Η Καθαριότητα -Υγιεινή στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας.

Η Καθαριότητα -Υγιεινή στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας.

Από πριν ,πολύ δε περισσότερο μετά την πανδημία ,ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την επανεπιλογή  από τους επισκέπτες / φιλοξενουμένους των χώρων διαμονής τους και για τις επόμενες χρόνιες είναι η καθαριότητα-υγιεινή. Λόγοι που πολλές φορές παραβλέπονται  γιατί  θεωρείται ότι μια ‘’απλή συντήρηση’’ και όχι μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με σχολαστική λεπτομέρεια, ώστε να είναι επαρκής.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι της καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας είναι το ότι, στα σχέδια και των Ελλήνων για διακοπές-ακόμα και μέσω Κοινωνικού Τουρισμού -το πρώτο κριτήριο επιλογής καταλύματος είναι η καθαριότητα-υγιεινή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους , αλλά και ότι,  «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία (ΠΟΥ),  όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων».

Η Υγειονομική εξασφάλιση στις καινοτόμες  παροχές προτεραιότητας για κάθε χώρο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η παρουσίαση μου στην έκθεση Expro Clean 2023 με τίτλο  Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα, που έγινε από την ανάγκη για περισσότερη επαγγελματική ενημέρωση για όλους τους κλάδους και φορείς που απασχολούν επιστήμονες ελέγχου, αλλά και  εφαρμοστές-στρες στην καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων,  μετά την περάτωση των εργασιών.

Η δε συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την  ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζωικών Εχθρών σε Κατοικημένους Χώρους’’,( (Κηφισιά) 3, 4 και 5 Μαρτίου 2023) με την παρουσίαση μου για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα μιας και η συχνή απομάκρυνσή των ακάρεων της σκόνης με τα  παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες), όπως τονίζεται στον “Οδηγός ορθής πρακτικής ΕΦΕΤ “, (Σελίδα 27 -3.5. Ακάρεα ). Η ανάγκη για περισσότερη επαγγελματική ενημέρωση  και στον κλάδο των Απεντομώσεων –Μυοκτονιών για το Πριν των εφαρμογών,  άλλα και για το  μετά την περάτωση των εργασιών.

Λόγοι που οι  Επισημάνσεις μου για τον Καθαρισμό Στρωμάτων είναι γνωστές από το 2017,  για την συνεχόμενη αναγραφή λέξεων στις παρατηρήσεις του κριτήριου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ  ( Υποχρεωτική προδιαγραφή) με αποτέλεσμα να ‘’αυτοκαταργούν ‘’ το ίδιο το  κριτήριου 4.27, διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος .

Ως Πιστοποιημένοι εφαρμοστές  γνωρίζουμε ότι, το  Ειδικό μηχάνημα  καθαρισμού στρωμάτων  (Σελίδα 108)  είναι ένα μηχάνημα για  την απορρύπανση σε βάθος του στρώματος (Deep-Depollution), με ισχυρή δόνηση σε συνδυασμό με υψηλή αναρρόφηση στροβιλισμού  έτσι ώστε να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, των ακάρεων και των περιττωμάτων τους και πολλών άλλων μικροοργανισμών, καθώς και των νεκρών κυττάρων του ανθρώπου. Πρέπει δε να περιέχει ειδικά φίλτρα (ΗΕΡΑ), τα οποία να κατακρατούν τα προαναφερθέντα και να μην τους επιτρέπουν να διασκορπίζονται στον αέρα.

Προσοχή στον καθαρισμό τύπου ‘’Bonnet ‘’!!!

Μια κοινή εναλλακτική ονομασία για τον καθαρισμό τύπου ‘’Bonnet ‘’είναι «στεγνό καθάρισμα», αν και αυτό δεν είναι τεχνικά σωστό. Είναι συνήθως μια διαδικασία ( επιφανειοδραστική ) για την γρήγορη αφαίρεση της λιπαρότητας από το ύφασμα – δεν συνιστάται για όλους τους τύπους των υφασμάτων – των στρωμάτων.

Η βασική αρχή για την  σωστή εφαρμογή με ατμό, είναι η απορρύπανση σε βάθος (DeepDepollution) του στρώματος και οι τέσσερις παράμετροι : ατμός, πίεση, θερμοκρασία άνω των 60°C και χρόνος. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή. (σχεδόν όλοι δεν επιτρέπουν θερμοκρασίες – Clean it with a vacuum without the use of steam andAvoid “wet cleaning methods” ). Όπου ο κατασκευαστής το επιτρέπει, συνίσταται επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), όπως είναι και σε όλες τις μεθόδους καθαρισμού- απολύμανσης και ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) και την μεταφερόμενη ψευδαίσθηση καθαρισμού- απολύμανσης. κλπ

Η καθαριότητα κερδίζει έδαφος και χαρακτηριστικό είναι η αυξανόμενη τάση με πρωταρχικό κριτήριο επιλογής χώρου φιλοξενίας να είναι η καθαριότητα-υγιεινή, άλλα και η αποφυγή των χώρων διαμονής με μη ποιοτικές υπηρεσίες. ‘’Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή,  η καθαριότητα των στρωμάτων δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Αναπόφευκτη Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.

Λόγο της τρέχουσας κατάστασης με τα παθογόνα βακτήριαStreptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)*,ενδεικτικά αναφέρω ότι, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να επιβιώσουν για μακρές περιόδους στην σκόνη ενός χώρου. Ιδιαίτερα και εφόσον αυτή είναι προϊόν απολέπισης δέρματος του ασθενή, μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο δεξαμενής βακτηρίων, ακόμα και για ώρες, εβδομάδες ή μήνες, κλπ. Προσοχή χρειάζεται για την απομάκρυνση αυτής της ‘’μολυσμένης σκόνης’’ από τις μαλακές επιφάνειες (στρωματά –σαλόνια), η οποία γίνεται με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού για την απορρύπανση της σε βάθος , στοχεύοντας στην απορρόφηση της με τα πιθανά σωματίδια και όχι στη διασπορά τους στον αέρα, κλπ.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της Προληπτικής Υγιεινής μέσα από τις  ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου . Η  εφαρμογή σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης,  για την αντιμετώπιση  των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων   που απειλούν την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μια συστηματική ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι οι λοιμώξεις είναι καταστροφικές για την ανθρώπινη υγεία. Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους ξεκίνα  από την Προληπτική Υγιεινή  σε όλα τα επίπεδα για την ορθή αντιμετώπιση τους .

Η Προληπτική Υγιεινή  μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

Και παρέχει:  Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων), Παραγωγικότητα , Μειωμένους χαμένους χρόνους , Μειωμένες ζημιές σε περιουσία, Ποιότητα υπηρεσιών , Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για την δημιουργία ή//και συνεργασία με ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε χώρους  ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών , Κατασκηνώσεων , τουριστικών λεωφορείων και σκαφών αναψυχής, Πλοίων,  κλπ

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Ωστόσο, το να παραμένουμε  ενημερωμένοι και ενήμεροι είναι πάντα σωστό. Είναι σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων πάντα των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

*ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Δρ. Κωνσταντίνος Ντελέζος Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πηγή :  https://klintec.gr/η-καθαριότητα-υγ…-στα-κριτήρια-επ/