Δεν ψεκάζω όπου να ‘ναι ,όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Δεν ψεκάζω όπου να ‘ναι ,όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Από το 2020 έχω αναφερθεί στην  επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών  και τις μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία, με ερωτήσεις για τις ολοκληρωμένες απολυμάνσεις αν γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν, άλλα και για   το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ως ‘’ασύμμετρη απειλή’’ σε μια σύγχρονη εποχή– όπου πρέπει να επισημαίνεται -ειδικά σε ευαίσθητους  χώρους υγειονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να αποφεύγονται  ανακρίβειες με θεμελιώδεις συγχύσεις και διαστρεβλώσεις,.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας  για την επίλυση προβλημάτων, συνδράμαμε με την συμβολή μας σε επιχειρήσεις –εταιρίες με ειδικές “ομάδες κρούσης” , που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τα υλικά των μεθόδων  για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’, μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης  , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης  ‘’ανεπιθύμητων  αποτελεσμάτων’’,  τα οποία .μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία

Ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης ( Υγιεινολόγος MPH, M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης , Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ) γενικά στις παρουσιάσεις του, για καθαρισμό-απολύμανση αποστείρωση συμπεριλαμβανόμενων και των σεμιναρίων αναφέρει ότι , μεμονωμένες εφαρμογές δεν συστήνονται, τηρούμενης της όποιας διάταξης και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC), ( NCCEH) , κλπ.

Έκδοση  Επιμελητήριου Ηρακλείου – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

 Έκδοση Περιφέρειας  Κρήτης- Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

Ο  δε Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος ( Χημικός Πολυμερών/Επιστήμων και Τεχνολόγος Υλικών,  Ph.D. Σύνθεση Αντιμικροβιακών επιφανειών, M.Sc. Διαχείρισης Καταστροφών και κρίσεων), αναφέρει ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης (μεμονωμένη εφαρμογή ) είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. 

Η συσκευή BioX–spray  (Bio–Disinfection)  με δυνατότητα και Extra περιστροφής 360 μοιρών , για την παροχή ομοιογενοποιημένης εφαρμογής των υλικών (χωρίς την παρουσία ανθρώπου) ,και για την εφαρμογή του  BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology

YouTube player

Το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης και  χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),ενσωματώνοντας την και στις εγκύκλιους ελέγχων -με επισημάνσεις -Τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης, κλπ

Όσον αφορά την ‘’Γνωμοδότηση’’ από τον Δρ. Ντελέζο Κωνσταντίνο, (Υγιεινολόγο Μsc, PhDc Λέκτορα Εφαρμογών Υγιεινής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)  – αν μελετηθεί  σωστά – θα διαπιστώσετε ότι αναφέρει και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Δηλαδή με τηρούμενη την ολοκληρωμένη διαδικασία της εγκυκλίου για τον καθαρισμό-απολύμανση και αποκατάσταση (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης) πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών , δεν παρουσιάζεται θέμα ασφαλείας των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο μετά την εφαρμογή, εφόσον στο πεδίο επικρατούν κανονικές συνθήκες εξαερισμού, υγρασίας και θερμοκρασίας.

Οι  αναφορές μου:

YouTube player

α) Για την συσκευή BioXspray  (BioDisinfectionμε δυνατότητα και Extra περιστροφής 360 μοιρών , για την παροχή ομοιογενοποιημένης εφαρμογής των υλικών (χωρίς την παρουσία ανθρώπου) , μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, δημόσιους  χώρους διαβίωσης, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας, ασθενοφόρα, χώρους  φροντίδας ασθενών, σχολεία και νηπιαγωγεία κ.ο.κ. υπάρχει πλήρη αναφορά λόγο του’’ δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, ότι:

Οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές   καθαρισμού – απολύμανσης (για SARS-CoV-2)είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες όπως ορίζεται  από τις εγκύκλιους του Υπ.Υγείας και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. γνωρίζοντας ότι, η αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος   των ολοκληρωμένων εφαρμογών πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

β) Όπως και για τα συστήματα τρισδιάστατης (3D) απολύμανσης χώρου με αερόλυμα, (τεχνολογίας ξηρής εκ νέφωσης / νεφελοποίησης), που διαθέτουν ειδικό περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα δέσμης ψεκασμού (spray gun), ο οποίος δημιουργεί ένα στρόβιλο με τους ειδικούς μικρο-εκτοξευτήρες του, εξασφαλίζοντας συνεχή και σταθερή ροή της ομίχλης μικρο-σταγονιδίων του απολυμαντικού στο χώρο (χωρίς την παρουσία ανθρώπου). Με την επισύναψη πάντα ότι οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης (για SARS-CoV-2)είναι υποχρεωμένοι εκτός των άλλων και για την  αποκατάσταση του κάθε χώρου μιας και αποτελεί απαρέγκλιτα  ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

”Δεν απολυμαίνω ψεκάζοντας σε ’’ δυνητικά ’’ άγνωστο επιβαρυμένο με μολυσματικούς παράγοντες  περιβάλλον , άλλα μειώνω το επιβαρυμένο φορτίο για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , στις μετέπειτα εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης,  πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.”

YouTube player

Οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές   καθαρισμού – απολύμανσης  στις ειδικές “ομάδες κρούσης” γνωρίζουν ότι σε  εφαρμογές με ‘’επί τόπου χημικές οξειδώσεις’’ (ISCO )- και χωρίς την χρήση υγρών χημικών- πριν ή/και μετά την εφαρμογή τους ανά (όγκο m3) ,πρέπει να γίνει ’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’

Επιπλέον Χρήσιμες Πληροφορίες για  Ενημέρωση με Άρθρα

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/δεν-ψεκάζω-όπου-…πως-να-ναι-και-ό/

Δεν ψεκάζω όπου ‘να ναι, όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Σχετικά Άρθρα