Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Αν και οι Ανοιξιάτικες Δράσεις για να αποφορτιστούμε από  τους «βρώμικους θύλακες » συμμετέχοντας στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’ έχουν ξεκινήσει νωρίς , οι επισκέψεις στο  Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα για επιπλέον ενημέρωση έχει αυξητικές  τάσεις , με μεγαλύτερη παραμονή στα βίντεο.

Ας δούμε και κάποιες σημαντικές  παραμέτρους για την ανοιξιάτικη καθαριότητα.!!

YouTube player

Η φύση της εργασίας φέρνει τους Ταπητοκαθαριστές σε μια σειρά κινδύνων από τους οποίους ο πιο σημαντικός είναι ο «βιολογικός κίνδυνος» (biohazard), ο κίνδυνος δηλαδή που οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τα χαλιά με την παραλαβή τους μπορεί να είναι μολυσμένα όπως (π.χ. λέπια από τρίχες και φτερά εντόμων ένζυμα και ακάρεα αίμα, ούρα, τεμάχια οργάνων, εκκρίσεις), μη μπορώντας  να αποκλείσουμε την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από  ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. ( σκώρο, κοριό, ακάρεα, ακάρεα της ψώρας, ψύλλους, σκαθάρι χαλιών).

YouTube player

Συντρέχουν λοιπόν λόγοι επιτακτικής ανάγκης , για την υγιεινή και ασφάλεια τους , των οικογενειών τους, των υπαλλήλων τους, αλλά και των πελατών τους, έτσι ώστε να ‘’επιβάλλεται’’ στο να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια  και για αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Επιπλέον οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » μπορεί να επιδράσουν στα οικονομικά της επιχείρησης-εταιρίας,  μιας και δεν καταγράφονται παράλληλα και οι επιπτώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων,  διότι η κυρία μείωση της αποδοτικότητας  ως προς την παραγωγικότητα  μπορεί να συσχετιστεί και με ψυχολογικούς παράγοντες. Η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, οι οικονομικές απώλειες και οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες λόγω αλλαγής της  των κλιματικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογική πίεση και στρες, τα οποία τελικά μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

YouTube player

Ο όρος «βιολογικός παράγοντας» αναφέρεται σε όλους τους μικροοργανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000/54/ΕΚ) «για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία» και την εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 186/95, 174/97, 15/99).

Έτσι σύμφωνα και με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Ειδικότερα δε με την Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων  βάση της διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),   Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

YouTube player

Οι καταναλωτές έχουν ‘’στείλει τα χαλιά τους διακοπές’’ για να καθαριστούν και να φυλαχτούν, η τα πλύνανε μόνοι τους η με κάποια βοήθεια η ακόμα τα ’τίναξαν-σκούπισαν’’ και τα φύλαξαν ώστε από τον Οκτώβριο να κάνουν Οικονομία με χειμωνιάτικη φροντίδα στο στρωμένο σπίτι με χαλιά.

Σε μια αγορά, όπου όλοι  “δείχνουν” ότι έχουν τις ίδιες υπηρεσίες, τι κάνει τη διαφορά;

Θα συνεχίσω να  επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, στο επάγγελμα των καθαρισμών.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,. Θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών ανά m², έτσι ώστε να  γίνει κατανόηση του κόστους  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα .

Υπηρεσίες με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Μήπως λοιπόν ως καταναλωτές θα πρέπει να αναθεωρήσετε το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθείτε στο καθαρισμό των χαλιών σας;

YouTube player

Είναι σεκταριστική η εικόνα, όταν βλέπουμε ‘’φυλαγμένα χαλιά’’  με αυτό το περιεχόμενο!!

Προσοχή στην ερεύνα αγοράς για την Ανοιξιάτικη καθαριότητα με τις οικονομικότερες λύσεις.

Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν  για τις μεγάλες συνέπειες στην υγεία, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον από την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης, γνωρίζοντας ότι η χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών βλάπτει σοβαρά την υγεία και  μη γνωρίζοντας τους στοιχειώδεις κανόνες για τον καθαρισμό τους,  θα  πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του η αποτροπή της Επικίνδυνης επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το ερώτημα αν γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας , θα συνεχίσει να παραμένει , έτσι ώστε να αναρωτιόμαστε αν αυτό που φαίνεται Καθαρό, αν είναι και Υγιές , ώστε να μειώσετε την επικινδυνότητα της επιμόλυνσης  στους εσωτερικούς σας χώρους .

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την διασφαλισμένη υγιεινή και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

Υ.Γ: 2) Πίσω από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαριότητας

Πηγή:  https://klintec.gr/μήπως-οι-ρύποι-β…ογικών-παραγόντω/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

  1. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
  2. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
  3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
  4. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
  5. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
  6. Πράσινα και καθαρά δωμάτια Ξενοδοχεία 2024 ,
  7. Ρύπανση εσωτερικών χώρων
  8. Επιτακτική Ανάγκη ο Επαγγελματικός Καθαρισμός Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών. pdf
  9. Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού. pdf
  10. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.