Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.

Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους της εκπαίδευσης, αναδεικνύει την ανάγκη μιας επιμελημένης  εφαρμογής μέτρων με τους στοιχειώδεις  κανόνες για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας και υγιεινής, στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Το πλεονέκτημα του σχεδίου εφαρμογών για τις ορθές εφαρμογές Προληπτικής Υγιεινής, δίνει την δυνατότητα να προσαρμοστούν εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ,ώστε να αντιμετωπίσουν τον κάθε ‘‘μολυσματικό παράγοντα’’ με τις ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , ως δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης .

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής  ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς, κλπ) στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, σε διαγωνισμούς ή/και προσκλήσεις για απευθείας αναθέσεις να γνωρίζουν ότι :

 • Το Υπουργείο Υγείας παρείχε διευκρινίσεις με το έγγραφο του Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  διαστρεβλώσεις, οπού στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με βάση και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),για την αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης των επιφανειών και των αντικειμένων .
 • –στην σελίδα 4 αναφέρει – Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης).
 • –στην δε σελίδα 5 αναφέρει-  Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.
 • Οι  μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση ή ομίχλη (υποκαπνισμό κ.λ.π.) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες –παρά οφέλη -και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., –όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτούν -για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής καθαρισμού-απολύμανσης με πλήρη αποκατάσταση, λόγοι που μπορεί να επιφέρουν επιβολή ‘’κυρώσεων’’  ( υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων)  ή/και απαιτήσεις αξιώσεων.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

 • Οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων ( μεμονωμένες εφαρμογές) σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, χώροι εργασίας, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές όταν δεν ανταποκρίνονται απέναντι στο( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.

Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

 • Πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους ότι τα υποτιθέμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 με μεμονωμένες εφαρμογές , μετατρέπονται σε μέτρα επιτάχυνσης της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2, μιας και δεν υπάρχει ‘Προληπτική Απολύμανση’’ με κατασταλτικές μεθόδους σε όλους τους χώρους (Εσωτερικούς – Εξωτερικούς ).

Αντώνιος Παπαδάκης Μέθοδοι απολύμανσης – Εφαρμογές σε χώρους εργασίας

YouTube player

Υ.Γ.: Προσοχή , Στη νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 528/2012), τα Απολυμαντικά Προϊόντα αποτελούν την κύρια ομάδα 1 των γενικότερων Βιοκτόνων Προϊόντων και διακρίνονται στους παρακάτω Τύπους Προϊόντων:

 • ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου ΤΠ 2: Απαλυντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άφεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή ΤΠ  4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών  ΤΠ 5: Πόσιμο νερό , με στόχο να επιτευχθεί το Υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.
 • Ένα απολυμαντικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους και πάντα με τους περιορισμούς που έχει ανάλογα με τη φύση του.
 • Ένα απολυμαντικό προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί με ισχυρισμούς (πχ για τη δράση του) που δεν έχουν εγκριθεί (εγκρίνονται μετά από αξιολόγηση) και περιληφθεί στην άδεια κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ.

Οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς, κλπ) στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, που συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές  σε διαγωνισμούς ή/και σε προσκλήσεις για απευθείας αναθέσεις, θα πρέπει αν δεν γνωρίζουν για τα Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία καλό θα είναι να ζητούν πληροφορίες από τον ΕΟΦ.

 • Όταν διαπιστώνουν αποδεδειγμένα, ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για την ολοκληρωμένη εφαρμογή βιοκτόνων ,δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, θα πρέπει να σταματούν κάθε περεταίρω ενέργεια και να τις επαναπροσδιορίζουν ,σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης(επεξεργάσιμο και Άμεσα Προσβάσιμο) το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, τα υλικά ,τον απαιτούμενο εξοπλισμό, άλλα και τα Πιστοποιητικά των Εφαρμοστών για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής καθαρισμού-απολύμανσης και με πλήρη αποκατάσταση (Χωρίς Ρύπους) πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων, με βάση την κείμενη νομοθεσία  για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Όλα τα απαιτούμενα έντυπα δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία ο κάθε Φορέας , Οργανισμός ,οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους.

Όταν ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για την υγειονομική εξασφάλιση μας αφορά όλους.  

Στα σχέδια δράσεων με προληπτικά μέτρα υγιεινής για κίνδυνους που αναδεικνύονται, θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η άμεση εφαρμογή αντιμετώπισης των αναδεικνυόμενων κινδύνων στην πηγή τους.
 • οι ολοκληρωμένες εφαρμοστηκές μέθοδοι πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών .(Απορρύπανση, Καθαριότητα –Απολύμανση, Αποκατάσταση, Πρόληψη)
 • η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μεθόδων πολλαπλής θωράκισης -προστασίας

Η Προληπτική Υγιεινή  μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων , που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , συμπεριλαμβανόμενου και του SARS–CoV-2, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

 • Η τεχνολογίες  των μεθόδων για Προληπτική Υγιεινή μέσα από την  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ απέναντι στις Λοιμώξεις – με διαφανή τρόπο καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες ‘’ τα περί Αξιώσεων ’’ (Αστικής Ευθύνης), γιατί τον σχεδιασμό  και την ευθύνη  για τις ορθές εφαρμογές καθαρισμών – απολυμάνσεων   την έχει ο Ειδικός Επιστήμονας  (Υγειονομικά Υπεύθυνος) , για δε τις ολοκληρωμένες εφαρμογές ο Πιστοποιημένος Εφαρμοστής, έτσι ώστε να βελτιώνεται  παράλληλα και η περιβαλλοντική υγιεινή για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Προληπτική υγιεινή διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για την  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων  για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για την Ολοκληρωμένη Διαχειριστική Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων (Σχ. Μον.2022-2023 ) , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Εξοικονομήστε πόρους για την υγειονομική ασφάλεια από άσκοπες και μη ορθές πρακτικές άλλα και ‘’σπατάλες ’’ .  

 • Ως παράδειγμα θα αναφέρω στις σχολικές μονάδες και φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπου μπορούν να εντάξουν  στα συμπληρωματικά μέτρα ‘’επιτακτικής ανάγκης’’ , τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης από υπέρ μετάδοση για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.
 • Θα πρέπει οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς,) να φροντίσουν , στην μη εφαρμογή άσκοπης χρήσης χημικών απολυμαντικών  σε Δημόσιους εξωτερικούς χώρους. Έτσι με την εξοικονόμηση από την άσκοπη σπατάλη οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού – απολύμανσης  (π.χ. καθαριστές/ριες, σχολικές καθαρίστριεςθα μπορούν να έχουν Πιστοποιημένη επιμόρφωση μιας και  έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, για την  Εξ’ αποστάσεως – Έναρξη: 18/ 10/2022 – Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Η υγειονομική ασφάλεια  μας αφορά όλους, λόγοι που για την ‘’εισαγωγή πρόσθετων -συμπληρωματικών – μέτρων’’ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τεκμηριωμένα κριτήρια για την επιλογής τους , άλλα και μετρά για την ορθή εφαρμογή τους σε κάθε χώρο ξεχωριστά και όχι ‘’η φθηνή’’ τους τιμή.

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Θα έπρεπε, εδώ και χρονιά να είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους ενασχολούμενους με την καθαριότητα –απολύμανση  ,  άλλα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός από τους ενασχολούμενους στις εφαρμογές,  γιατί προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ υπήρχαν και πριν. Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους – γιατί το ‘’μυστικό κλειδί ’’βρίσκεται στην επιμόρφωση.

YouTube player

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι κάνουν αγώνες από το 2018 για τους ‘’Κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία ‘’.

Συμπληρωματική  Ενημέρωση :

‘’Από τη Θεωρία ….με τα Βιβλία

στην Πράξη …. με το Ενημερωτικό Υλικό’’

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/στροφή-στρατηγικ…την-προληπτική-υ/

Λήψη: Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.