Παράμετροι εφαρμογών που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.

Παράμετροι εφαρμογών που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.

Η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων , είναι μια καινοτόμος μέθοδος ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος για την δημόσια υγεία.

 Η ανάδειξη των μη ορθών πρακτικών για την επιτακτική ανάγκη εξάλειψης  του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης  ανεφέρθη και στην Διαδικτυακή Ημερίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α,  για την υγειονομική ασφάλεια στην εργασία. Έξαλλου στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα (ELF), αναφέρεται το τι κάνει η ρύπανση του αέρα των εσωτερικών χώρων στους πνεύμονες µας, άλλα και στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία ,υπάρχει  αναφορά για την Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς και για την Ελλάδα υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Αναφορές υπάρχουν και στο Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19  με έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης .

Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης , μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία τους, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Έχω αναφερθεί  για τις συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων   άλλα και για τις ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης’’ ,  με τα ενδεικτικά Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ ).

“Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘‘εξυγιαντικής  φίλτρανσης’’ , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά  (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.”

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύματα αναφέρουν για Συσκευές απολύμανσης του αέρα, σε μετρό και λεωφορεία:

Με αναφορές για τα μηχανήματα καθαρισμού του αέρα από τον Καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, εξηγώντας αναλυτικά την λειτουργία τους, την αποτελεσματικότητα τους έναντι του Covid-19 που φτάνει το 93%. Καταλήγει με το ότι , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία , μέσα στη συσκευή με την επισήμανση:

Προσοχή λοιπόν στην επιλογή! Μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος

Με επιπλέον αναφορές  ότι :

 • Η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων.
 • Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, γνωμοδότησε θετικά.
 • Η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων ήταν θετική, αρκεί –όπως γνωμοδότησαν τα μέλη τηςνα γίνει σωστή εφαρμογή και να γίνει με ασφάλεια.

Έως ότου λοιπόν ανακοινωθούν ‘’οι προδιαγραφές’’ που ως συμπληρωματικό μέτρο θα πρέπει να τηρούν οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας εφοδιαζόμαστε-βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – με:

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

 Ο Περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης- επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας.

 • Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ,για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία.

Η προτεινόμενη συσκευή με την κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– είναι ένα Πρότυπο συστήματος παγκόσμιας κλάσης για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’Αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και επιβάλλεται πλέον να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά τις πραγματικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Ένα συστήματα βασισμένο στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο. Δ.Υ ) με πρωταγωνιστικό ρόλο στα ολοκληρωμένα προγράμματα της ’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Η ουσιαστική θωράκιση τους μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω της ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής Εσωτερικών Χώρων ‘’. Άρα όπως χαρακτηριστικά συχνά αναφέρω, η συμπληρωματική επάρκεια είναι  απαραίτητη στο σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του εξοπλισμού ,για την ορθή χρήση των μεθόδων, ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’’ , αναδεικνύοντας συγχρόνως  την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβάνονται και οι επιφάνειες. Ως συμπληρωματικό μέτρο Πολλαπλής Θωράκισης, υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης με μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 60 έως 90 ήμερες όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του έναντι του SARS-CoV-2.

YouTube player

Μήπως τα νέα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να αγοράζονται -έστω σε ένα μεγάλο μέρος των επιφανειών– με τεχνολογίες επένδυσης που να εξασφαλίζουν μέγιστη αντιμικροβιακή προστασία συνεχούς δράσης , ως ‘’ Προστατευτικά επιστρώματα μακράς διάρκειας μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’;

Εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων  καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Συνεργασία με επιστήμονα, ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή του έργου των απολυμάνσεων, ο όποιος  θα πρέπει να είναι :  Υγιεινολόγος της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος, Ιατρός, Φαρμακοποιός, Γεωπόνος, ή Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής.

 • Για τους εφαρμοστές είναι εν ισχύ η υπ’ αριθμ. 8689/99147/15.09.2015 (ΑΔΑ:ΩΥ87465ΦΘΗ-37Ξ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας) οπού θα απασχολείται σε κάθε εφαρμογή ένας τουλάχιστο εφαρμοστής με γνώσεις ορθής εφαρμογής απολυμαντικών σκευασμάτων.

Το  Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις”

 • Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
 • Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης)

Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Λόγοι που οι αρμόδιοι στους φορείς θα πρέπει να ελέγχουν ποιο αυστηρά την τήρηση της αποκατάστασης των χωρών – πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 

Συμπεραίνοντας ,για να μπορούν να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, άλλα και να μπορούν να αποδώσουν τα μηχανήματα καθαρισμού του αέρα στην συμπληρωματική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία, οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους :

 • Την επιμορφωτική κατάρτιση των εφαρμοστών στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης.
 • Το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του ειδικευμένου εξοπλισμού,για την ορθή χρήση των μεθόδων.
 • Το σύνολο των προμηθειών σε ποιοτικά καθαριστικά-απολυμαντικά και προστατευτικά υλικά.
 • Τις δεσμευτικές προσφορές για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων  καθαρισμού – απολύμανσης  χώρων , η τιμολόγηση τους θα πρέπει να γίνεται ανά Όγκο  και όχι ανά τετρ. μέτρο , εκτός και αν οι εργασίες αφορούν μόνο πχ επιφάνειες δαπέδων.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/παράμετροι-εφαρμ…ν-που-επηρεάζουν/ ‎ 

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης