Anti-Infection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

AntiInfection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς φιλοξενίας εφαρμόζεται στα Green and Clean Rooms, καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών .

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης ,αναδεικνύει την διαφορετικότητα μιας υψηλής ποιότητας παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιούνται μεθοδικά. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη – για μη υγειονομικές  μονάδες – σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  στους εργαζόμενους,  άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές.

Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση της φιλοξενίας, με εγγυημένη την υγειονομική εξασφάλιση η όποια βασίζεται στην καινοτόμο μεθοδολογία ‘’Anti-Infection Prevention’’   και αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας (διαύγειας) του αέρα και επιφανειών.

Η τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης σε κάθε δωμάτιο, λειτουργεί ως  μια θετική παρέμβαση έλεγχου στο σχέδιο δράσης με διαφανή τρόπο – που διασφαλίζει την διατήρηση των πρότυπων καθαρισμού –απολύμανσης και εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα  στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου απέναντι στις λοιμώξεις. Η αναβάθμιση των συμβατικών δωματίων σε Green and Clean Rooms αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης , μιας και το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις, από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές που αναζητούν υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας .

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης. Όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής στην καθημερινότητα μας , μετατρέπει τους χώρους φιλοξενίας σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

 • Στα Green and Clean Rooms η ανάπτυξη της καινοτόμου μεθοδολογίας  ‘’Anti-Infection Prevention’’ , ξεκινά από την υποβολή σε μια πολύ διεξοδική- σχολαστική διαδικασία, μιας ελεγχόμενης και δομημένης καθαριότητας σε βάθος (Deep-Depollution) με συγκράτηση 99,97 % των ρύπων. Η συσσώρευση σκόνης  –  με κύριους τομείς πιθανής συσσώρευσης στρώμα, επίστρωμα, κεφαλάρι, σαλόνι, μοκέτα- μπορεί να εκτιμηθεί εφ’ όσον αποδεικνύεται και ως μη ορθή εφαρμογή καθαριότητας. Καλύπτουν και τον Υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων  ο οποίος είναι πιο ενδελεχής-διεξάγεται με επιμέλεια- και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν συνήθη καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’κλπ.
 • Η επιλογή της εφαρμοστικής μεθόδου από την Πιστοποιημένη συσκευή ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ με τεχνολογία ’ τριπλού φραγμού ’’ (χωρίς χημικά ) για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτει πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη στις λοιμώξεις ’ κατ΄ όγκο m³. Με την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, εξασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια  σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, συνεισφέροντας συγχρόνως στην διατήρηση του χώρου σε θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα ‘’ στο εσωτερικό περιβάλλον.
 • Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια και αιωρούμενη ύλη (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, πριν εναποτεθούν σε λείες επιφάνειες, υφάσματα, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα. Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη δραστικής μείωσης στη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2  98,3 %, Ecoli 98,5% και  Adenovirus 92,7 %,κλπ

Το καινοτόμο πρόγραμμα, με τα ευφυή συστήματα πολλαπλής διασφάλισης εφαρμόζεται και από επαγγελματίες εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης , για την υλοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών παροχής- υψηλής ποιότητας- με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότατη βελτίωση της διασφαλισμένης  υγειονομικής εξασφάλισης ενός καθαρού περιβάλλοντος πριν την επαναχρησιμοποίηση τους ,( Χωρίς ρύπους Ε.Ο.ΔΥ) για άμεση χρήση.

 • Για την Διάχυση υψηλής καθαρότητας η εφαρμογή της απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2,3,4, (98/8EC).SeraΑπολυμαντικό.pdf «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Χρησιμοποιείστε το με ασφαλή τρόπο διαβάζοντας πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Στα Green and Clean Rooms  έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης  κατ΄ όγκο  m³, η εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), χωρίς υπολειμματικότητα  , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .

 • Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO)  (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ),μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου με απολυμαντικές ιδιότητες (Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, επιβλαβή βακτήρια,  (μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, ).
 • Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου , δρώντας ανασταλτικά απέναντι στην ανάπτυξη των μικρών ανεπιθύμητων ζωικών εχθρών, δημιουργώντας  τους παράλληλα  ένα αφιλόξενο περιβάλλον , διασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες υγιεινής για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 • Η καινοτόμος μεθοδολογία  ‘’Anti-Infection Prevention’’  διασφαλίζει ότι οι χώροι φιλοξενίας διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την αποτελεσματικότητα των εργασιών μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης. Το σύστημα μέτρησης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2 αλλά και το σύστημα μέτρησης της Hygiena ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” της απολύμανσης, (ανίχνευση μόλυνσης) για την παρακολούθηση της υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν τεθεί. Όλα αυτά γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης είναι αποτελεσματικές και στην παροχή των καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής.

 • Καινοτόμα προστατευτικά επιστρώματα ‘’ μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’ ή/και αντιμικροβιακές υβριδικές επικαλύψεις μπορούν να προσφέρουν ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας με αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών που εμποδίζει την ανάπτυξη σε βακτηρία, ιούς ή/και άλλους μικροοργανισμούς.

Σκέψεις –Προτάσεις  …..για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 

 • Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για αυτοκαθαριζόμενες επιφανές με αποτελεσματικότητα στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.)

Για να γίνει η επαγγελματική  εφαρμογή αυτών των υλικών χρειάζεται:

α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών

β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης και για υλικά μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  -από 2 έως 90 ήμερες –πριν ή/και μετά την εφαρμογή.

γ) Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

« Διάδοση των ωφελειών της κοινωνίας μέσα από τις δυνατότητες αποτελεσματικών  εφαρμογών στο χώρο της καθαριότητας ».

 • Για ένα Καθαρό και Υγιεινό Εσωτερικό Περιβάλλον με ενεργειακή και περιβαλλοντολογική συνείδηση, χρειάζονται επενδύσεις σε «Αποτελεσματικά Καθαρές Τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους Καθαρισμού-Απολύμανσης ». Δεν κοστίζουν γιατί αποδίδουν την  ‘’αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου’’, πετυχαίνοντας συγχρόνως την Αναβάθμιση της Ποιότητας του Τρόπου Ζωής και την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Τα Green and Clean Rooms ανεξαρτήτως κατηγορίας- ήρθαν για να μείνουν -γιατί η Φιλοξενία-Διαμονή πρέπει να καλύπτει με βέλτιστες διαδικασίες την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  –µε διαφανή τρόπο- γιατί  δεν μπορεί  να ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’ 

Στην Klintec  το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας,  για την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Bio-Εφαρμογών. Στους δε Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαριότητας-απολύμανσης παρέχεται με τον εξοπλισμό,  εκπαίδευση και  Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/anti-infection-prevention-υγειονομική-ασπίδα-/ ‎