Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Η ανθρωπότητα έχει στα χέρια της ένα μεγάλο, «σωτήριο όπλο» τα εμβόλια. Με τον εμβολιασμό χτίζουμε ένα τείχος ατομικής προστασίας το οποίο εφόσον διευρυνθεί μπορεί να μειώνει τις πιθανότητες να κολλήσει κάποιος τον υιό, δεν τις μηδενίζει, άλλα επιστημονικά είναι αυτό που θα οδηγήσει σε λιγότερα βαριά περιστατικά , με λιγότερες απώλειες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν σημαίνει πως “ξεμπερδέψαμε” με την πανδημία . Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα και γενικά να προσέχουμε πιο επισταμένα ,αναδεικνύοντας την σημαντικότητα τήρησης των μέτρων στην ατομική μας ευθύνη,  χέρια, αποστάσεις, μάσκες και όπου χρειάζεται ‘’διπλές’’ ,τεστ, κλπ .Περισσότερα: Μάθετε τι να περιμένετε στα Πράγματα των σχολείων…

 ‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για τους κίνδυνους που ίσως μπορεί να προκύψουν, εντός του χώρου χρήσης συσκευών καθαρισμού –‘’απολύμανσης’’ επιφανειών και  αέρα, αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Με αφορμή την έναρξη των σχολείων με το ‘’Νέο πρωτόκολλο για τα σχολεία ‘’ όπου αναφέρεται ότι, με την εκδηλώσει συμπτωμάτων με λοίμωξη COVID-19, θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες και μεταφορά του/της μαθητή/τριας σε καλά αεριζόμενο χώρο.  

Εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες: Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές. Ως ‘’υπενθύμιση’’ στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών , ήταν ενσωματωμένη και η ίδια εγκύκλιος.

Επισημαίνεται ότι δεν ευσταθεί ο όρος «προληπτική απολύμανση» με υλικά κατασταλτικής απολύμανσης διότι αυτό δεν αποκλείει καμία άμεση επαναμόλυνση. Την περσινή περίοδο σπαταλήθηκαν τεράστια χρηματικά  ποσά για «προληπτική απολύμανση» με υλικά κατασταλτικής απολύμανσης , επιβαρύνοντας επιπλέον εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, κλπ.

Η κατασταλτική απολύμανση έχει μόνο στιγμιαίο αποτέλεσμα και επιβάλλεται ως εφαρμογή κατασταλτικής απολύμανσης μετά τη διαπίστωση κρούσματος, για την μείωση του υιικού φορτίου. Είναι το πρώτο σημείο για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στο σχέδιο εφαρμογών των ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Σε καλά αεριζόμενο χώρο : Ο καλά αεριζόμενος χώρος δεν μπορεί να αποκλείσει  την εισερχόμενη γύρη,  που μπορεί να μην διασπείρει τον κορωνοϊό , ή οποιονδήποτε ιό, συνδέεται  όμως με την αύξηση των κρουσμάτων ως επιπρόσθετος παράγων   όπως και η ατμοσφαιρική ρύπανση.  Εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα των πασχόντων έτσι ώστε να γίνονται  πιο επιρρεπείς στο κορωνοϊό , άλλα και γενικά πιο ευάλωτοι σε όλους τους ιούς, κλπ.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι , είναι άλλο η συσκευή καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, για την ενεργή αποδόμηση βακτηρίων και ιών (εντός  πιστοποιημένης συσκευής ) και της  παράλληλης  συγκράτησης ρύπων πάνω από 99,95% ( οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ : χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης ) και άλλο ‘’ συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ που μπορεί να προτρέπουν σε έκθεση . ( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών. )

Συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’.

Αυτές οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα αποτελούν ένα μέρος εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικό –του υλικού τήρησης των εφαρμογών– πριν ή/και μετά- ώστε να αποδοθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης. Χρειάζεται λοιπόν  προσοχή στις μεμονωμένες εφαρμογές, διότι για να μειώσουμε τις διόδους υπέρ-μετάδοσης θα πρέπει θωρακίσουμε τους εσωτερικούς χώρους από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του, ώστε να να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς.  Για δε τα κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’) έχω αναφερθεί , όπως και για την ανάπτυξη π.χ των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην ανάπτυξη της  ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων ,πρωτεύον είναι η αυστηρή τήρηση των εφαρμογών του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την ίδια απαιτητέα εγκύκλιο αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Συμπληρωματικά  έχουμε :

 • Την εφαρμογή του προστατευτικού προϊόντος επιφανειών μακροχρόνιας  αντιμικροβιακής  και ιοκτόνου δράσης –BioProtect RTU (με έγκριση από τον ΕΟΦ ), ως αόρατη ασπίδα προστασία το οποίο εμποδίζει με το τείχος των «Νανοπαγίδων» την ανάπτυξη του SARS-CoV-2 και άλλων επιβλαβών ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες, ώστε ολοκληρωμένα- να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.
 • Την’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ όπου ως συσκευή ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ χρησιμοποιούμε την καινοτόμο συσκευής Sterial II ,με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του εσωτερικού αέρα και με όλες τις πιστοποιήσεις για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, για την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του.

Η ανάπτυξη της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ως εξατομικευμένη μέθοδο, μας δίνει τις εναλλακτικές λύσεις μιας ολιστικής αποτελεσματικότητας με γρήγορη αλλά και οικονομική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Ως κοινωνία, οφείλουμε να μην αποδεχθούμε την οικονομική αντιμετώπιση του κόστους για προστασία της αναπνευστικής υγιεινής, ανεξαρτήτου διαμονής, εργασίας, φιλοξενίας, σπουδών, μέσου μαζικής μεταφοράς, κλπ.

Από την έναρξη της κρίσης για την υγεία, η αγορά καθαριστές αέρα έχει γίνει παγκόσμιο ζήτημα για την δημόσια υγεία και έχει σημειώσει άνθηση.  Επιπλέον δε όπως συμβαίνει με όλες τις αναδυόμενες τεχνολογίες, οι καταναλωτές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να είναι ποιο προσεκτικοί στις επιλογές τους:

 • θα πρέπει να ερευνήσουν την τεχνολογία, προσπαθώντας να αντιστοιχίσουν τυχόν συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενάντια στην προοριζόμενη χρήση της συσκευής.
 • θα πρέπει να ζητούν δεδομένα απόδοσης αποτελεσματικότητας που να αποδεικνύουν ποσοτικά ένα σαφές προστατευτικό όφελος για τις συνθήκες που είναι σύμφωνες με εκείνες για τις οποίες ο καταναλωτής σκοπεύει να εφαρμόσει την συσκευή.
 • θα πρέπει κατά προτίμηση, τα τεκμηριωμένα δεδομένα απόδοσης της συσκευής να είναι υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, από πολλές ανεξάρτητες πηγές . (πχ Πιστοποιημένα Εργαστήρια από το Ε.Σ Υ.Δ)
 • θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ , στους ‘‘επιταχυντές διασποράς’’ , στις μεμονωμένες εφαρμογές συσκευών ,διότι μπορεί να υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα . π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.) άλλα και στην ‘’αποποίηση ευθυνών’’.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η αναδυόμενη τεχνολογία δεν λειτουργεί όπως ‘’διαφημίζεται’’, άλλα λόγο της μη ανακοίνωσης στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας,-αναφορά για τα ίδια Πιστοποιημένα μηχανήματα καθαρισμού αέρα Μ.Μ.Μ έχει γίνει από τον Υπουργό Μεταφορών,  όπου ο καθιερωμένος φορέας θα είχε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότηταυπό τις συνθήκες που θα χρησιμοποιούνται.

Αναδεικνύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εσωτερικών σας χώρων παρέχοντας :

 1. Αναβάθμιση της ποιότητας με την υγειονομική εξασφάλιση.
 2. Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία, στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα
 3. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των χώρων με ολιστική αποτελεσματικότητα.
 4. Μείωση χρήσης χημικών κατά 5/6
 5. Ανεβασμένη ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων .
 6. Πιστοποιημένες και τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης έργου.

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Διευκρινιστικός 10λογος Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/πόσο-επικίνδυνες…ορεί-να-είναι-οι/