Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.

Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.

Η προαγωγή της προληπτικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί οργανωμένη στρατηγική ώστε να γίνει συνείδηση για όλους. Αποτελεί δε ένα από τα βασικά στοιχεία για την πρόληψη των λοιμώξεων , αφού η μετάδοση τους  γίνεται και μέσω της επαφής αγγίζοντας μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες ή/και μέσω αερομεταφερόμενων βιορρυπαντικών παραγόντων.

Η ενθάρρυνση των καταναλωτών να υιοθετούν πιο υγιεινούς τρόπους ζωής μέσω μιας ισορροπημένης  προληπτικής υγιεινής, αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία στο σύνολό της. Αν και οι επιλογές των καταναλωτών επηρεάζονται από μια σειρά κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, υπάρχει η ομάδα συμβούλων –επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν . Μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο αφού  βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε πεδία, με τεκμηριωμένα, αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να επιφέρουν οφέλη στην υγεία των καταναλωτών.

Η ομάδα συμβούλων –επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής που και πως μπορεί να βοηθήσει;

Όπως έχει αναφερθεί στο τμήμα της Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής η ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών –Προληπτικής Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα ενσωματώνεται  από  πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) άλλα και  Μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος.

Θα προσπαθήσω με λίγα παραδείγματα  να σας μεταφέρω ‘’ενδεικτικά’’ στο πνεύμα του όλου εγχειρήματος.

 1. Πωλητής μηχανημάτων καθαρισμού
 • καταφθάνει στο χώρο σας και σας επιδεικνύει το καταπληκτικό μηχάνημα καθαρισμού εσωτερικών χωρών. Πρέπει να σας πείσει να το αγοράσετε για να καθαρίζετε τα χαλιά, τα σαλόνια ,τα στρωματά σας , παραθέτοντας σας πολλά σκόρπια δείγματα . ‘’Ξεχνώντας ‘’ όμως  να σας πει πχ τι πρέπει να προσέχετε πριν προβείτε ακόμα και σε μελλοντική αγορά, όταν με το μηχάνημα τινάζετε τα χαλιά ή/και όταν απορρυπαίνετε τα στρωματά σας.
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • καταφθάνει στο χώρο σας , μετά από δική σας ειδοποίηση για να σας δώσει προληπτικές λύσεις περιβαλλοντικής υγιεινής για την ορθή θεραπευτική σας αγωγή. Έχοντας μέρος ίσως και του ιδίου μηχανήματος- φορώντας μάσκα και γάντια- θα πάρει δείγματα όπου θα τα τοποθέτηση σε διάφανα σακουλάκια με ερμητικό κλείσιμο.  Αυτό μετά την συνταγή του γιατρού με τα  σκευάσματα και την  αγορά τους από το φαρμακείο ,ή/και μια μέρα πριν το εξιτήριο ασθενούς με επέμβαση, ώστε να εφαρμοστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον και κατόπιν θα σας παραθέσει τα προγράμματα που μπορεί να χρειαστείτε μετέπειτα.    
 1. Πωλητής συστημάτων αποστείρωσης αέρα!!! 
 • σας λανσάρει μια σειρά συστημάτων απολύμανσης- αποστείρωσης αέρα  που φιλτράρει το 99% των ιών και συμβάλλει στον καθαρισμό των χώρων.κλπ

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Ομολογουμένως αυτή η διαδικασία με τον ‘’πολυδιάστατο’’ όρο ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας προκαλώντας αναστάτωση, απορίες, σύγχυση, ανησυχία, συζητήσεις αλλά και διαφωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην ολιστική αντιμετώπιση της Υγειονομικής Εξασφάλισης,  για τις σημερινές  συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής , με την ευρύτερη έννοια στην καθημερινότητα μας  με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, για την υγεία.

 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • μετά την μελέτη του χώρου σας ενημερώνει για το γιατί , το πως και που μπορεί να γίνει η συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης. Θα σας αναπτύξει το πως η  ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης,χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’  παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Ο Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής θα συνεχίζει να  ενημερώνει  εφιστώντας την προσοχή σας,  για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα συστήματα  καθαρισμού (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ του εσωτερικού αέρα –βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – για την προστασία της Δημόσιας υγείας .

 1. Πωλητής –εφαρμοστής- καθαρισμού στρωμάτων
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 1. Πωλητής μεμονωμένων εφαρμογών απολύμανσης
 • εταιρείες- επιχειρήσεις που ασχολούνται –ως κύρια στρατηγική– με μεμονωμένες εφαρμογές απελευθέρωσης ενεργών ή/και δραστικών συστατικών (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί, κλπ ), δημιουργώντας εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, αποστέλλοντας και τα’’ online πιστοποιητικά’’ –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’  ή και  μετά το πέρας της απεντόμωσης παραδίδεται πιστοποιητικό απολυμάνσεως όπως ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου αναγράφονται τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα αντίδοτα. ( Gouglarontas την πρόταση θα τα διαπιστώσετε), όταν το ΥΠ.ΑΑΤ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας., Gouglarontas  δε την πρόταση (Απολύμανση χώρων για Κορωνοϊό COVID-19) θα διαπιστώσετε τις ‘’εγκληματικές ενέργειες’’ που συνεχίζουν να γίνονται, αναφέροντας ότι οι χώροι δεν χρειάζονται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία για την διαδικασία της απολύμανσης. Το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού -απολύμανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).
 1. Σύμβουλος –Επιθεωρητής –  Προληπτικής  Υγιεινής
 • γνωρίζοντας ότι η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές , άλλα και ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, για τον καθαρισμό –απολύμανση – ως οφείλει – θα σας ενημερώσει:

α) Το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

β) Ακολούθως υπάρχει η (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

γ) το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.

δ) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με υπεύθυνο εφαρμοστή που πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), πρόκληση ρύπανσης –σελίδα 5– στην Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)

 • Επιπλέον δεν θα γίνουν μεμονωμένες εφαρμογές ( ψυχρής εκνέφωσης Fogger -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικών για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί) οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας , είναι  οι αρμόδιοι *για τις εφαρμογές ( καθαρισμού -απολύμανσης ) και οφείλουν να δώσουν μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε,  Τι ”κρύβεται” πίσω από τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης (ψυχρής εκνέφωσης Fogger, νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) και  τα ‘’πιστοποιητικά’’ απολύμανσης’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’.  Επιπλέον δε θα πρέπει  να εντάξει στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ την άμεση εφαρμογή  ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν για να κερδίζεται  χρόνος, για να βελτιωθεί η υγειονομική ασφάλεια στην Δημοσιά Υγεία.

*Απευθυνθείτε και ρωτήστε με ένα email .

Υ.Γ.: Η αναφορά μου με τα πέντε παραδείγματα  για να μπουν στο νόημα οι επιστήμονες γιατί  πάντα έλεγα και θα λέω ότι  ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’’ για να  καλυφτούν τα κενά – ‘’των αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους αναπτύσσοντας την  Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας 

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Σκέψη Καινοτομίας κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Καταναλωτή, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή https://klintec.gr/προάγοντας-την-προληπτική-υγιεινή/

ΛΗΨΗ :Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.