Έκθεση σε Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών.

Έκθεση σε Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων μετά την περάτωση των εργασιών.

Για  τους τρόπους έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες, τις εκτιμήσεις  από τα προβλήματα  άλλα και τις επιπτώσεις που προκαλούνται  στην υγεία από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες  υπάρχει πλήρης ενημέρωση από το EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία,

  • είτε με μολύνσεις από παράσιτα, ιούς συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2’’, ή βακτηρίδια,
  • είτε με αλλεργίες από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (των αλεύρων ή λέπια από τρίχες και φτερά ζώων, ένζυμα και περιττώματα ακάρεων),
  • είτε με δηλητηριάσεις ή τοξικές συνέπειες ,κλπ

Η γνώση και η ενημέρωση για τους κινδύνους από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπαρκής. Οι αξιολογήσεις κινδύνου θα πρέπει να εντοπίζουν τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις των ίδιων των βιοκτόνων, (απολυμαντικά, εντομοκτόνα, κλπ) και μαζί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εφαρμογή αλλά και για μετά την παράδοση των εργασιών.

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων και την ασφάλεια, υγεία και ευημερία άλλων προσώπων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον τρόπο που θα διεξάγουν τις εργασίες τους (για παράδειγμα ασθενείς, επισκέπτες, φιλοξενούμενους, καθαριστές, συντηρητές κ.λπ. ) Μεταξύ άλλων δημιουργείται η ανάγκη για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο να αποδεικνύει ότι λειτουργεί με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τον πολίτη.

Μετά από κάθε περάτωση των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθεί πρωτόκολλο αποκατάστασης με αποτελεσματικότητα για τον μετριασμό της έκθεσης σε μολυσματικές απειλές από Ρύπου Βιολογικών Παραγόντων ,  προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση, όπου η  KlinTec μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  ,  έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo ανταποδοτικό όφελος με ειδική έκπτωση , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση . Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

‘’Προληπτική Υγιεινή με Ασφαλέστερη Υγεία για το συμφέρον όλων’’

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση  στην καινοτομία  της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’  με  διαφανείς τρόπους , οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.’’

Συμπληρωματική ενημέρωση

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

KLINTEC– Ηλεκτρονική Πρόσκληση Έκθεσης Clean Expo 2023

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/έκθεση-σε-ρύπους…λογικών-παραγόντ/ ‎

Η αποτελεσματικότητα της Προληπτικής Υγιεινής έναντι της εξάπλωσης μολυσματικών παραγόντων.

Η αποτελεσματικότητα της Προληπτικής Υγιεινής  έναντι της εξάπλωσης  μολυσματικών παραγόντων.

Όλοι έχουμε ευθύνη για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και οφείλουμε να παίρνουμε απλές προφυλάξεις για την προστασία του εαυτού μας και των συνανθρώπων γύρω μας. Γινόμαστε όμως θεατές μιας κατάστασης με κλίμα Υγειονομικής ανασφάλειας , αβεβαιότητας άλλα και αναξιοπιστίας σε περισσότερους τομείς, οι οποίοι προσδιορίζουν αφενός την καθημερινότητά μας και αφετέρου το ίδιο το μέλλον της κοινωνίας στην πατρίδας μας.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Θέτει κανόνες , ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες λοίμωξης , όπως τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, την ‘’τρι-δημία ’’ των αναπνευστικών ιών, ( Γρίπη, RSV, COVID) άλλα και από την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικού χώρου , όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, κλπ.

Εκεί που η συνάθροιση πολλών ατόμων σε εσωτερικούς χώρους επιδεινώνει τις λοιμώξεις, ανακαλύψτε πως η Προληπτική Υγιεινή μετασχηματίζει την υγειονομική ανασφάλεια ,αβεβαιότητα και αναξιοπιστία  και εξαλείφοντας τους  πολλαπλασιαστές αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία,  αναδεικνύει το μεγάλο και ασφαλές υγειονομικό πλεονέκτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού, ώστε να φέρνει τους  φιλοξενούμενους- επισκέπτες – ταξιδευτές ποιο κοντά μας.

Εμπιστευτείτε την υψηλή τεχνογνωσία με εξειδίκευση για τις λύσεις  που προσφέρουμε. Σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες σε πραγματικά προβλήματα, για να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες, με αποδεδειγμένη απόδοση για σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια  στους φιλοξενούμενους-επισκέπτες -ταξιδευτές , κατανοούν την σημασία της προληπτικής υγιεινής και αρχίζουν να αναζητούν την ευημερία και ευεξία σε ‘’γαλήνιους χώρους’’ για την απόκτηση θετικής ψυχολογικής διάθεσης.

Καθώς τα πράγματα σταδιακά επιστρέφουν στην ομαλότητα, ο τουρισμός ευεξίας από εδώ και πέρα τείνει να είναι προτεραιότητα για όλους . Η νέα χρονιά αποτελεί συχνά έναυσμα για καινούργια ξεκινήματα, που αρκετές φορές συνδέονται με αλλαγή στις συνήθειες των  φιλοξενούμενων -επισκεπτών – ταξιδευτών. Δίνει την ευκαιρία να αναλογιστεί κανείς ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να φέρει στους εσωτερικούς χώρους  , άλλα και πώς μπορεί να το επιτύχει αυτό.

Συμπληρωματική ενημέρωση

Η Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση του προσωπικού μαζί με την σύνταξη των  πιστοποιημένων προγραμμάτων  Πρόληψης  Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,  αποδεικνύουν  την  απόλυτη συμμόρφωση στους κανόνες λήψης μέτρων .

Η KlinTec,  μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity   έχει εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Ταπητοκαθαριστών, Εφαρμοστών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’, για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/η-αποτελεσματικό…α-της-προληπτική/ ‎