Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 Αν και οι κανονικές αποστάσεις, το συχνό πλύσιμο τον χεριών,  ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι ακόμα σαν κάτι το «φυσιολογικό», λόγο και της ’’ πολυπλοκότητας’’  των εσωτερικών  χώρων. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από  Πιστοποιημένους εφαρμοστές  για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα ‘’υγειονομικά δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων. Αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης τους.

Κάντε ασφαλέστερους τους εσωτερικούς χώρους.

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων  είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκθεση σε περισσότερες από 900 διαφορετικές χημικές ενώσεις , με 2-5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εσωτερικούς χώρους – απ’ ό,τι έξω από κτίρια- προκαλώντας νοσήματα του αναπνευστικού.

Τα συστήματα προσρόφησης ρύπων εσωτερικού αέρα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση,  για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αναδυόμενες λοιμώξεις

Με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα προστατεύουμε τους εσωτερικούς χώρους.

Μετά από την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης  του κάθε χώρου ,η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων καλύπτει αφενός μεν, με την υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού ’’  (χωρίς χημικά ) από  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενες μολύνσεις, ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’  ώστε να απολαμβάνουμε  την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα , αφετέρου δε με την εφαρμογή της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  ως απενεργοποιητική –ανασταλτική-  ανάπτυξη, με μεγάλη αποτελεσματικότητα έναντι ενός φάσματος μικροβίων  που μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες.

ΥΓ : 1) Η συσκευή έκτος από την  τεχνολογία Τριπλού Φραγμού  διαθέτει οκτώ (8) Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις, δύο (2) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) κατατεθειμένα στον (ΟΒΙ).

  • Επιπλέον για κάθε συσκευή που εξέρχεται από την γραμμή παραγωγής ελέγχεται από πιστοποιημένο από το Ε.Σ Υ.Δ. εργαστήριο, για την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά της.
  • Εκδίδεται μοναδικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2, βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από το πιστοποιημένο εργοστάσιο

Η καινοτόμος συσκευή  είναι Ελληνικής επινόησης-κατασκευής και αναπτύχθηκε με την σύμπραξη Ελληνικών εργαστηριών και εταιρειών. Πρόταση μου ήταν και είναι – πρώτα η αποθεματική θωράκιση της Ελλάδας και μετά οι εξαγωγές.

ΥΓ : 2) Το δε προϊόν μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  έχει και την συμπληρωματική τροποποίηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) οπού συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2. (ΤΠ 2)

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Η ολοκλήρωση μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης έπρεπε να είχε αρχίσει από ‘’χθες’’. 

Τουρισμός : Πρωταρχικός στόχος -μετά την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση τους -η Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, «χώρος υψηλού κινδύνου»  για την αποδεδειγμένη δραστική μείωση σε αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση.

Εδώ οι φορείς του τουρισμού με την έμπρακτη εξασφάλιση της  Υγειονομικής ασφάλειας στους εργαζομένους, θα τους δώσουν ένα κίνητρο απέναντι στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων . Επιπλέον θωρακίζουν και τους ενασχολούμενους από τις επιβαρύνεις ”Αξιώσεων” στα περί ’’αστικής ευθύνης’’, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου , στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του ’’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ

Το ίδιο ισχύει και για όλους τους Χώρους  φιλοξενίας, Μονάδες υγείας,  Σχολικές Εγκαταστάσεις ,Αθλητικές Εγκαταστάσεις,  Εμπορικοί Χώροι, Αυτοκίνητα, (Μ.Μ.Μ) και Σκάφη αναψυχής, Ένοπλες Δυνάμεις,  Αεροσκάφη (ιδιωτικά και εμπορικά), τερματικών βάσεων και εγκαταστάσεων.

Όλοι ανακαλύπτουν τώρα ότι, κύρια οδός μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 είναι αυτή μέσω του ιικού αερολύματος και των σταγονιδίων που ίπτανται , ειδικά σε κλειστούς χώρους και δίνουν απλές απαντήσεις για  ‘’ πιστοποιημένη και ασφαλή συσκευή’’ , αδιαφορώντας για τις  επιφανές , αλλά και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους  τις μετρήσεις εκπομπών αιωρούμενων στερεών σωματιδίων ως τελικό προϊόν (Περιβαλλοντικής Μέτρησης).  Υπάρχει και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων  που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας μαζί και  με την ρύπανση εσωτερικού χώρου, κλπ.

Αν και υπάρχουν λύσεις η συνεχιζόμενη έλλειψη ”ορθής εφαρμογής” μεθόδων, σε τομείς όπως η διαχείριση της ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  μαζί με την μη ”ορθή μεταφορά” των εννοιών την υγιεινής του, χρειάζονται ταχείς και ενδελεχείς έρευνες για ισχυρισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης  ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης –αποστείρωσης’’- του αέρα κλειστών χώρων. Η δε αναφορά σε  ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ. Παρομοίως, παρατηρείται ίσως και κατάχρηση στην προβολή υποτιθέμενων υγειονομικών πλεονεκτημάτων στο λεγόμενο «υγειονομικό μάρκετινγκ» εις βάρος της υγειονομικής ασφάλειας των καταναλωτών .

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  η/και υλικά μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης, δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Στην KlinTec με την ασύγκριτη εμπειρία και γνώση 35 χρόνων, τηρούμε  την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία ως προς την πώληση, αλλά και ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2)  για την ορθή εφαρμογή-χρήση εξοπλισμού ή/και προϊόντος. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξουμε πρώτοι  την λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνουμε , ώστε να σας παρέχουμε τις ορθές λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα. Ο κάθε χώρος πριν την παροχή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας χρειάζεται προηγμένη τεχνική μελέτη. (όγκος – διάταξη – εξασφάλιση)

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/βελτιωμένη-ποιότ…των-υπηρεσιών-υγ/