Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

..επί του Πρακτέου λοιπόν, για μια λεπτομερή ενημέρωση του Γεωπόνου Μπισμπίκη Βλάση  Εισηγητή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Απεντομώσεων – Μυοκτονιών,-στην πράξηγια αποκατάσταση κατοικημένων χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων.

Στους τρόπους αντιμετώπισης-  με ή/και  χωρίς χημικά -σε εσωτερικούς χώρους, αναφερόμαστε πάντα για την ολοκληρωμένη διαχείριση περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροτρύνοντας  τους εισηγητές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και την αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων. Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι μας, καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών), αλλά και στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων με το ανθρώπινο δικαίωμα τους να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους .

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι εφαρμογές με περισσότερες διευκρινίσεις στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται οι εισηγητές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων , να γνωρίζουν στην πράξη  μια ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Η συγκειμένη ενημέρωση έγινε σε κατοικημένους χώρους ,όπου για εξουδετέρωση κοριών έγινε χρήση βιοκτόνων (καπνογόνο σκεύασμα), χωρίς σχεδιασμό εφαρμογής των προγραμμάτων  διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης και εκτίμησης  κινδύνου, περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες -όρια έκθεσης, κλπ.

Το πρόβλημα δεν λύθηκε ,επιδεινώθηκε και έγινε αντικατάσταση επίπλων. Το πρόβλημα συνεχιστικέ και χρησιμοποιηθήκαν χημικά βιοκτόνα για το ευρύ κοινό, διατονική γη  και ατμοκαθαριστής των 1000,00€, μεγάλο κόστος ,κλπ

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Ο Εισηγητής Γεωπόνος–  Μπισμπίκης Βλάσης   παρακολούθησε την ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή ,με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια, κρατώντας σημειώσεις και βιντεοσκοπώντας παράλληλα λεπτομέρειες των εφαρμογών.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που πρέπει να προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Επιπλέον πρέπει να στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας, που έχει την ευθύνη για την Υγεία και Ασφάλεια, ώστε να προστατεύεται  και να διατηρείται η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, θεώρει  δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες την Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν εξειδικευμένο εξοπλισμό ;

Για ξεκάθαρες εφαρμογές, όλα ξεκινούν από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠΑΑΤ

‘’Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων .Ο υπεύθυνος επιστήμονας  αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων

  • Ίσως να μην γνωρίζουν ότι, μεταφέροντας ’’ το εργοτάξιο τους’’ στον χώρο του καταναλωτή, οφείλουν να παραδίδουν τους χώρους , με μηδενική  συγκέντρωση  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality ) αλλά και με μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023)

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

2 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν ακριβό εξοπλισμό ;

  • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης: Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας επιβεβαιώνεται από ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας,  (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio –εφαρμογές απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων. Με Maximum απόδοση για ‘’εξόρυξη βρωμιάς’’ , με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των στρωμάτων, χαλιών, σκληρών- λείων επιφανειών , παγιδεύοντας δε σκόνες, αλλεργιογόνα και ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’ , χωρίς να τα ανακυκλώνει και να τα επιστρέφει, επιμολύνοντας τον χώρο σας, με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων, αλλά και με Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) ( σύμφωνα με τις προδιαγραφές  για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας)

Σε απαλλάσσει από 24 αλλά μηχανήματα με Μ/Ο 300,00 €  =7.500,00€ -3.500,00 € επιπλέον κέρδος , λιγότερο κόστος μεταφοράς , σέρβις με εγγύηση εφ όρου ζωής ανακατασκευής του , χωρίς να καταστρέφει περιούσιες ,αλλά και με πλήρη επαγγελματική υποστήριξη στην πράξη.

  • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση: Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης που ενσωματώνει την τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού” για επεξεργασία μηδενικής  συγκέντρωσης  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality )και όχι μόνο. Μια καινοτόμος, πιστοποιημένη συσκευή καθαρισμού του αέρα Yψηλών Απαιτήσεων για την συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’,’ αναδεικνύει την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις(Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Εκπέμπονται και από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, αλλά και μετά από εφαρμογή  υπέρθερμου ξηρού ατμού έως 180°C ή/ και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Στο δε πέμπτο επίπεδο Turbo Booster επιτυγχάνει την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, αλλά και την (χωρίς χημικά ) δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου ,για την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτοντας πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’ κατ΄ όγκο ³.

  • Αναγκαιότητα μηδενικής συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών: Το Σύστημα επεξεργασίας για μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων , χρησιμοποιεί ως απολυμαντική  μέθοδο μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ ,  όπου αποδίδει  την μοναδική καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα , χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, εμπλουτίζοντάς τον ταυτόχρονα με καθαρό οξυγόνο, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Ταυτόχρονα μπορεί επιπλέον να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου ‘’ζωικών εχθρών’’ σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον θαλάμου’’ δημιουργώντας ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’.

Υ.Γ: 2) Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει ;

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις , θα φροντίσουμε η επομένη λεπτομερή ενημέρωση ,-στην πράξη- να γίνει πχ :

  • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
  • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
  • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)  με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία , με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχει και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, με μηχανικό τρόπο και προεργασία για πριν ή /και μετά από όποιας δίπατε εφαρμογής από  Επιστήμονα με Αναγγελία Έναρξης στο ΥΠ.Α.ΑΤ, μειώνοντας τα βιοκτόνα και κερδίζοντας από τις διανυκτερεύσεις, σε αποδεκτά οικονομικά επίπεδα.

Λόγοι που στην καθημερινότητα μας αναζητείται η Υγιεινή Περιβάλλοντος  και οι επιστήμονες  θα πρέπει να βλέπουν με θετικό πρόσημο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία , Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινή Περιβάλλοντος (Enviromemntal Hygiene), από την  Σχολή Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,θα πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο ,το να μηδενιστεί η/και να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) μαζί μα την  ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσήσας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/από-την-θεωρία-σ…άξη-για-αποκατάσ/