Ένας έξυπνος τρόπος βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης σε χώρους φιλοξενίας.

Ένας έξυπνος τρόπος βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης σε χώρους φιλοξενίας.  

Με αφορμή τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το  Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση, άλλα και από Υπουργείο Εργασίας  για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ. ,σας παραθέτουμε την ποιο οικονομική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο, μιας και παραμένει στην δική του ευθύνη.

Ξεκινώντας από τον έξυπνο τρόπο βελτίωσης των συνθηκών υγιούς διαβίωσης εργαζομένων-φιλοξενούμενων, η Προληπτική Υγιεινή με την εξατομικευμένη φροντίδα στους εσωτερικούς χώρους  φιλοξενίας , υποστηρίζει έμπρακτα την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, θέτοντας ως βασική αρχή την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων-φιλοξενουμένων, συνδυάζοντας αρμονικά τις υπηρεσίες που προσφέρει η τεχνολογία στον άνθρωπο με την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, ως ένα ‘’αγαθό προσβασιμότητας από όλους’’.

Η Προληπτική Υγιεινή  είναι μια επένδυση για την  Υγειονομική εξασφάλιση των εργαζόμενων, φιλοξενούμενων ταξιδευτών – επισκεπτών και συνεπάγεται πάντοτε σε μια υγιέστερη και ανθεκτικότερη οικονομία. Εστιάζει σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας ,συνδέεται με επιφάνειες  των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς, βακτήρια, κλπ. Ο δεύτερος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του ιού-εισβολέα . Έχει όμως  και έναν ευρύτερο στόχο, το  να ενθαρρύνει την επίτευξη της υγείας με την συνεχόμενη και ενεργή διαδικασία , ως   ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  για την Πρόληψη Εξάπλωσης των Λοιμώξεων 

Για την αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), που δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις  ’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ έχουμε αναφερθεί πολλές φορές

Με βάση λοιπόν το (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ,κάθε επιχείρηση –εταιρεία φιλοξενίας που προσφέρει υπηρεσίες (καθαριότητας-απολύμανσης ) οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών,  θα πρέπει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  οι εφαρμοστές  να είναι εξειδικευμένοι (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) ώστε να παρέχουν το  Πιστοποιητικό (Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, της κάθε μονάδας φιλοξενίας .

Με την καινοτόμο Προληπτική υγιεινή οι επαγγελματίες εφαρμοστές στις επιχειρήσεις –εταιρείες, εκτός από τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό και την απαραίτητη  βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή σε απορρύπανση-περιβαλλοντική εξυγίανση και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, φροντίζουμε και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή αποτελείται από μέτρα υιοθέτησης και εφαρμογής «προληπτικών δράσεων» (λήψη εκ των προτέρων ) που λαμβάνονται στους χώρους με σκοπό να προλάβουν ή να αποτρέψουν την πρόκληση  ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  με Προληπτικές Δράσεις Υγιεινής και στον Τουρισμό Υγείας.

Μαζί με τις ολοκληρωμένες προτάσεις εξειδικευμένων Bio- εφαρμογών που βασίζονται, σε Παροχή υπηρεσιών άλλα και Αγορά  εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού Bio- εφαρμογών  για εσωτερικούς  χώρους, υπάρχει και ένα  ‘’Έξτρα Ανταποδοτικό Όφελος’’,  η προβολή σας στην κατηγορία (Αναζήτηση Green & Clean Hotels).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση για τιμές ή τυχόν διευκρινίσεις , παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/ένας-έξυπνος-τρό…ελτίωσης-των-συν/ 

Σχετικά Άρθρα