‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής  Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

Το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση της επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους.

Έτσι στο ‘‘ Καθαρόν  Εστί ’’ 2024, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας, ως κινητήρια δύναμη ανάδειξης της πολιτικής  επαναπροσδιορισμού για την επικεντρωμένη πρόληψη , εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) για κάθε τομέα ξεχωριστά.

Επιτακτική ανάγκη οι προδραστικοί έλεγχοι, για την διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος η όποια συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων , για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Οι αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση, μας οδηγούν στην υπέρβαση απαιτήσεων για εφαρμογές αποκατάστασης εσωτερικών χώρων από ‘‘ρύπους μολυσματικών παραγόντων ’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , όπου θα μετατρέπουν την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των εργαζομένων, επισκεπτών, φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση .

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,   σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας. (Πχ. Μετά την  εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Επομένως και για τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

O δε ενασχολούμενοι σε τομείς με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές στην καθαριότητα-απολύμανση και γενικά με βιοκτόνα,  θα πρέπει να επενδύσουν στην πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών , αλλά και στην κατάλληλα βεβαιωμένη πρακτική εκπαίδευση στις εφαρμογές, με τον άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό.

«Εν κατακλείδι», οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  να έχουν παραμείνει  αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία .

Ζητούν από τον υπεύθυνο επιστήμονα: Να ‘’βρίσκεται’’  στις  Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  του ΥΠ.Α.Α.Τ. , αλλά και την υποχρεωτική  παρουσία του μαζί με το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης του έργου.

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/καθαρόν-εστί-2024-η-κινητήρια-δύνα/

Διαρκής Ενημέρωση

  1. Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.
  2. Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!
  3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
  4. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Clean Expo 2023
  5. Βιολογικοί παράγοντες
  6. Ολοκληρωμένες  Διαχειριστικές  Εφαρμογές (Περιβαλλοντικού  & Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος)  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους.
  7. Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!
  8. Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.
  9. New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.
  10. Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)