Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης σε επιφάνειες.

Ενδυνάμωση της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής  δράσης  σε επιφάνειες.     

Υλικά με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  είναι μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’.

Είναι μη αποδεκτά και από τα ακαρεα ;

Προσοχή τα ακάρεα δεν απολυμαίνονται.

Το Bioprotect  το οποίο εφαρμόζουμε, είναι υλικό με ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας  60 έως 90 ημερών, με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και για τον κορωνοϊό. Έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας ) και άλλων μικροοργανισμών, έτσι ώστε να διατηρείται η απαραίτητη προστασία μακράς διάρκειας, σε λείες ή/και σε πορώδεις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , για το πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, για πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ώστε να δημιουργείται ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ , συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Η καινοτόμος μέθοδος της Προληπτικής Υγιεινής  με τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές,  για την δημιουργία του ’’αφιλόξενου περιβάλλοντος ’’ και τον εμποδισμό της ανάπτυξης επιβλαβών βακτηρίων (π.χ μούχλας) , μπορεί να κάνουν το περιβάλλον μη αποδεκτό και για τα ακαρεα και όχι η μεμονωμένη εφαρμογή μιας ‘’απολυμαντικής δράσης ’’ μακράς διάρκειας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι , με τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές στο ίδιο στρώμα, το οποίο χρησιμοποιείται από το ίδιο άτομο ,στα τεστ προσδιορισμού τα  περιττώματα ήταν ποσοστιαία  λιγότερα. Επειδή για το αποτέλεσμα αυτό συμβάλουν πολλοί παράγοντες ,εμείς το αποδίδουμε στην ποιότητα του αποτελέσματοςτων ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Για να γίνει η επαγγελματική εφαρμογή αυτών των υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.) διασφαλίζοντας με ολιστική αποτελεσματικότητα τηΝ υγειονομική ασφάλεια  άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος, οι εφαρμοστές χρειάζεται:

α) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μετά την συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο- Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής)  για την ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών.

β) Τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών,  για τις ολοκληρωμένες  εφαρμογές .

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Όταν γίνει η εφαρμογή υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης  για την παραμένουσα δράση τους δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή : https://klintec.gr/ενδυνάμωση-της-μ…οχρόνιας-αντιμικ/ ‎