Η ενισχυμένη θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης θέλει εξειδίκευση και εμπειρία.

Η ενισχυμένη  θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης θέλει εξειδίκευση και εμπειρία.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2022, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε κάθε χρήσιμη προσπάθεια, ως “μοχλό προώθησης” της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών  με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) και ως κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης,  την ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης  αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Οι καθημερινές ‘’αναταράξεις’’ από τα αερολύματα του δυνητικά  άγνωστου SARS-CoV-2  με τις πολλαπλές μεταλλάξεις και την ενισχυμένη  αερογενή τους μετάδοση, χρειάζονται  τα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας ‘‘ πολλαπλού αποκλεισμού ’’ κατά των Λοιμώξεων ,απέναντι σε ανεπαρκείς ή/και εγκαταλειμμένων μεθόδων υγειονομικών περιορισμών.

Το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του   Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ,  επισυνάπτοντας και την απαιτητέα εγκύκλιο με αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SAR S-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Με το συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό τήρησης εφαρμογών  ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την εγκύκλιο,  αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ) , αναλύουμε λεπτομέρειες των εφαρμογών ξεκάθαρα και με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια με βάση την απαιτητέα από το Ε.O.Δ.Υ ‘’Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων’’, ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

YouTube player

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.  

Με γνώμονα πάντα την απαιτητέα εφαρμογή των εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα επίπεδα υγιεινής, τα δε προγράμματα μας βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας ,στοχεύουν στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής Ασφάλειας ’’ περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Λόγοι που στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2022 προτείνουμε στους επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, να υπάρχει σεβασμός με προσήλωση στον άνθρωπο και να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής  εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης στόχο έχει την χρήση συμπληρωματικών μέτρων  ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία της υγείας  ’’λύνοντας  τις δύσκολες εξισώσεις’’  με περιορισμό των κινδύνων από μολύνσεις- επιμολύνσεις, στην οικονομία από ενεργειακές σπατάλες αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος .

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης συμπεριλαμβάνονται, η καθαριότητα   αν και δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας αλλά  και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

YouTube player

Γνωρίζοντας  λοιπόν ότι η καλύτερη άμυνα ενάντια στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενάντια στην επιτάχυνση της διασποράς κάθε μολυσματικού φορτίου , διασταυρωμένης μόλυνσης ή/και επιμόλυνσης ,εφαρμόζουμε την Πιστοποιημένη συσκευή με κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ , για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους. Βασίζεται στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο.Δ.Υ )  αναβαθμίζοντας – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης ’’ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου ή/και ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών του σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’  , ώστε να εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και Αποκατάστασης του κάθε χώρου .

Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε ,αυτή η ειδική περίπτωση κινδύνου  της πανδημίας  με την υψηλή αβεβαιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’. Θα πρέπει λοιπόν,  πολύ δε περισσότερο σήμερα και κυρίως όσον αφορά τους  ελέγχους του Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) , για την ορθή ‘’Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων’’, η κάθε περιφερική ενότητα ,μετά και τις διευκρινίσεις Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του   Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 , με τον όποιο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα άλλα και τους  Ιατρούς Εργασίας , να ‘’συνδράμουν’’ ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων Πολλαπλής Θωράκισης , είτε από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , είτε από την πρόληψη σε επιφάνειες  με την εφαρμογή της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης υπάρχει και στην Ελλάδα –  με  Έγκριση του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02) έπρεπε να λειτουργούν είδη , χωρίς χρονοκαθυστερήσεις :

  • Στους χώρους (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορείων του ΚΤΕΛ, Πλοίων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Κ.Α.Π.Η., Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ

Στην KlinTec, που ενσωματώνει  το Green and Clean και το Green Mite Clean, παρέχεται επιπλέον ενημέρωση μέσω  του Cleaning News.gr, και του GreenandCleanhotels.gr και παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση, στην τήρηση των εφαρμογών. Υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Facility Cleaning Services, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Γενικών Καθαρισμών ,Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Υπηρεσίες Ταπητοκαθαριστηρίου – Σεγνοκαθαριστηρίου, Housekeeping, , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/η-ενισχυμένη-θωρ…-των-χώρων-υπερμ/