Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!

Secureness Plus: Καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη. !!

‘’Δεν ωφελεί το να επιμερίζονται ευθύνες, όταν μπορούν να γίνουν διευκρινιστικές και διορθωτικές ενέργειες  , όπου τα προβλήματα μπορούν να εξαλειφθούν ή/και να μην υπάρξουν, με την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.’’

Οι όλες ανησυχίες με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ σήμερα , μας έχουν οδηγήσει σε ένα  ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ απέναντι στις άγνωστες προκλήσεις  και κινδύνους, οι οποίες  χρειάζονται  πολλαπλή ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση  τους.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων  του  SARS-CoV-2  σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία επιβάλλεται η τήρησή τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

  • Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι γραπτό και να περιγράφει αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση τόσο υπό μορφή Διαδικασιών και Οδηγιών εργασίας όσο και δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (πχ. Εμφάνισης κρούσματος στο χώρο). Σε όσες επιχειρήσεις έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), ο τρόπος αυτός είναι γνωστός και μπορεί πολύ εύκολα να ενταχθεί στο υπάρχον σύστημά τους.
  • Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία είτε αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτά, είτε εννοούνται (έμμεση αναφορά).
  • Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό η απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα παραπάνω τεκμήρια εφαρμογής.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’..

Θα απαντήσω με τεκμηριωμένες διευκρινίσεις στο γιατί είναι επιτακτική ανάγκη πλέον η εφαρμογή  Υψηλού βαθμού απολύμανσης (ΥΒ).  Αυτό θα μπορέσει να γίνει κατανοητό, όταν ληφθεί σοβαρά υπόψη ως δεδομένο το ότι, μετά από κάθε αναχώρηση το δωμάτιο το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  αντιμετωπίζεται ως ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’ και να τίθενται σε εφαρμογή οι πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις   (πολλαπλών φραγμών ) , ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών ,  πριν από την εκ νέου χρήση του.

Βασικοί μας στόχοι είναι ,η υγειονομική ασφάλεια (εργαζομένων -φιλοξενούμενων), η αποφυγή διασποράς, άλλα και η αποφυγή επιμόλυνσης του χώρου.

Έχουμε ως δεδομένα :

1)  Την Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων,  στο αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, όπου η επιλογή της μεθόδου και η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και στον ασφαλή τρόπο καταπολέμησης του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης  και 2) στο στοιχείο  Η.1 Τήρηση προγράμματος, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), αναφέρει όπως ισχύει

Με την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) καλύπτουμε και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ .

Πότε λοιπόν μπορώ να καθαρίσω έναν ‘’δυνητικά μολυσμένο χώρο’’;

Διευκρινήσεις για την θερμοκρασία τον ατμοκαθαριστή και τον  ατμό υπό πίεση :

Τα αποσπάσματα  είναι από το Βιβλίο των σεμιναρίων του Επιμελητήριου Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2), το οποίο θα Διανέμεται Δωρεάν . Υπάρχουν  πολλές διευκρινιστικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται πριν την αγορά Εξοπλισμού Νέων Τεχνολογιών , για την απολύμανση όλων των επιφανειών , επιφανειών με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), πάντα μετά από καθαριότητα-απορρύπανση , αλλά και για την  αποφυγή διασποράς  και την δημιουργία επιμόλυνσης.

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Σύμφωνα λοιπόν με τα Κ.Ε. και Π.Ν. των Η.Π.Α., οι ιοί της γρίπης σκοτώνονται σε θερμοκρασίαάνω των 75 οC.  Η βασική αρχή για την σωστή εφαρμογή με ατμό είναι οι τέσσερις παράμετροι: ατμός, πίεση, θερμοκρασία και χρόνος. Η απολύμανση με ατμό είναι μέθοδος που διεισδύει στα υφάσματα. Οι πιο ασφαλείς θερμοκρασίες απολύμανσης με ατμό είναι 121 °C και 132 °C.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στους ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο και απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα , Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.

Επιπλέον πληροφόρηση για τεκμήρια εφαρμογής.

  • Στον (Οδηγό Ορθής Πρακτικής, ΥΠ.Α.Α.Τ- Ε.Φ.ΕΤ. ) , αναφέρεται ότι ,… σε περιπτώσεις, όπως στα ακάρεα της σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες)
  • Η αναφορά στο βιβλίο για την Οροφοκομία (Απολύμανση – Αποστείρωση), Σελίδα 47, η φωτογραφία του ατμοκαθαριστή στο στρώμα, είναι για να αναλύει ο εκπαιδευτής τα ‘‘προς αποφυγήν ’’,.  (Βάρακας Αναστάσιος -MSc Hotel Management (Αρ.ΕΟΠΠΕΠ /ΕΒ07946)
  • Ως Πιστοποιημένος  στο συγκεκριμένο αντικείμενο αναφέρω ότι,  πάντα μετά την -ενδελεχή απορρύπανση- καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), μπορεί να γίνει η υλοποίηση των εφαρμογών  του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης και στις υφασμένες επιφάνειες (ταπετσαρία) , με το Επαγγελματικό σύστημα και την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), όπου συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) , την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, αποφεύγοντας έτσι την  δημιουργία επιμόλυνσης. κλπ

Επισημαίνουμε :

  • Μέθοδοι απολύμανσης (πχ. με θερμοκρασία) αν δεν εφαρμοστούν σωστά, γίνονται πιο επικίνδυνοι για την υγειονομική ασφάλεια.
  • Δεν προκύπτει λοιπόν επ’ ουδενί καθαρισμός και απολύμανση (πχ. με ατμοκαθαριστή) σε επιφορτισμένα στρώματα.
  • Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα , πολύ δε περισσότερο στα στρώματα.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ο εξειδικευμένος εξοπλισμός πρέπει να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) , εν συγκρίσει με –το πριν ή /και το μετά –όπως αναλυτικά είχα αναπτύξει ,  με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών.

Τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μαζί τα μέτρα προστασίας για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον. Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά πρέπει ανατηχθούν μέθοδοι για την υποχρεωτική πλέον ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων, ώστε να διασφαλίζεται –σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Για όλα τα προαναφερόμενα αναδεικνύεται απερίφραστα η αναγκαιότητα του ειδικευμένου εξοπλισμού και  ως ένα πάζλ θα μπορέσουν να ‘‘κουμπώνουν’’ μεταξύ τους , όταν την Πιστοποίηση την οποία θα αποκτήσετε, την Αξιοποιήσετε ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα σας και να μην την βλέπετε  ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ για να σας  διακοσμεί τον τοίχο.

Green and Clean Rooms: Μια ολοκληρωμένης λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) με καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους στην πράξη.

Αποκτώντας  την ολοκληρωμένη λύση εξασφάλισης (Secureness Plus) σας προσφέρουμε  το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : 1881/29.5.2020. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες Διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Επίσης μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  και  σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστοποίησης G-CERTi, σας προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για πιστοποίηση HACCP, ISO 9001 κλπ ή και επιθεώρηση για την πληρότητα της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/secureness-plus-…-τυχόν-παραλήψει/