Περί πρόληψης από παραλλαγές και μεταλλάξεις αυξημένης μολυσματικότητας … συνέχεια.!!

Περί πρόληψης από παραλλαγές και μεταλλάξεις αυξημένης μολυσματικότητας … συνέχεια.!!

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών του προγράμματος  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Για τις προειδοποιήσεις του CDC , τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη   του SARS-CoV-2  από την (SAGE) , ότι η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται και από τους εμβολιασμένους ,άλλα και τα περί ιών  για το τι είναι στέλεχος, παραλλαγή και μετάλλαξη Εδώ.!!

Για να μην επαναλαμβάνονται τα –  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και προσχήματα με «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό , ως παράδειγμα θα αναφέρω στις σχολικές μονάδες και φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπου μπορούν να ενταχτούν  συμπληρωματικά μέτρα ‘’ επιτακτικής ανάγκης’’ , όπως τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης από υπέρ μετάδοση για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

Η αναβαθμισμένη διαχείριση και θωράκιση από τους βιοκινδύνους  εντάσσεται στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, αλλά και για τον λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, όπου αφορά την υγεία όλων μας.

Με την εφαρμογή του σχεδίου των ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό στην απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20),εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε εσωτερικού χώρου. Στην συνεχεία με την ανάπτυξη του προγράμματος  της  ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων, εξασφαλίζουμε την επάρκεια των βασικών εφαρμογών πρόληψης , για δε την αερογενή μετάδοση απέναντι στην  ”αναπνευστική υγιεινή” με την  ‘’Πιστοποιημένη περιβαλλοντική υγιεινή’’ στους εσωτερικούς χώρους,  για δε τις επιφάνειες τους με την  αόρατη προστασία  και το τείχος των «Νανοπαγίδων» ώστε ολοκληρωμένα- να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.

Στην ενημερωτική μας αναφορά με τα τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, ως συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού , περιέχονται και μετρά για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων από στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων όπου συμπεριλαμβάνεται και το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ με τις ‘’υπερμεταδοτικές μεταλλάξεις του’’.  Έτσι οι Σύμβουλοι Υγιεινής (Υγιεινολόγοι) ή/και οι Ιατροί Εργασίας των Δήμων, μπορούν π.χ να αναγάγουν τα κριτήρια σε τεχνικές προδιαγραφές, είτε σε προκηρύξεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας –απολύμανσης, απεντόμωσης –μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους,  ή/και σε προκηρύξεις απόκτησης συσκευών.

Αναφορές υπάρχουν στην διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού , με τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  διαστρεβλώσεις. (Πιστοποιημένος  όποιος ασχολείται με εφαρμογή καθαρισμού-απολύμανσης –με οποιονδήποτε τρόπο-π.χ. σχολικές καθαρίστριες/ τές ). Έτσι μπορούν να υπάρξουν και κίνητρα εξασφάλισης από την  «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων , για κάθε εφαρμογή ακόμα και από την/τον κάθε εφαρμοστή  καθαριότητας- απολύμανσης .

Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για μια ποιο ‘’αυστηρή’’ προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης , αναδεικνύει την διαφορετικότητα  σχεδίασης με μεθοδική υλοποίηση , για μια υψηλή ποιότητα παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και όχι μεμονωμένα με τυχόν ‘’αρνητικά αποτελέσματα’’.

Ενδεικτικά Προγράμματα: 

Α) Πρόγραμμα  ‘’Σύμπραξη’’ για  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’εσωτερικών χώρων .

Β) Πρόγραμμα  Anti–Infection Prevention με αναβάθμιση των Green and Clean Rooms

Γ) Πρόγραμμα ‘’Bio-προστασία’’ και για  καινούργια στρώματα ,σαλόνια, χαλιά –μοκέτες, με το τείχος των «Νανοπαγίδων».

Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση με σύγχρονες τεχνολογίες ως εργαλείο για τις εξατομικευμένες μεθόδους που μειώνουν ακόμα και την χρήση χημικών κατά 5/6.

Τα προγράμματα καλύπτουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε σχολεία , βρεφονηπιακούς -παιδικούς σταθμούς και Μ.Μ.Μ. τους, χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , Μονάδες & κέντρα – ιατρεία φροντίδας υγείας, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, κλπ .

Μπορούν να εφαρμοστούν εξ ολοκλήρου από Νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, άλλα και συμπληρωματικά από τις ήδη υπάρχουσες  επιχειρήσεις –εταιρείες.

Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγος -δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας -απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:    https://klintec.gr/περί-πρόληψης-απ…αλλαγές-και-μετα/ ‎