Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Όσο περισσότερο επιτρέπεται στον κορωνοϊό να εξαπλωθεί και να μολύνει περισσότερα άτομα, τόσο πιθανότερο είναι  το   να εξελιχθεί και να σχηματίσει νέες παραλλαγές. Μια νέα έρευνα εντόπισε τρεις παράγοντες που αυξάνουν ιδιαίτερα  τον κίνδυνο κάποιου να είναι υπερμεταδοτικός,  ενώ σε πρόσφατες αναφορές δημοσιευμένες σε επιστημονικό περιοδικό τονίζουν γιατί ο κορωνοϊός θα παραμείνει ανάμεσά μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες  τα ανθεκτικά  βακτήρια, αποτελούν ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με το επιβατικό κοινό,  μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα  μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” ( Staphylococcus Aureus -MRSA . Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει “πανδημία”,  με ‘’το άγνωστο” του δυνητικού  SARS-CoV-2’’, μαζί με τις μεταλλάξεις του . Η Εφαρμογή ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικών μέτρων εξυγίανσης δωματίου ’’, χρησιμοποιείται ως ‘’εναλλακτική  λύση ’’ για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών, σε κλειστούς χώρους. κλπ

Ως έκτακτη ανάγκη προστασίας και πρόληψης για την υγεία μας , σχετικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης του ‘’άγνωστου’’ SARS-CoV-2 , η Περιβαλλοντική Εξυγίανση πρέπει να είναι η ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ και να παρέχει μια πλήρη Υγειονομική Εξασφάλιση με καθαρότητα (διαύγεια)εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά– στους εσωτερικούς  χώρους. Λόγο της πολυπλοκότητας  των χώρων η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη  και καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη διαχειριστικής αναβάθμισης των μεθόδων αντιμετώπισης των βιοκινδύνων , όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς- του δυνητικά ‘’ άγνωστου”  SARS-CoV-2’’,- μαζί με τις μεταλλάξεις του, αλλά και από τον κάθε ’’επιταχυντή  διασποράς’’. Αυτές οι εφαρμογές  μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και  δύο  ή/και τρεις τεχνολογίες  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η-‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’- (Self–disinfecting) Αυτοαπολύμανση μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες  Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

 Αναβαθμίζοντας την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε .…βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Μετά τα υποχρεωτικά μέτρα  -κοινωνικές αποστάσεις, ίσως και ‘’διπλές’’ μάσκες  ,οι εμβολιασμοί  όπου τα εμβόλια μειώνουν  και δεν  (εξαλείφουν πλήρως τη διασπορά της νόσου) . Κατόπιν έχουμε την  καθαριότητα –απολύμανση και η αποκατάσταση  του κάθε χώρου , που χρειάζονται  την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ σε πραγματικό χρόνο για την  μειωμένη έκθεση σε διασταυρούμενη επιμόλυνση . ( CDC: Χρησιμοποιώντας φορητούς καθαριστές αέρα)

Η πλήρης εξασφάλιση της  υγειονομικής ασφάλειας  των εργαζομένων από την αυξημένη έκθεση   στην βιοχημική και βιολογική ατμοσφαιρική ρύπανση  του εσωτερικού περιβάλλοντός , δημιουργεί την αυξανόμενη ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο για τεχνολογικές λύσεις καινοτόμων μεθόδων -χωρίς τη χρήση δυνητικά επιβλαβών ή τοξικών χημικών- με μειωμένη έκθεση σε αερομεταφερόμενα μολυσματικούς παράγοντες ακόμα και στα Μ.Μ.Μ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 14/03/2020 ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος,  είχε επισημαίνει την εφαρμογή της καθαριότητας των μονάδων κλιματισμού μετά τις από επαγγελματίες εφαρμοστές  απολύμανσης , όταν η εγκύκλιος για την χρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας. 20-03-2020pdf και για την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων 23 -04-2020.pdf κλπ

Όταν απευθυνόμαστε σε μεθόδους  που αφορούν  την Υγειονομική Εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι η εφαρμογή τους  ποτέ δεν πρέπει να είναι οριζόντια , αλλά πάντα εξατομικευμένη στον κάθε χώρο ξεχωριστά.  Λόγοι που η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς.  Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Φιλοξενίας και την ανασυγκρότηση της χώρας, συμβάλουμε -µε διαφανή τρόπο –στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων  του Ελληνικού Τουρισμού, ατενίζοντας την πλήρη προστασία της Υγειονομικής Εξασφάλισης  με διασφαλισμένη την αποτελεσματικότητα στο υψηλότερο  επίπεδο για διαμονή στα  Green and Clean Rooms,  μιας και το κάθε ταξίδι των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, πρέπει να εξετάζεται πλέον από την προέλευση έως τον προορισμό και την επιστροφή του.

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Η λύση στο πρόβλημα  των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’  βρίσκεται  στην υπέρβαση των απαιτήσεων –  µε διαφανή τρόπο – στην πράξη απέναντι στην  υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας με την Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης. κλπ.

Η Klintec για την ενθάρρυνση της ώθησης των καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων και στα Μ.Μ.Μ.,  με τα προγράμματα Biozone-Bus Care   έχει αναδείξει από το Απρίλιο του 2020 τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ των Μ.Μ.Μ.  με την Πρωτοπόρο ομάδα της  Excellent Car Services  με τις καινοτόμες υπηρεσίες για την παροχή  βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  και ευεξίας στο επιβατικό κοινό.

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιμικροβιακής δράσης  με ευφυή και άμεσα αποτελεσματική καθαρότητα , πρέπει να γίνει με την  δημιουργία καινοτόμων συσκευών που θα λειτουργούν ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ ενός πλήρους επιστημονικά προηγμένου συστήματος , για  –το πριν ή /και το μετά –ενεργών λύσεων καθαρισμού αέρα εσωτερικών χώρων.

Θα πρέπει να λειτουργούν ανασταλτικά-προληπτικά, προσφέροντας στον εσωτερικό αέρα γρήγορη καθαρότητα , απαλλαγμένο από επιφανειακές και διασταυρούμενες επιμολύνσεις εναπομεινάντων  αερομεταφερόμενων ιών καθώς και από την απορρόφηση των  ‘’ρυπογόνων χημικών κοκτέιλ’’,  πριν μπορέσουν να εγκατασταθούν ή να εξαπλωθούν .

Στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 στο Πρώτο Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο,  για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος  είχε επισημαίνει  ότι, οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  που θα λειτουργούν ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ , θα πρέπει να καλύπτουν και τις έκτακτες ανάγκες των επιδημιολογικών δεδομένων,  σε προγράμματα Υγειονομικών Πρωτοκόλλων (Πρόληψης- Προστασίας – Αντιμετώπισης με δράσεις  Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας.  Επεσήμανε δε ότι η έκθεση σε ρύπους βιολογικών παραγόντων πρέπει να προλαμβάνεται όταν, από τα αποτελέσματα της εκτίμησης προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος και από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων άλλα και χρηστών στους εσωτερικούς χώρους.

Όταν η εφαρμοσμένη υγιεινή βασίζεστε στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν στις  ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ (Προστασία των εργαζομένων -EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020 Βιολογικοί παράγοντες) , ώστε  να ανταποκρίνονται  πλήρως στα επίπεδα δείκτη πρόληψης και στο βαθμό μόλυνσης των φίλτρων. Επιπλέον οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  θα πρέπει να είναι  άμεσα συνδεδεμένα με την ’‘προστιθέμενη αξία των παρεχομένων υπηρεσιών ’’ στις  μεθόδους καθαρισμού-απολύμανσης  χωρίς  την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης-  (Ε.Ο.Δ.Υ.).  Θα πρέπει όμως να λειτουργούν και  ως μέσο- διαδικασία πλήρους προστασίας για την διασφάλιση της  Υγειονομικής Εξασφάλισης με αυταπόδεικτη καθαρότητα (διαύγεια) του κάθε χώρου, ανεβάζοντας συγχρόνως και την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων σε όλους τους τομείς και να μην λειτουργούν ως – επιταχυντές διασποράς-  σε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.

Εφαρμογές  Υγειονομικής Εξασφάλισης  χρειάζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα , οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,επαγγελματικοι χώροι υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  σπιτιών, κλπ.

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/εξατομικευμένη-δ…ειριστική-αναβάθ/ ‎