Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.

Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.

Αυτή η νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2  έχει αρχίσει να επιβάλει νέα μέτρα καθαριότητας -απολύμανσης και αποκατάστασης . Αυτό ισχύει σε κάθε επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον  δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα αλλά και  σε τομείς επαγγελματικών χώρων υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  κέντρων αποκατάστασης, αλλά και για κάθε  κέντρο φιλοξενίας, με αυξανόμενο το ενδιαφέρον προς τις εφαρμογές με όζον.   

Συμπερασματικά αναφέρω ότι, παρόλο που η υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα του όζοντος στην απενεργοποίηση των ιών, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες για την αποτελεσματικότητά της απενεργοποίησης στο ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 , που ‘’υποτίθεται’’ ότι είναι εξίσου το ίδιο αποτελεσματικό. Λόγοι αναμονής έως ότου διεξαχθούν συγκεκριμένες μελέτες για να γνωρίζουμε έκτος από τις δόσεις   του όζοντος – O3 και τους αποτελεσματικούς χρόνους έκθεσης.

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση

  • Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον ,προσιτό για όλους,θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  , δεν πρέπει γίνεται αν -πριν ή/και μετά –δεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, ULV Fogger  εκνέφωσης,   υπεριώδους ακτινοβολίας  UV-C , ή /και (διπλής ζώνης) UV / V, (UVGI) , αλλά και οζόνωσης).

Η BiOzone με το πρόγραμμα  Purerefreshing  και τις μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας,  έχει αναπτύξει ειδικευμένες εφαρμογές  με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), ώστε να αναδεικνύει την καλύτερη δυνατή απόδοση στην αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Η πρωτοποριακή μέθοδος  (Trioxygen ) που έχει υιοθετήσει πλέον  ως ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων κατ΄ όγκο,  είναι μια εφαρμογή – επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO )- ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ ,  με εγγυημένο  τον μετασχηματισμό του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο(O2),  (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης).

Το εύρος των εφαρμογών της πρωτοποριακής μεθόδου  (Trioxygen ) αναπτύχθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων  από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , άλλα και το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2, αναδεικνύει τις πολλαπλές  εφαρμογές της για την ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου – χωρίς υπολειμματικότητα . Μια συνήθη πρακτική που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά- και σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο –  για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια μεhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/#ref17 φιλικό περιβάλλον.

Το όζον το οποίο δημιουργείται από διάφορα είδη συσκευών, όπως γεννήτριες όζοντος ή ηλεκτροστατικούς καθαριστές αέρα, μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνία του περιβάλλοντος ενός δωματίου ή ενός μεγαλύτερου χώρου, ανάλογα με τη συσκευή, χωρίς να αφήσει κανένα δηλητηριώδες υπόλειμμα, όταν:                                 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/#ref17

  • Είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,), πιστοποιήσεις με το σήμα CE  ή/και τον “IMQ” σύμφωνα με τις ποιο αυστηρές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65.
  • Εξασφαλίζουν εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή), παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον.

Υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε για το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 μαζί με τις μεταλλάξεις του και την πιθανότητα εξάπλωσης των αερομεταφερόμενων ιογενών σωματιδίων .

Εκτός από τις συσκευές όζοντος  υπάρχουν πολλές  συσκευές που διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία πιθανώς μολυσμένων επιφανειών και αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος  κατ΄ όγκο , όπως η τεχνολογία με λαμπτήρες UV (UVGI) , άλλα να περιλαμβάνουν ακόμη και  δύο τεχνολογίες . Η τεχνολογία με λαμπτήρες UV (UVGI) χρησιμοποιεί ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας για την απενεργοποίηση (θανάτωση) μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ιών, ακόμα και σε πορώδη υλικά όπως τα υφάσματα, όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται  σωστά.

Οι αναφορές  και οι παραλλαγές αυτών των τεχνολογιών υπάρχουν, πχ για το υπεριώδες φως UV-C από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου δείχνουν ότι σκοτώνει ιούς και βακτήρια χωρίς να έχουν δείξει ανθεκτικότητα στο υπεριώδες φως UV-C.  Ο κορονοϊός «Χρειάζονται κι άλλες έρευνες στον τομέα» αναφορικά με το επίπεδο αδρανοποίησης που χρειάζεται για να εμποδιστεί η μετάδοση, χωρίς να ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ανθρώπους.

Χημικά :Η απολύμανση σκοτώνει ή αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς πριν αυτοί εισέλθουν στον (ανθρώπινο) οργανισμό και είναι αναμφίβολα μια εξαιρετικά λογική στρατηγική ειδικά την σημερινή εποχή όπου με την ανάπτυξη νέων ιών πανδημίας . Με τον ορισμό απολύμανση οι ειδικοί κατανοούν τη στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων με την χρήση χημικών ουσιών. Μία χημική ουσία ονομάζεται “απολυμαντικό” μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι “απολύμανση” είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%).

 Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές,  ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα Επιταχυντών διασποράς.

 Και μετά την απολύμανση τι ;

Ο περιορισμός της κάθε πανδημίας απαιτεί τη μείωση της μετάδοσης ιών. Η λοίμωξη από το ‘’άγνωστο’’ του SARS-CoV-2 χρειάζεται  ‘’αναστολείς ‘’ για τη μείωση της μετάδοσης του αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης. Από την εμφάνιση του οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν εντατικοποιηθεί αποδεικνύοντας,  π.χ. ότι  η υψηλότερη σχετική υγρασία μειώνει την εξάπλωση του ιού μέσω εσωτερικού αέρα.

Ανάλογα με την απαίτηση καθαρότητας του εσωτερικού αέρα μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  διαφορετικά φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air). Ο κάθε μηχανισμός-συσκευή για την βέλτιστη απόδοση , θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης ως προς την πληρέστερη μείωση του επιφορτισμένου φορτίου στον  αέρα των κλειστών χώρων, χωρίς υπολειμματικότητα.

Αναμονή λοιπόν την  Ελληνική πατέντα  στην καινοτόμο συσκευή για την  πρωτοπόρο ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ . Θα λειτουργεί ‘’ανασταλτικά ‘’  ως διαδικασία πλήρους προστασίας  στην Υγειονομική Εξασφάλιση  με καθαρότητα (διαύγεια) σε πραγματικό χρόνο, από την επιφανειακή και διασταυρούμενη μόλυνση, καταστρέφοντας αερομεταφερόμενους ιούς πριν μπορέσουν να εγκατασταθούν ή να εξαπλωθούν.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/αναζητούνται-νέα…οτελεσματικά-μέτ/

Σχετικά Άρθρα