Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων

Βελτιστοποιώντας την προληπτική υγιεινή των εσωτερικών χώρων , μειώνετε τους χρόνους καθαρισμού και  αυξάνετε την παραγωγικότητα σας . Το ασφαλές , καθαρό και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα.  Οι δε καινοτόμες λύσεις για υγεία και ευεξία, σε επιφάνειες  αλλά και τον όγκο των εσωτερικών χώρων , έχουν σχεδιαστεί για την ασφαλή διαβίωση μιας νέας πραγματικότητας των φιλοξενουμένων  επισκεπτών.

Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, μιας  δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια ,Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ. Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Βελτιστοποιούμε την υγιεινή των χώρων σας με τις ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις επαγγελματικές εφαρμογές  οι οποίες χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον  καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση (πριν την εκ νέου χρήση) των εσωτερικών χώρων.  Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων” , ως συμπληρωματικό υλικό, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Με την υπευθυνότητα μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης- από την ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή βιοκτόνων  -για την ορθολογική  χρήση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην Υγειονομική Ασφάλεια -περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος -στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Ωστόσο , όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.                                                    

Επιπλέον εκτός των Συγχαρητήριων, για τις ενέργειές από την Vitex  και τους Χρονοδότες προμηθευτές της, όπου με τις διαδικασίες του κατεπείγοντος ενεργοποίησαν  την Τράπεζα Χρώματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παρέχουν χρώματα για να βαφτούν σχολεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας και τις διαδικασίες να επιβλέπει το Υπουργείο και οι αρμόδιοι Δήμοι, επισημαίνουμε ότι :

Για να μπορεί να υπάρξει μια ‘’Υγειονομική Ασπίδα  ’’ κατά των Λοιμώξεων, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας,  ώστε να μας παρέχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής :

  • Όταν αναφερόμαστε σε καθαρισμό – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , θα πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,  οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  να  χρησιμοποιούνται  άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης )

Φροντίζουμε οι εφαρμοστές , εκτός από την συνερισιά με ένα Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, να έχουν και την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων κλπ.

Συμπεραίνοντας

Όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά:

  • από τον  Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
  • από τον Υγειονομικά υπεύθυνο, για την παλαβή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων,
  • από τον υπεύθυνο για την Υγειονομική Ασφάλεια των εργαζομένων και περίοικων φιλοξενούμενων μετά το πέρας των εργασιών.

Επιπλέον ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το σχέδιο με τις μεθόδους εφαρμογών , εγκρίσεις Ε.Ο.Φ., Πιστοποιητικά εφαρμοστών, μετρήσεις και υπογραφές παράδοσης –παραλαβής από τους Υγειονομικά υπεύθυνους ,κλπ

  • Όλοι γνωρίζουμε ότι τα λιμνάζοντα νερά περιείχαν ένα κοκτέιλ με ρύπους χημικών νεκρών ζώων, τρωκτικών , ενώ παράλληλα ο αέρας περιείχε ρύπους βιολογικών παραγόντων , επικίνδυνους για λοιμώξεις του αναπνευστικού, κλπ.

Μετά από όλα αυτά, με έναν απλό καθαρισμό και ‘’απολύμανση’’ με χλώριο και ανοίγοντας τα παράθυρα –πόρτες  , είμαστε σίγουροι ότι το εσωτερικό περιβάλλον και ο αέρας που θα αναπνέουμε δεν θα είναι περισσότερο επιβαρυμένος;

Προσοχή : Τα ίδια προβλήματα με τους ρύπους βιολογικών παραγόντων θα έχουν και οι χώροι των υπολοίπων ορόφων και χρειάζονται την ίδια αντιμετώπιση όπως  και οι χώροι επέλασης τρωκτικών και φυσικά όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με έναν ‘’Βιολογικό καθαρισμό’’.

  • Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/βελτιστοποιημένη…ιεινή-εσωτερικών/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

  1. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα 
  2. ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022
  3. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
  4.  ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’