Καινοτόμες Δράσεις με Πολλαπλή Εξασφάλιση (Multiple Collateral) από το Hygene Water.

Η διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών-απολύμανση-απεντόμωση – δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης καινοτόμων δράσεων. Στη σημερινή εποχή του σκληρού ανταγωνισμού αποκτάται εξαιρετικό ενδιαφέρον, για όποιον θέλει να διαφοροποιηθεί σε προϊόντα – υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με πιστοποιημένο εξοπλισμό για την υγιεινή –ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες τις ΕΟΚ., θα πρέπει στην αξιολόγηση κόστους να λαμβάνει ως κριτήριο το συνολικό όφελος από τις εφαρμογές και όχι το αρχικό κεφάλαιο απόκτησης του εξοπλισμού.

Για τις απαιτήσεις σε πολλούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εφαρμογές ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας με Όζον για Οικονομικά Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη κρίνονται πλέον απαραίτητες ακόμα και ως ‘’ειδική μέριμνα’’ για την δημιουργία αφιλόξενου περιβάλλοντος στις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα.

“Η Δύναμη της Φύσης στην Υπηρεσία της Υγιεινής”

Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ ως μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης, μπορεί να αποφέρει πολλά καθαρά οφέλη με τις εξελιγμένες εναλλακτικές διαχειριστικές λύσεις στους τομείς παραγωγής ακόμα και σε εγκαταστάσεις βιομηχανιών- αποθήκευσης προϊόντων διατροφής– (εκτροφεία, σφαγεία, κοτόπουλα τυροκομικά, ιχθυοκαλλιέργειες-ιχθυόσκαλες, οινοποιία, άλλα και στα μεταφορικά μέσα αυτών, κλπ.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι σε διαγωνισμούς αναφέρονται , ΄΄ εκτός από τα χημικά προϊόντα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους καταπολέμησης ΄΄, τις ενημερώσεις από το ΥΠΑΑΤ για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα και τις απαγορεύσεις ψεκασμών με χημικά εντομοκτόνα στις περιοχές που παράγουν ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδο ή βρώσιμο ελαιόκαρπο κλπ, άλλα και τις έρευνες που αναδεικνύουν το ΄΄ Όζον ως υγρό σύμμαχο ΄΄ και στην γεωργία, σας ενημερώνουμε για τις καινοτόμες δράσεις με πολλαπλή εξασφάλιση (Multiple Collateral) από το Hygene Water  στα νέα πρότυπα ως μια ‘’περιβαλλοντική αποκατάσταση ‘’.  

Στην KlinTec μέσα από το πρόγραμμα με τις ‘’πράσινες στρατηγικές’’  για το Bio – περιβάλλον στα πλαίσια συνεργασίας με την Walleco ,  αναδεικνύουμε τις εφαρμογές σε κρύο νερό εμπλουτισμένο με όζον (με διεργασία υψηλής απόδοσης) και  στην γεωργία ως μια εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου,  για ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, αλλά και την δημιουργία ενός αφιλόξενου περιβάλλοντος , βοηθώντας  έτσι  στην σημαντική μείωση εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα κλπ.

Χρησιμοποιώντας στις εφαρμογές ψεκασμού κρύο νερό εμπλουτισμένο με όζον (με διεργασία υψηλής απόδοσης) – όπου είναι επιτρεπτό– συμπληρωματικά η/και σε συνδυασμό με την Γη διατόμων , (παρέχεται για χρήση στη βιολογική γεωργία) , ως ένα αποτελεσματικό τρόπο εξάλειψης των απολυμαντικών ή/και μείωσης των βιοκτόνων , ίσως και να βοηθούσε στην ολική εξάλειψη των χημικών καταλοίπων. Μπορούν να προσαρμοστούν– όπου είναι επιτρεπτό– και άλλα λεπτόκοκκα ορυκτά υλικά όπως ο καολίνης, ζεόλιθος, κλπ

Φυσικά δε ξεχνάμε ότι για δένδρα ή φυτά που χρειάζονται πότισμα, η ‘‘ Οζονοποίηση με Καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης’’  στο νερό, σας παρέχεται αποτελεσματική εξουδετέρωση σε σίδηρο, μαγγάνιο και υδρόθειο, αυτό το τρομερό τρίο που προκαλεί προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητοι οι  παθογόνοι μολυσματικοί παράγοντες  που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε φυτά και δέντρα –χωρίς την χρήση χημικών-, (Phoma oleae , colletotrichum acutatum, Camarosporium (Macrophoma) dalmatica, Gloeosporium olivarum, Verticillium albo- atrum και Verticillium dahliae , αλλά και το βακτήριο Pseudomonas syringae)κλπ.

Στις εφαρμογές με νερό εμπλουτισμένο με όζον δεν χρησιμοποιούμε Βιοκτόνα (Εντομοκτόνα-Μυκιτοκτόνα,κλπ). Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην δεξαμενή μαζί με Οζονοποίημενο νερό, μετά από ‘‘Καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης’’  με πλήρη απολύμανση και χωρίς σίδηρο, μαγγάνιο και υδρόθειο, για καλύτερη απόδοση με λιγότερες ποσότητες χημικών.

Η εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση με τα φορητά συστήματα κρύου νερού εμπλουτισμένου με όζον (με διεργασία υψηλής απόδοσης) , επιτρέπει την τέλεια σταθεροποίηση του όζοντος στο νερό, εξασφαλίζοντας εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox)  χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα  (προστασία του χειριστή). Το εμπλουτισμένο με όζον κρύο νερό πετυχαίνει υψηλή απολυμαντική δράση εξαλείφοντας και απενεργοποιώντας τις διάφορες οργανικές ενώσεις ,αξιοποιώντας δε την οξειδωτική του ισχύ για μεγαλύτερη ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ , σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά επαφής σε ψεκασμένες επιφάνειες) για καλύτερη υγιεινή και την παράλληλη μείωση της χρήσης επιβλαβών ουσιών (ISO 14000-EMAS)κλπ.

Όπως είναι γνωστό η τεχνολογία του όζοντος (αέριο όζοντος) έχει εφαρμογές και στον έλεγχο παρασίτων , για την μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. Επιπλέον μελέτες αναφέρονται στην δυναμικότητα της τεχνολογίας του όζοντος, όπου με την χρησιμοποίηση του ως εργαλείο διαχείρισης για τον έλεγχο των εφαρμογών σε διάφορα στάδια ζωής (ενήλικες, νύμφες και αυγά) στην γερμανική κατσαρίδα (bBlattella germanica (L.)), έκτος του αφιλόξενου περιβάλλοντος , βοηθά σημαντικά στην μείωση του πληθυσμού της ακόμα και στην αναπαραγωγή της. Όταν υπάρχει  επιστημονική δημοσίευση άρθρου με αναφορά της ανοσίας των κατσαρίδων στα εντομοκτόνα, ενημερωτικά θα πρέπει να υπάρχει και Περί κατσαρίδων.συνέχεια!

Στο αστικό περιβάλλον κάθε χρόνο καταναλώνονται ‘’τόνοι βιοκτόνα’’ από τους αρμοδίους φορείς για εφαρμογές απεντόμωσης  σε φρεάτια όμβριων υδάτων αλλά και στα πεύκα για την καταπολέμηση της  κάμπιας των πεύκων, γνωστή ως πιτυοκάμπη .

Ως πρόταση- πρόκληση απέναντι στα βιοκτόνα,  για τις συνήθεις εφαρμογές χρησιμοποιείτο Οζονοποιημένο  νερό (με διεργασία υψηλής απόδοσης) ως ένα εργαλείο εναλλακτικής  τεχνολογίας  για τον διαχειριστικό  έλεγχο των εφαρμογών σε διάφορα στάδια χωρίς την χρήση χημικών για ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων ,θα μπορούσαν να επιτευχτούν πολλαπλά οφέλη. Αυτό διότι μπορεί  και πετυχαίνει μεγαλύτερη ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ , σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά επαφής σε ψεκασμένες επιφάνειες) για καλύτερη υγιεινή , αλλά και την δημιουργία ενός αφιλόξενου περιβάλλοντος , βοηθώντας  έτσι στην σημαντική μείωση ζωικών εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα κλπ., με την παράλληλη δε μείωση της χρήσης επιβλαβών ουσιών (ISO 14000-EMAS)κλπ.

Σε συνδυασμό  δε με την Γη διατόμων ,– όπου είναι επιτρεπτό– να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, ίσως να αναφερόταν ως μια αποτελεσματική καινοτόμος δράση εξάλειψης των απολυμαντικών ή/και μείωσης των βιοκτόνων , βοηθώντας έτσι και στην ολική εξάλειψη των χημικών καταλοίπων, κλπ.

Αν και στην Κίνα ψεκάζουν τα δέντρα με γη διατόμων από το 2.000 π.Χ. χρησιμοποιείται, στην βιολογική γεωργία (γεγονός που καταδεικνύει τη φυσική προέλευση της δραστικής ουσίας), για φιλτράρισμα σε έλαια, οίνους αλλά και σε πισινές,κλπ. Πρέπει να γίνει σαφές από όλους ότι σκευάσματα με γη διατόμων δεν έχουν εγκριθεί ως βιοκτόνα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό μέχρι να εγκριθούν.  Η γη διατομών παρέχει μια ισχυρή εναλλακτική λύση (έτερα σκευάσματα) Μόνο σε επαγγελματίες. Ο τρόπος χρήσης και οι δόσεις που αναφέρονται σε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν με γη διατόμων αναφέρονται αποκλειστικά για τον εγκεκριμένο τρόπο χρήσης  για την Ελλάδα, (καταπολέμηση εντόμων σε αποθηκευμένα σιτηρά και χώρους αποθήκευσης σιτηρών) και  δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη για χρήση ως βιοκτόνα.

Θα πρέπει να επιζητείται η συμβουλή των ειδικών και υπευθύνων επιστημόνων για προληπτικά μέτρα τα οποία πέραν της γενικής περιγραφής τους, θα μπορούν να τα εξειδικεύσουν για κάθε χώρο όπου χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα , έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Έχουμε υιοθετήσει τις καινοτόμες δράσεις με την Πολλαπλή Εξασφάλιση  (Multiple Collateral) στις εφαρμογές  του Hygene Water, ως μια θεσμική στρατηγική για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών , στο μικρότερο κόστος.

Κατόπιν αιτήματος, η καινοτομία των φορητών συστημάτων για απολύμανση – χωρίς την χρήση χημικών- δίνει την δυνατότητα προσαρμογής τους και σε αυτοκινούμενα αποφρακτικά-πιεστικά-ψεκαστηκά, για εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης  και καταπολέμηση δυσοσμίας, δημιουργώντας παράλληλα και ένα αφιλόξενο περιβάλλον για τις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα κλπ.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο ξεχωριστά, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.  Έτσι με την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των προβλημάτων σε υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης,  αναδεικνύονται  εναλλακτικές μέθοδοι  για την επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας των συνανθρώπων μας , μέσα από την διασφάλιση  των συνθηκών για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη Δημόσια Περιβαλλοντική Υγιεινή .

Ozone Exquisite Services : ‘‘ Οζονοποίηση με Καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης’’

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο e-mail: στο info@klintec.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/καινοτόμες-δράσεις-με-/

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

Ozone Exquisite Services : ‘‘ Οζονοποίηση με Καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης’’  

Σχετικά Άρθρα

  1. Εφαρμογές στην γεωργία.
  2. Καθαρά οφέλη με εξελιγμένες εναλλακτικές διαχειριστικές λύσεις στους τομείς παραγωγής.
  3. Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.
  4. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
  5. Εφαρμογές Όζοντος για Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη.
  6. Ασφάλεια Τροφίμων
  7. Εφαρμογές στην οινοποιία.