Επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κινδύνου μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κινδύνου μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα (ELF), αναφέρει ότι  για το τι κάνει η ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων στους πνεύμονες µας, αρκεί μια σύντομη έκθεση για να παρατηρηθούν ερεθισμοί, όπως ξηρός λαιμός και βήχας, οι δε επιδράσεις της μακροχρόνιας έκθεσης ίσως εμφανιστούν μετά από πολλά χρόνια. Πληρέστερες αναφορές και στην διαδικτυακή εκδήλωση ΕΛΙΝΥΑΕ: «Υγιεινή χώρων εργασίας: ποιότητα εσωτερικού αέρα και COVID-19»

Οι ανάδειξη με αναφορές μας για την επιτακτική ανάγκη άλλα και την εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης  δεν είναι σημερινή κατάσταση. Χρειάστηκε όμως μια παγκόσμια πανδημία ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέουμε στη δουλειά, στο σχολείο και στο σπίτι, με κύρια εστίαση και προσοχή στη σύνδεση μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετάδοσης ιών. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι η κακή ποιότητα του αέρα στους χώρους μας ”βοήθησε” στην ταχεία εξάπλωση του ιού, ως μεταφορικό μέσο. Ο εσωτερικός αέρας βρισκόταν σε κρίση πολύ πριν την πανδημία COVID-19 και θα συνεχίσει να παραμένει μακροπρόθεσμα αν δεν φροντίσουμε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε την διάδοσης της.

Στις εγκαταστάσεις ενός χώρου εργασίας (υγειονομικού ενδιαφέροντος), οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγειονομικής ασφάλειας ενός χώρου εργασίας των παραμέτρων (Indoor Air Quality) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ανάλογα με την ταξινόμηση του εν λόγω χώρου, μπορεί ταυτόχρονα να επηρεάσει διαφορετικές παραμέτρους όπως η υγρασία, θερμοκρασία, Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οργανικά χημικά (VOC) Φορμαλδεΰδη (CHCO) Μονοξείδιο Άνθρακα (CO ) και Αζώτου (N). Για να διασφαλιστεί ένα καλό περιβάλλον στους χώρους εργασίας  ,είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απομακρύνονται οι ρύποι για να προστατεύονται εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι από λοιμώξεις. Αυτό ισχύει εξίσου για κέντρα υγείας, ιατρείων φροντίδας υγείας, ιατρικού τουρισμού, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, αποθεραπείας & αποκατάστασης, φυσιοθεραπείας, αισθητικής, οδοντιατρεία, κλπ.

Χρειάζεται λοιπόν ένα καλά σχεδιασμένο και αξιόπιστα καινοτόμο σύστημα Πολλαπλής Θωράκισης ( επιφανειών και αέρα) με υψηλές απαιτήσεις ώστε να παρέχει βέλτιστες συνθήκες στο περιβάλλον από τους βιοκινδύνους. Η ύπαρξη αυτών των φιλοπεριβαλλοντολογικών πρακτικών και μεθόδων στους εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη μιας υποχρέωσης από τους εφαρμοστές  παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σεβασμό στις ανάγκες του εργαζόμενου, επισκέπτη άλλα και φιλοξενούμενου. Με την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα πρέπει να θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,  συμπεριλαμβανομένων ,  τα ανθεκτικά “υπερβακτήρια”, τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , άλλα και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, το τμήμα του Bio-Exterminating Services καλύπτει πλήρως την υποχρεωτική αποκατάσταση τους.

Όλα αυτά διότι μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Η δε δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Επιπλέον οι φορείς που εμπλέκονται  στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου, για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Στην KlinTec με τις ειδικευμένες υπηρεσίες των τμημάτων της Hygienichome.gr είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε εξειδικευμένες εφαρμογές, με ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς. Σε αυτό το ευρύ και ευέλικτο φάσμα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενάντια στην εσωτερική ρύπανση του αέρα (Indoor Air Quality) οι εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης και προστασίας γίνονται από Εξειδικευμένους και Πιστοποιημένους συνεργάτες της Klintec καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων – επισκεπτών στους εσωτερικούς χώρους .

Η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων , αναβαθμίζει την διαχείριση των βιοκινδύνων με την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων, για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας , αλλά και για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Πρόγραμμα Αnti- infection prevention 

  • Στην Klintec για τη βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια, μέσω της τεκμηριωμένης απόδειξης στοχεύουμε να μειώσουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων.Η ανάδειξη της εκτίμησης για τον αριθμό των μικροβίων επιβεβαιώνει την χρησιμότητα της τεκμηριωμένης απόδειξης για το ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο στην καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2
  • Η μεθοδολογία που ακλουθούμε με το πρόγραμμα Αnti-infection prevention, όταν στο χώρο έχει γίνει συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης, για μεν τις επιφάνειες εφαρμόζουμε  την ‘αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.
  • Για δε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων βελτιώνουμε την περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων -εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση – με την καινοτόμο συσκευή Sterial II τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού’’  με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα των εσωτερικών χώρων. Πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, άλλα και την  υψηλή διηθητικότητα της  ως πρωτοπόρος μέριμνα  ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’ , καλύπτει με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας  προλαμβάνοντας ή/και να αποτρέποντας την  διάδοσης φαινόμενων ”Επιταχυντών διασποράς’’ .

Επιπλέον ο υπεύθυνος πιστοποιημένος εφαρμοστής μια φορά στις 8-15 ήμερες,  μετά την εφαρμογή της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’, παρακολουθεί με τον υψηλής ποιότητας  σταθμό μέτρησης της ποιότητας του αέρα,  μετρώντας τα  PM2,5 και PM10, (περιττώματα ακάρεων, βακτήρια, ιους, μύκητες,) άλλα και  CO2, TVOC , (CHCO), για το  «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»,

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή: https://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…εριορισμός-του-κ/