Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Η Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  Indoor Air Quality είναι ένα αναδυόμενο ζήτημα του Βιοτικού περιβάλλοντος μας , με πρωταρχικό μας λόγο την διασφάλιση της ποιότητας του.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας ευρύς όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη στην ατμόσφαιρα διαφόρων παραγόντων (χημικών, φυσικών, βιολογικών ή άλλων), που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα ασχολείται εντατικά με τους λεγόμενους «αναδυόμενους» ρύπους.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο. σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις, Η εμφάνιση αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων μπορεί να είναι υψηλή λόγω της παρουσίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και δομικών υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποια από αυτές τις χημικές ουσίες.

Οι αναδυόμενοι ρύποι ( Emerging indoor pollutants ) είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις οι οποίες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες  και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σ’ όλους τους έμβιους οργανισμούς. Οι συγκεντρώσεις τους  δε , έχουν συνεχή και αδιάκοπη παρουσία  που τους καθιστά σημαντικούς και ως  έμμονους οργανικούς ρύπους, με τοξικές χημικές ουσίες που αργούν να αποσυντεθούν.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο περιλαμβάνονται ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης χημικές ουσίες, αλλά και σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις,  ενώσεις βιομηχανικής ή οικιακής προέλευσης (όπως PCBs ή αλλιώς πολυχλωριωμένα  διφαινύλια ) όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ( PAHs), διοξίνες κλπ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αναδυόμενων ρύπων και αποκατάσταση των χωρών , είναι τεχνολογίες που βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον.

Όπως η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality ),καθώς και σε διεργασίες οξείδωσης,– επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO )- χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια της ‘’καθαρότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Επίσης , οι αναδυόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων( Emerging indoor pollutants ) στους εσωτερικούς χώρους, με επιπτώσεις  μετά το πέρας των εργασίμων παροχής υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών,  έχουν μελετηθεί και έχουν θεσμοθετηθεί από τα αυστηρότερα πρότυπα στις  μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να απομακρύνουμε  ή/και να περιορίσουμε τα αρνητικά τους αποτελέσματα στο ελάχιστο δυνατό ,  για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή.

Σίγουρα, η συλλογή σκόνης αντιπροσωπεύει μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μιας  και το επίπεδο μόλυνσης από σκόνη μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγιεινής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο για την παροχή μιας τεχνικά εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων (dust determination test)με μηχανικό τρόπο,  για τον χαρακτηρισμό  ρύπων.

Ο ρόλος της οικιακής σκόνης ως πηγής έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή με τα χρόνια, αλλά και αρκετά ανοιχτά ερωτήματα που σχετίζονται με την υγεία παραμένουν προς επίλυση. Τα βιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που εφαρμόζονται έξω ή βιοκτόνα (εντομοκτόνα) εντός του νοικοκυριού , όταν απορροφώνται και ‘’συντηρούνται’’ μαζί με τη σκόνη του σπιτιού, μπορούν να οδηγήσουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των βρεφών σε αυξημένη έκθεση.

Δικαιολογημένα λοιπόν εστιάζουμε περισσότερη προσοχή στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων από μόλυνση της οικιακής σκόνης , για  να βελτιωθεί η αξιολόγηση κινδύνου από μη ορθή και ενδελεχή απορρύπανση , αλλά και κάθε πρότυπο που μπορεί να συνδεθεί από την συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας σκόνης.

Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει την εμφάνιση οργανικών και ανόργανων ρύπων ,στην έκθεση των υπολειμμάτων μαζί με σκόνη των εσωτερικών χώρων  αλλά και ‘’τη συμβολή’’ της ως ‘’δείκτη έκθεσης ‘’ στους ρύπους.

Λόγοι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν εμπλέκονται οι   ”ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις” στο χώρο σας και περιλαμβάνουν ”ΔΩΡΕΑΝ” υποτιθέμενους καθαρισμούς ενός  στρώματος,  χαλιού, καναπέ, κ.τ.λ., γιατί  ‘’ίσως’’ με την “ελεύθερη παραμονή στο σπίτι” και να σας επιβαρύνουν με ρύπους βιολογικών παραγόντων (βιορύπους).!

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων  για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων  αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναδυόμενοι-αλογονωμένοι-οργανικοί/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Ο Δρόμος προς την Υψηλή Ποιότητα Φροντίδας Φιλοξενούμενων.
 2. Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .
 3. Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .
 4. Τα περί περιβαλλοντικών και βιολογικών παραγόντων το ανάγνωσμα !!!
 5. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 6. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 7. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 8. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 9. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 10. Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
 11. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.