Ποιοι και γιατί ίσως να θέλουν ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας ;

Ποιοι και γιατί ίσως να θέλουν ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας ;

Έχει σταλεί εκπαιδευτικό υλικό. Πηγή: Φορέας Αναφέρεται, ως ‘‘ Εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στα μέτρα προστασίας του προσωπικού των Τουριστικών επιχειρήσεων όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Τουρισμού.’’  (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_Εκπαιδευτικο_Υλικό_V1.1_01.06.2020_ (1).pptx)

Υ.Γ.: Δεν υπάρχει όνομα για να γνωρίζουμε  ποιος έχει συντάξει αυτή την παρουσίαση .

Κατ’ επείγουσες  Διορθωτικές Ενέργειες. 

Οι επισημάνσεις για διορθωτικές ενέργειες  έχουν γίνει και για το Η.10, η Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),

ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020….pdf στο Η.10 Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Χρειάζεται προσοχή διότι η εξάπλωση των ανακριβειών του ‘’ανώνυμου’’ που  συνέταξε  το Εκπαιδευτικό υλικό,  έχει προσθέσει στην σελίδα 38 ”ανακρίβειες” που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά, αλλά  και στο ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’ , σε ποιον ‘’ θα χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) άλλα και ‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, )

Αναφέρει ίσως για το Η.14 Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλες ”ανακρίβειες” που να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά.

Οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν καθαρίζονται με συσκευή ατμού: ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”

Α) Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),

 • Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.
 • Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες

Ορίζει θερμοκρασία>70 στην απολύμανση και πουθενά –στον ορισμό καθαρισμός  – δεν αναφέρει, για υφασμάτινες επιφάνειες ή  (πχ.  ταπετσαρίες επίπλων) , ότι πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού.

Β) Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία, ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό απαραίτητη ενέργεια πριν [3] την κάθε απολύμανση. Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης των επιφανειών και των αντικειμένων.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Επιπλέον Διευκρινήσεις για την θερμοκρασία τον ατμοκαθαριστή και τον  ατμό υπό πίεση :

Τα αποσπάσματα  είναι από το Βιβλίο των σεμιναρίων του Επιμελητήριου Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2), το οποίο θα Διανέμεται Δωρεάν . Υπάρχουν  πολλές διευκρινιστικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται πριν την αγορά Εξοπλισμού Νέων Τεχνολογιών , για την απολύμανση όλων των επιφανειών , επιφανειών με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), πάντα μετά από καθαριότητα-απορρύπανση , αλλά και για την  αποφυγή διασποράς  και την δημιουργία επιμόλυνσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Κ.Ε. και Π.Ν. των Η.Π.Α., οι ιοί της γρίπης σκοτώνονται σε θερμοκρασία άνω των 75 οC.  Η βασική αρχή για την σωστή εφαρμογή με ατμό είναι οι τέσσερις παράμετροι: ατμός, πίεση, θερμοκρασία και χρόνος. Η απολύμανση με ατμό είναι μέθοδος που διεισδύει στα υφάσματα. Οι πιο ασφαλείς θερμοκρασίες απολύμανσης με ατμό είναι 121 °C και 132 °C. ,και πολλές άλλες πάντα με ασφαλή τρόπο χρήσης και χωρίς την δημιουργία επιμόλυνσης.

Προσοχή : Το “υποτίθεται απολυμασμένο είναι πιο επικίνδυνο από το μολυσμένο – επιμολυσμένο”

Επισημαίνουμε :

 • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία)αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
 • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
 • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Οι τεκμηριωμένες διευκρινίσεις έχουν δοθεί, στο γιατί είναι επιτακτική ανάγκη πλέον η εφαρμογή  Υψηλού βαθμού απολύμανσης (ΥΒ) και στο γιατί πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένο το ότι, μετά από κάθε αναχώρηση ,το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  στο δωμάτιο,  θα πρέπει να  αντιμετωπίζεται ως ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’  και να τίθενται σε εφαρμογή  οι πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις αποκατάστασης  (πολλαπλών φραγμών ) , καλύπτοντας και  ‘’τυχόν παραλείψεις’’,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται Διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας. Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

 • Ποιος  θα συμπληρώνει και θα υπογράφει στο Check list , ότι έγινε καθαριότητα με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70° C);
 • Τότε θα πρέπει το υγειονομικό να κάνει πραγματικό έλεγχο στην πράξη και όχι άπλα στα χαρτιά έτσι ώστε να μην γίνονται  ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ποιοι-και-γιατί-…ς-να-θέλουν-εκπτ/

 

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

 1. Ατενίζοντας την Υγειονομική Εξασφάλιση.
 2. Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!
 3. Διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.
 4. Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.
 5. Η Προσέγγιση της Διαφορετικότητας με Βέλτιστες Πρακτικές Σχεδιασμού Διαχειριστικών Εφαρμογών.
 6. Είναι υπαρκτή η υγειονομική ασφάλεια σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 7. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 8. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 9. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 10. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!