Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Όπως κάθε χρόνο στο ‘‘ Καθαρόν  Εστί ’’ 2023, θα συνεχίσουμε κάθε χρήσιμη προσπάθεια, ως “μοχλό προώθησης” της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) και ως κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης,  την ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης ,αλλά και της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων .

Καθημερινά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες στους χώρους καθαρισμού -απολύμανσης ,  ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα που τους παρέχονται σε όλα τα καινοτόμα προγράμματα μας που συμβάλουν στην ανάπτυξη παρεχόμενων λύσεων, -εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά – για την κάλυψη των αναγκών τους.

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης συμπεριλαμβάνονται, η καθαριότητα   αν και δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας αλλά  και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, αναδεικνύοντας  τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινήςως συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων

Γνωρίζοντας  λοιπόν ότι η καλύτερη άμυνα ενάντια στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενάντια στην επιτάχυνση της διασποράς κάθε μολυσματικού φορτίου , διασταυρωμένης μόλυνσης ή/και επιμόλυνσης ,εφαρμόζουμε την Πιστοποιημένη συσκευή με κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ , για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους. Βασίζεται στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο.Δ.Υ )  αναβαθμίζοντας – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης ’’ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ , ώστε να εξασφαλίζουμε την  ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

 Οι καλές συνήθειες υγιεινής και η καθαρότητα των εσωτερικών χώρων κάνουν τη διαφορά στην υγεία και την ευημερία μας.

Στην KlinTec  για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ., σκοπεύουμε να μειώσουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδίκευση  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”. Η εφαρμογή , μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού με Διάχυση υψηλής καθαρότητας και βελτίωση της φωτεινότητας των επιφανειών

Εφαρμοστές -στριες καθαρότητας-απολύμανσης εργάζονται σε όλους τους κλάδους και σε κάθε είδους εργασιακό χώρο, από ξενοδοχεία μέχρι νοσοκομεία  άλλα εντός ή/και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι εργοστάσια, οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο .

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους στον τομέα της καθαριότητας –απολύμανσης εμφανίζει μεγάλη ποικιλία  μηχανημάτων μιας και η εργασία μπορεί να είναι απαιτητική με υψηλή ένταση .

Στον κλάδο των επαγγελματιών σε υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες εφαρμοστές –τριες  που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα συνδυάζονται αποτελεσματικά με βέλτιστες πρακτικές . Έτσι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις , ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες με ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και τους φιλοξενούμενους-χρήστες-των χώρων .

Λαμβανόμενα μέτρα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων  μετά την περάτωση των εργασιών.

Όταν «το καλύτερο βιοκτόνο είναι η καθαριότητα» τότε «το πιο ‘’δραστικό όπλο κατά των προσβολών ’’ είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης »

  Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:  Ένα ‘’τεστ προσδιορισμού’’ μας δείχνει αυτά που δεν φαίνονται!!!

Check in the Green and Clean Rooms

Το Check in για την Προληπτική Υγιεινή των Green and Clean Rooms, διασφαλίζει ότι οι χώροι του δωματίου διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας  του, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενούμενων.

Λόγοι που η  KlinTec μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  του τμήματος εφαρμογών της  Προληπτικής Υγιεινής  για Ποιοτική Καθαρότητα στους εσωτερικούς χώρους, έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες της Έκθεσης  Clean Expo – 2023  (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Ταπητοκαθαριστών, Εφαρμοστών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’ , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/αναδεικνύεται-η-…κη-για-καταρτισμ/ ‎

Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

Υγειονομικοί κανόνες και χώροι φιλοξενίας – διαμονής.!!

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης