Αναζητώντας καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις για πλήρη και υγιή φιλοξενία.

Αναζητώντας καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις για πλήρη και υγιή φιλοξενία.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  τότε οι χώροι φιλοξενίας  είτε είναι «Βραχυχρόνιας Διαμονής» , είτε ξενοδοχεία-‘’Ενός η και Πολλών Αστέρων’’ – αλλά και χώροι που μισθώνονται ως επιπλωμένοι, ακόμα και σε σκάφη αναψυχής, θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενουμένων.

Η Προληπτική Υγιεινή (Preventive Hygiene) είναι ένα ισχυρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας . Με ενσωματωμένο  τον μηδενικό συμβιβασμό  για την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας στη βασική μας αξία, ενεργούμε με σεβασμό και ακεραιότητα δίνοντας  μια προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των πελατών μας.

Όταν μιλάμε για Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  στους χώρους φιλοξενίας , εννοούμε τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη για την  προαγωγή της υγείας, αλλά και στην προστασία της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο για την διαχείριση κρίσεων, όπως  η  θωράκιση από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ , την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) ,  την αφρικανική σκόνη και τις τρίχες, αλλά και τις συμπληρωματικές μεθόδους για τα αρθρόποδα, αυτούς τους  απρόσκλητους φίλους μας  (κοριοί), κλπ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  είναι μια βασική συνιστώσα που μπορεί να διευρύνει εντυπωσιακά τους ορίζοντες  της Ελληνικής Φιλοξενίας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της πρωτοποριακής  Προληπτικής  Υγιεινής  μέσα από ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume). Αποτελεί  δε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικό πλεονέκτημα την υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος  – μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας- το οποίο δεν αντιγράφεται εύκολα.

Θέτει δε ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών μετά το πέρας των  ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους .

Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους -μετά το πέρας των εργασιών (καθαρισμού-απολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας ) σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας , μιας και παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Μετά τον έλεγχο  για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητη η προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’ :

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

Ο Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, διότι η  υγειονομική ασφάλεια μας αφορά όλους .

 • Αρχίζοντας από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠΑΑΤ, όπου πρέπει να ‘’Βεβαιώνεται’’ ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και για τις συμπληρωματικές μη χημικές μεθόδους , με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’,  για τις αποτελεσματικές και ακίνδυνες  ολοκληρωμένες εφαρμογές καταπολεμήσεων.
 • Συμπληρωματική ανάδειξη στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023), για  μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων για όλα τα βιοκτόνα και όχι μονό στα καπνογόνα ,όπως  για την Ψώρα στο  Ε.Ο.Δ.Υ. Ψώρα :Περιβαλλοντικά μέτρα, όπου (το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)
 • Στην περίπτωση συμβάσεων-αναθέσεων, σε φορείς δημόσιου ή/και ιδιωτικού δικαίου, για Απεντομώσεις μυοκτονίες , καθαριότητας- απολύμανσης, αλλά και καθαρισμούς στρωμάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις,  μονάδες φροντίδας-φιλοξενίας, οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογών  των συμβάσεων θα πρέπει  έχουν πάρει την έγκριση του Γιατρού Εργασίας  του Υγειονομικά υπεύθυνου Επόπτη Δημοσίας Υγείας , με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’,   ώστε να εξαλείφονται οι  διαχειριστικές  ενέργειες  με αξιόποινες πράξεις  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , απέναντι στην Δημόσια Υγεία. Έτσι θα μειωθούν στο ελάχιστο και τα αποτέλεσμα μετά την πραγματοποίηση ελέγχων  σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, έδειξαν «Υπολείμματα» Άρθρο 2/ζ) σελ 6/85,λόγο απουσίας αρχικού καθαρισμού και διαδικασιών πριν την Επαναχρησιμοποίηση των χώρων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους (σχολεία ).
 • Επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού παρατηρήσεων του κριτηρίου 4.27 για ποιο καθαρό και υγιεινό υπνοδωμάτιο. Λόγοι που το Υπουργείο Τουρισμού, στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, θα πρέπει να αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή ,διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή  δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος .
 • Επιπλέον ενεργοποιώντας και την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 (ΦΕΚ 340 τ.Β’ 11-02-2004) και η οποία τροποποιήθηκε με την 10558/876/18-06-2004 (ΦΕΚ 984 τ.Β’ 30-06-2004, ώστε ορθώς στις Παρατηρήσεις  θα πρέπει να ζητείται Πιστοποιητικό (Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών) και από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού-απολύμανσης της κάθε μονάδας φιλοξενίας μιας και θα προσφέρει υπηρεσίες (καθαριότητας-απολύμανσης )οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών. Για δε την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  οι εφαρμοστές  πρέπει να είναι εξειδικευμένοι (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) , σε συνδυασμό με την συνεργασία ενός υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα (π.χ. Επόπτη Δημοσίας Υγείας ) με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή και στο ‘’τρίπτυχο’’, όπου θα καλύπτει την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μολύνσεις – επιμολύνσεις στους εσωτερικούς χώρους.

Οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’, σε  επιχειρήσεις- εταιρίες Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,θα πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, με Σύγχρονες Τεχνικές & Ειδικές Επεξεργασίες Καθαρισμού –Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών μετά το πέρας των εργασιών, ακόμα και με συνεργασίες .

Η ομάδα  Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής , ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη  και των αναδυόμενων αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων. Οι επιμορφωτικές προγραμματικές εφαρμογές σκοπό έχουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες, την ορθή διαχείριση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων . Ο ρόλος της συλλογής οικιακής σκόνης ως πηγή έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή , μιας και μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μολυσμένης σκόνης  μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν χρήσιμο δείκτη υγιεινής του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη, από το εκάστοτε τμήματα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων αλλά και το εκάστοτε τμήμα  Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες (ΠΟΞ) , Ενώσεις -Συλλόγους Φιλοξενίας,  Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.,  Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), κλπ

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/αναζητώντας-καιν…μες-διαχειριστικ/ ‎

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 2. Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.
 3. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 4. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 5. Σύμβουλοι Υγιεινής για Ευαισθητοποιημένη Ενημέρωση.
 6. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 7. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 8. Green and Clean Rooms Hotels 2024,
 9. Επιτακτική Ανάγκη ο Επαγγελματικός Καθαρισμός Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών. pdf
 10.  Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού. pdf
 11. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.