Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.

Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.

Τα κοινά σημεία των λοιμώξεων ίσως και να περιλαμβάνουν ‘’σοβαρότατα συμπτώματα’’.

Οι συνήθεις συστάσεις για την πρόληψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων,  πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σχέδιο και για την αποκατάσταση των χώρων, με εξειδικευμένες τεχνικές .

Αυτές οι εξειδικευμένες τεχνικές Multiple Collateral (Πολλαπλής εξασφάλισης )αναδεικνύονται πλέον , ως η ποιο ισχυρή και αποδεδειγμένη λύση απενεργοποίησης- χωρίς υπολειμματικότητα-στις αναδυόμενες προκλήσεις , που προκαλούνται από τους ‘’ ρυπογόνους  μολυσματικοί παράγοντες’’  άλλα και από τις έκτακτες εφαρμογές Απολυμαντικών- Βιοκτόνων.

Η τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες, τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η ολοκλήρωση των προληπτικών εφαρμογών ή/και αποκατάστασης για απολύμανση& απεντόμωση,  ακόμα και –χωρίς την χρήση χημικών– για τις ποιο δύσκολες επιφανές όπου πρέπει να επιτυγχάνεται το επιθυμητό  αποτέλεσμα ,  αποφεύγοντας συγχρόνως  την δημιουργία επιμολύνσεων, κ.α.

Στόχος όλων των προσπαθειών μας ήταν και είναι η ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων  αξιοποίησης  για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  με τα πρωτόκολλα εφαρμογών απολύμανσης χώρων ,όπως  κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των κλπ και άλλα κτίρια.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Η δε αποφυγή υπερκατανάλωσης Απολυμαντικών- Βιοκτόνων και των πλεοναζόντων ημίμετρων , για το  πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να είναι  στις άμεσες προτεραιότητες μας η μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ώστε να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν, ότι ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών γίνεται με απορρυπαντικό και νερό καθώς και με την  χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) . π.χ. για τον καθαρισμό της τουαλέτας σε ένα σχολείο, κλπ

Αυτή’’ έκτακτη εφαρμογή’’ απολύμανσης είναι η διαδικασία καταστροφής των μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες σε επιφάνειες και άψυχα αντικείμενα. Η απολύμανση είναι αποτελεσματική μόνο αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και αφήστε την να στεγνώσει
 • Επιλέξτε την κατάλληλη συνταγή λεύκανσης από το παρακάτω διάγραμμα
 • Ετοιμάστε το διάλυμα χλωρίνης καθημερινά φρέσκο
 • Κατά την προετοιμασία της λύσης, προσθέστε το χλωρίνη στο νερό
 • Εφαρμόστε αρκετό διάλυμα χλωρίνης ώστε όλες οι επιφάνειες να παραμένουν υγρές για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής.

Σημειώσεις προσοχής για τους χειριστές εγκαταστάσεων όπως τα κέντρα παιδικής φροντίδας αλλά και κατοικίας.

 • Στην Εφαρμοσμένη απολύμανση – Χλώριο και παράγωγα χλωρίου ,αναφέρεται- 5.6.: Τα χλωριούχα απολυμαντικά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στις καθημερινές ανάγκες απολύμανσης διαφόρων επιφανειών και διακρίνονται σε: υποχλωριώδη και σε παράγωγα που απελευθερώνουν χλώριο.
 • Κίνδυνοι -5.6.: Ο κυριότερος τρόπος έκθεσης σε χλώριο είναι με εισπνοή. Οι ατμοί χλωρίου οδηγούν σε ερεθισμό των οφθαλμών, των βλεννογόνων, του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.
 • Σημαντικό κίνδυνο αποτελεί κατά την χρήση των χλωριωμένων παραγόντων η διάλυσή τους σε ζεστό νερό ή ανάμειξή τους με οξέα π.χ. διαλύματα καθαρισμού ή ούρα. Η επαφή του χλωρίου με ζεστό νερό δημιουργεί φωσγένιο (5.6), ένα αέριο που είναι θανατηφόρο σε μια αναλογία με τον αέρα 1:50.000. Επειδή είναι άχρωμο και άοσμο αέριο είναι θανατηφόρο, πριν ακόμη γίνει αντιληπτό με την όσφρηση. Η συνταγή  χρησιμοποιεί 5,25% υποχλωριώδες νάτριο (50,000 μέρη ανά εκατομμύριο διαθέσιμου χλωρίου).

Πρόληψη : Για περίπτωση εκτίναξης σταγονιδίων χλωρίου και την αποφυγή επαφής με τα μάτια, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών, τα δε ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα και να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον απομακρυνθεί η ποσότητα χλωρίου. Για την αποφυγή της επαφής με το δέρμα πρέπει να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα προστατευτικά (γάντια και μάσκες προσώπου).

Δεν χρησιμοποιούμε λευκαντικούς παράγοντες  (5,25% υποχλωριώδες νάτριο) για απολύμανση σε υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) ακόμα και αν έχουμε κάνει απορρύπανση.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή επιλογή μεθόδων, ακόμα και αν γίνονται για ‘’ψυχολογικούς λογούς’’.

Ως παραδείγματα προς αποφυγήν επισημαίνω:

 • Μικρόβιοκτονία – απολύμανση ,με χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) και παντού ‘’καλυμμένες επιφανές’’.!!
 • Επιμελημένη απολύμανση, χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger)  σε νηπιαγωγείο, με τοίχους  ‘’καλυμμένους’’, σκεπασμένα στρώματα και τυλιγμένες μοκέτες  ,κλπ από ειδικούς επιστήμονες  που εκδίδουν  και ’’Έγκυρο Πιστοποιητικό Απολύμανσης’’!!
 • Απολύμανση στο εσωτερικό των λεωφορείωνμε ‘’ειδικό σπρέι’’ όταν χρειάζεται πρωτόκολλο εφαρμογών.!!
 • Στα πλαίσια της πρόληψης και με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή πιθανής εμφάνισης και εξάπλωσης οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου….,!!!!!

Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι “η ημιμάθεια είναι χειρότερη από τη αμάθεια“

Τότε, το να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς στην εφαρμογή βιοκτόνου απολύμανσης δεν είναι αρκετό,  γιατί ο “υποτιθέμενος απολυμασμένος εσωτερικός χώρος ‘’ , χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων και την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στα απολυμαντικά (4.13), γίνεται  πιο επικίνδυνος από έναν ‘’βρώμικο” χώρο, οι δε συμμετέχοντες ίσως και να γίνονται οι μελλοντικοί Βιο-κτόνοι* .

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος* προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος ο φονεύων.

Βιο-κτόνος (σελ.16)* κατά τον Κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί με τις εμφανιζόμενες ‘’Σύγχρονες προκλήσεις’’ σε τομείς με ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απολυμάνσεων ‘’ , λόγο των ‘’μεταβαλλόμενων καταστάσεων’’  του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος , η κάθε ‘’μορφή απολύμανσης’’  με την μη ορθή χρήση μεθόδων, μπορεί ίσως και να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Όπως δεν ξέρουμε αν Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που να είναι εναρμονισμένοι  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη) για σχολεία και Μ.Μ.Μ. των,  (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία,  διότι εμφανίζονται  οι χρήσεις των ‘’ειδικών σπρέι’’ με την δημιουργία δεδομένων, όπου να μην μπορούν να αποκλειστούν στο μέλλον, ίσως και από συμπτώματα με ανεπιθύμητα αποτελέσματα, σε φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Μετά από οποιαδήποτε περίπτωση εξειδικευμένης εφαρμογής,  με χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) , ακόμα και με την εφαρμογή  του ισχυρότατου απολύμαντικου Sanivir  , ταχείας δράσης κατά βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων,  η ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου είναι υποχρεωτική.  Όπως και μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη εφαρμογή, Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται η πλήρη αποκατάσταση των χώρων με εξειδικευμένες υπηρεσίες (Bio-εφαρμογών επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο) , διότι οι κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών είναι αιτίες αλλεργιών,κλπ.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή , με τις εφαρμογές  αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ , πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων στους χώρους. Στο δίκτυο της Klintec.Net το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται  από τις   Bioapolimantiki, CareHome Ecological Life, Hygienichome, Greenkeepings,  GreenServices ,κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/αποκατάσταση-εσω…κών-χώρων-από-ιδ/

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Σχετικά Άρθρα

 1. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 2. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 3. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 4. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 5. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 6. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 7. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 8. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 9. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 10. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 11. Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.
 12. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 13. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 14. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 15. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 16. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 17. Περιβάλλον Υπνοδωματίου…
 18. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 19. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 20. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 21. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 22. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 23. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 24. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 25. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 26. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 27. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 28. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 29. Περιορίστε την έξαρση των ενοχλητικών κοριών.
 30. Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτ