Πολλαπλές μέθοδοι καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ.

Πολλαπλές μέθοδοι καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ.

 Όταν η  ποιότητα του νερού καθορίζει την υγειονομική εξασφάλιση στα χαλιά, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να γνωρίζουν που και πως πλένονται.!!!

  • ΣτηνKlinTec για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. και  εφαρμοστές με Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, μειώνουμε ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδίκευση  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”.
  • Η εφαρμογή του Protect Surface 3Q μειώνει σε ένα μεγάλο φάσμα τα μικροβιακά φορτία , ενώ παράλληλα μειώνει και την κατανάλωση νερού, απορρυπαντικών, ώστε  στο τελικό ξέβγαλμα των χαλιών με το Sera Απολυμαντικό, να παρέχεται επιπλέον υψηλή καθαρότητα, βέλτιστη φωτεινότητα και εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση.

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

Το ανακτημένο νερό (ανθρώπινης κατανάλωσης), με ορθολογική διαχείριση για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών , παρασίτων και οποιωνδήποτε ρυπαντών (απορρυπαντικά, χρώμα, τρίχες υδρογονάνθρακες, λάδια, διαλύτες, άμμο, κλπ) σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που δεν αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Για δε τις επιτόπιες εφαρμογές θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια .

Οι ‘’επισφαλείς μορφές του υποτίθεται καθαρού’’ !!!

Η έκθεση σε ρύπους βιολογικών παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών, ( οργανική σκόνη και περιττώματα ακάρεων ) στα – υποτίθεται καθαρά στρώματα, χαλιά – είναι  ‘’καταχρηστική’’ και επικίνδυνη για την υγειονομική ασφάλεια μας.

Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας ως ειδικοί στη διασφάλιση, ότι μέσω της διαδικασίας του προγράμματος για την  Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Καθαρισμού Απολύμανσης  (μοκετών – χαλιών) υλοποιούνται *Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας ,τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

*Το δίκτυο των υπηρεσιών Προληπτικής Υγιεινής συντονίζεται από την Klintec

Επιτακτική ανάγκη η συνεχιζόμενη ενημέρωση στην  Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση στον Καθαρισμό-Απολύμανση , για Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας και στα Ταπητοκαθαριστήρια.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/πολλαπλές-μέθοδο…αθαρισμού-απολύμ/