Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 Η επιτυχία της σύγκρισης αναδεικνύει τον εμπλουτισμό σε γνώσεις των υπευθύνων – κάθε επιχείρησής ή εταιρείας-  για την αλλαγή της τεχνολογίας στην σύγχρονη διαχείριση έργων σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον ενός ‘’μεταβαλλόμενου κόσμου’’, ώστε να αντιμετωπιστούν οι  πολλές προκλήσεις στους τομείς αποκατάστασης χωρών με επιβαρημένους ‘’ρυπογόνους μολυσματικούς παράγοντες ’’.

Στην αρχή της πανδημίας ενημερώναμε για την  αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ όταν κυριαρχούσαν μεμονωμένες εφαρμογές από ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ και (Ατμιστές)  δημιουργώντας επιμόλυνση (Διασπορά). Οι διαπιστώσεις  αυτών των εφαρμογών έχουν αναδειχθεί και αποδοθεί  στην μη τήρηση των εγκυκλίων του Ε.Ο.Δ.Υ, για ολοκληρωμένες εφαρμογές απολύμανσης με Καθαριότητα-Απορρύπανση, Περιβαλλοντική Εξυγίανση και εφαρμογή άμεσης Αποκατάστασης , πριν τη εκ νέου χρήση των χώρων.

Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση, που ξεκινά από την συνέχιση της  Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης αναδεικνύοντας το γιατί οι εφαρμοστές των απολυμάνσεων πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  μαζί με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία και στις τεχνολογίες χωρίς την χρήση χημικών.

 Κακή απορρύπανση = Αποτυχία στη μετάβαση για σωστή απολύμανση.

Η Ελληνική επιχειρηματικότητα μαζί με τους Επιστήμονες μπορούν να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και μέσα από την  ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ όχι μόνο με την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ άλλα και με την Αποκατάσταση των χώρων , ώστε να είμαστε όλοι κερδισμένοι.

Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (Intelligent Multi-assurance Systems)

Λειτουργίες Συστημάτων Αποκατάστασης .

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός κύκλου πλήρους αποκατάστασης (3 ) τριών σταδίων σε λειτουργία Full Procedure.
 1.  Στάδιο : Φίλτρανση-Καθαρισμός του αέρα (Προετοιμασία καθαρής οξείδωσης)
 2. Στάδιο: Οζονοποίηση χώρου (όλου του όγκου m³)
 3. Στάδιο : Καταλυτική Οζονοποίηση (OZCO) ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης της κάθε διαδικασίας χωριστά -ανάλογα με τις ανάγκες-, ακόμα και την δυνατότητα Lift, για καλύτερα αποτελέσματα σε υψηλούς χώρους .

Μερικά από τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Κάλυψη 360 ° όλων των επιφανειών / Χρήσιμο ύψος 4-9 μέτρα (όλου του όγκου m³)
 • Υπεριώδης ακτινοβολία: 4χUV-C (187Nm) με όζον & 12χUV-C (254Nm) χωρίς όζον
 • Κάλυψη: 500-700τμ σε 30′-60′ λεπτά
 • Δυνατότητα Lift σε ύψος 1,90 μέτρα, ( + κάθε διαδικασία χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες )
 • Χρονική καθυστέρηση έναρξης 15 “(δευτερόλεπτα) για να αποχωρήσει ο χρήστης από τον χώρο
 • Λειτουργία μέσω εφαρμογής από Tablet
 • Ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία.
 • Απομακρυσμένη διακοπή λειτουργίας με μία κίνηση από την εφαρμογή (Emergency Stop)
 • Μήνυμα αναφοράς (Text) στην εφαρμογή και εκτύπωση από το μηχάνημα στο τέλος της διαδικασίας.
 • Αναφορά: Ημ/νια , Ώρα, Χειριστής, Χώρος, Διάρκεια κύκλου πλήρους αποκατάστασης , Επιτυχής ή όχι, Lift ενεργό ή όχι
 • Ελαφριές κατασκευές για ευκολότερη μεταφορά.
 • Απαραίτητη αλλαγή λαμπτήρων : 10.000ώρες Διάρκεια ζωής
 • Ελληνικής Κατασκευής (Πλήρης κάλυψη σέρβις και ανταλλακτικών)

Μερικά από χαρακτηριστικά των φίλτρων

Δύο (2) διατάξεις φίλτρων με αυξημένες προδιαγραφές για μέγιστες αποδόσεις

 • Στην εισαγωγή του αέρα και εξαγωγή αέρα

Οι συγκεκριμένες διπλές διατάξεις φίλτρων να είναι :

 • Πιστοποιημένες για το αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρουμένων σωματιδίων στα : 10 μg/m3. , (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα.
 • Πλήρης κάλυψη από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση, για περισσότερη υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ιδιαίτερα ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους.
 • Απαραίτητη αλλαγή φίλτρων : Ανάλογα με την χρήση (π.χ.3-6 μήνες )

Μερικά από τα πλεονεκτήματα

Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (Intelligent Multi-assurance Systems) το οποίο ακολουθεί διατάξεις και πρότυπα βασιζόμενα στην ενεργοποιημένη αποδοτικότητα κατ΄ όγκο, για μια ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης για μετά τις εφαρμογές χωρίς υπολειμματικότητα και την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης πρέπει να:

 • Δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να πραγματοποιήσει πολλές διαφορετικές λειτουργίες-διαδικασίες, στις οποίες έως σήμερα χρειαζόμασταν διαφορετικά μηχανήματα.
 • Χρησιμοποιεί την μέθοδος της Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO), ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα
 • Μπορεί ως συσκευή τεχνολογίας UVC – μετά από την καθαριότητα και την εφαρμογή περιβαλλοντικής εξυγίανσης – να αποδώσει μια ‘’επιφανειοδραστική λύση απολύμανσης’’, για μείωση του μολυσματικού φορτιού (συμπληρωματικά) ως διαδικασία χωρίς χημικά.

Η μέθοδος της ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ” (OZCO) χρησιμοποιείται ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτρανση για καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Αναδεικνύει τις πολλαπλές εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας  των εργαζομένων και επισκεπτών,  των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε ευάλωτους εσωτερικούς χώρους  – ως Φυσική εναλλακτική λύση –για καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφαρμογές  Υγειονομικής Εξασφάλισης  χρειάζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα , οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,επαγγελματικοί χώροι υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  σπιτιών, κλπ.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. ΥλικόΔιαχ. Εφαρ. Εσωτ. Χώρου

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/τα-συστήματα-πολ…ής-διασφάλισης-ο/