Υπέρ ανησυχητική η συνύπαρξη ”κοκτέιλ μεταλλάξεων” και γρίπης με τα εναπομείναντα” κοκτέιλ ρύπων”.

Υπέρ ανησυχητική η συνύπαρξη ”κοκτέιλ μεταλλάξεων” και γρίπης με τα εναπομείναντα” κοκτέιλ ρύπων”.

Στην ανησυχία που υπάρχει για την συνύπαρξη γρίπης και κορωνοϊού με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023,αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης , επισημαίνοντας εκτός των άλλων και ότι  Υπάρχει και το πρωτόκολλο για την καραντίνα .

Η δε κυρία Αθηνά Λινού , τέως καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis αναφέρθηκε στην ανάγκη πανελλαδικής επαγρύπνησης. Μίλησε για το μείγμα επιδημίας – πανδημίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν περισσότερο στις μικρές ηλικίες από «το δραματικό κοκτέιλ κορονοϊού – γρίπης »,  τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν κάποιος αρρωστήσει ταυτόχρονα και από τις δύο επιδημίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παρενεργειών».

  • Η έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 αρχίζει με την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50908/22 (ΦΕΚ-4695 Β/7-9-22) , –εκτός των άλλων -αναφέρει ότι έχοντας υπόψη:   Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»  εσωκλείοντας το  ΦΕΚ με το Άρθρο 22, γ. Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας , για τα μετρά υγειονομικού ελέγχου σε κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, (π.χ όπως για χώρους Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, σχολές χορού, γυμναστήρια, Αθλητικών Εγκαταστάσεων με χώρους υγιεινής διαβίωσης των αθλητών, σε παιδότοπους και παιδικές χαρές, κ.λ.π.) ,όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού- απολύμανσης , ώστε να εξαλείφονται  οι ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από τις σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και στην εγκύκλιο  Δ1γ/Γ.Π/οικ. 51982/14-09-2022 (Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2022 – 2023.pdf) όπου είναι ενσωματωμένη και η ίδια απαιτητέα εγκύκλιος ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) όπου συμπεριλαμβάνει  και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

Η ανάγκη για την Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία μας , στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.

Οι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων , σύμφωνα με τις εγκύκλιους των Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.- χωρίς πανικό- μελετώντας τα προαναφερόμενα θα διαπιστώσουν  την κρισιμότητα της κατάστασης και την μεγάλη προσοχή  που χρειάζεται για το Πλήρες  Σχέδιο Δράσης, ώστε να αποφευχθούν ακόμα και μη ‘’ επιτρεπτές ενέργειες’’, για την υγειονομική ασφάλεια όλων.

Αν υπάρξουν τυχόν κρούσματα σε εκπαιδευτικούς χώρους (πχ σχολεία), δεν θα πρέπει να επαναληφθούν ‘’απολυμάνσεις’’ των εσωτερικών τους χώρων (αίθουσες), ως δήθεν εφαρμογή σχεδίου ‘’έκτακτης ανάγκης ’’ –  τύπου ‘‘χημικού – πολέμου’’ – ή/και με προσχήματα τις  «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό  και τα ‘’ αναδυόμενα χημικά κοκτέιλ ’’,  λόγοι που οι μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση, ή ομίχλης κ.λ.π.)  σε εσωτερικούς  χώρους ,όχι μόνο  γιατί  δεν συνιστάται από το (Ε.Ο.Δ.Υ.) διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες -παρά οφέλη στην υγεία μας, άλλα γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ‘’εκπτώσεις’’ απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των πολιτών.

  • Θα πρέπει λοιπόν οι υπεύθυνοι να έχουν ένα πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαρισμού – απολύμανσης ) με τα απαιτούμενα έντυπα με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, αλλά και όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων , όπου θα αποδεικνύουν την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους , ώστε να αποσταλούν –οπού κριθεί απαραίτητο-για κάθε αρμόδιο φορέα –πάντα ηλεκτρονικά– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Οι ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών  θα πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για τα Προγράμματα ‘’Σύμπραξης’’ 24/90  της Προληπτικής υγιεινής με τον ‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης  των λοιμώξεων.

Ασφαλής επιστροφή στα σχολεία και με συσκευές καθαρισμού αέρα στις τάξεις.

Την άποψη πως τα σχολικά συμβούλια θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συσκευών καθαρισμού του αέρα για να εισέρχεται στις αίθουσες “φιλτραρισμένος” αέρας και κυρίως τους χειμερινούς μήνες, που τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά λόγω ψύχους, εξέφρασε ο κ. Αντώνης Παπαδάκης Υγιεινολόγος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που μίλησε στον politica 89.8.

 Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.

Προσοχή λοιπόν χρειάζεται και στις συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, όπου θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, η/και  την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση να μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) , αλλά και σε καθαριστές αέρα που χρειάζονται πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων .

  • Η ολοκληρωμένη εφαρμοστηκή μέθοδος της Προληπτικής υγιεινής με τον ‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης των λοιμώξεων,  καλύπτει πλήρως και το πρόγραμμα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης POSI SHIELD, ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των λοιμώξεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για Σχολικές –εκπαιδευτικές αίθουσες -Αμφιθέατρα, Χώρους Σχολικών – Τουριστικών (Μ.Μ.Μ), Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης , Κ.Α.Π.Η., Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κλπ

Επιπλέον ενημέρωση:

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Λήψη :Υπέρ ανησυχητική η συνύπαρξη ”κοκτέιλ μεταλλάξεων” και γρίπης με τα εναπομείναντα ”κοκτέιλ ρύπων”.

Πηγή : https://klintec.gr/υπέρ-ανησυχητική…υνύπαρξη-κοκτέιλ/