Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2020, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την  προώθηση, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων . Βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας για την κοινωνική υπευθυνότητα, στοχεύοντας συγχρόνως στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος ,με την λεπτομερέστατη τήρηση των Πρωτόκολλων εφαρμογών στην ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια’’ των εσωτερικών χώρων ,για μια Ασφαλέστερη και Ποιοτική Διαβίωση.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες  περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του. Ξεκινώντας αρχικά από τις συμβάσεις, του κάθε Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Φορέα ( Οργανισμοί-Υπηρεσίες), σχετικά με την Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, ιδικά στις αναφερόμενες ‘’ενδείξεις’’ οπού δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012,

Η  επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Όπως ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου έχει “Απαιτήσεις’’ ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας  για την προστασίας της υγείας. Στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, αναφέρεται σχετικά ο τρόπος με τον οποίο ο παρών κανονισμός ,συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και στην ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων και περισσότερη κατανόηση, ιδίως από τους επαγγελματίες εφαρμοστές  οι όποιοι να έχουν πάντα ως σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς άλλα και του περιβάλλοντος. Η συνεισφορά τους, στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ως παράδειγμα σας  υπενθυμίζω ότι πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλά και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα ,με ή/και χωρίς ευαισθησία, να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Οι επισημάνσεις μας για τους κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται, από τις ελλείψεις για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς   μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.  Όπως και για την ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες”, μαζί με τα προβλήματα της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  αλλά και το κατά πόσο  τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., μιας και δημιουργούν την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό.

Στις στοχευμένες ενημερώσεις θα αναφερόμαστε ακόμα ποιο αναλυτικά, για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης),  Condo Hotels, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων .

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους με κομβικό ρόλο την πρόληψη, η ευημερία και η ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων –από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως, η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε όλους τους χώρους φιλοξενίας . Οι αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών, με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  -δεν μπορεί  ‘’μετριέται’’  σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  (π.χ ,σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας,  κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης (μακροχρόνιας  διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, Condo Hotels, κατασκηνώσεις κ.λπ,)

Αυτοί ίσως να είναι οι πλέον σημαντικοί λόγοι οπού μπορεί να οδηγήσουν διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών ποιοτικής διαβίωσης και ευεξίας  –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον –με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα ήδη πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν .

Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’Η ανάδειξη της συνεισφοράς στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία με αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους και τα επίπεδα φιλοξενίας στον τουρισμό.

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Στα σεμινάρια των  Διαχειριστικών  Εφαρμογών  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών  σε κατοικημένους χώρους, γίνεται αναφορά για την  σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης, με την οποία ο καταναλωτής θα έχει πλήρη ενημέρωση εκ των προτέρων , για την προεργασία που πρέπει να γίνει, πριν/και μετά, από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή , για  εφαρμογές  μεθόδων που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες  αντιμετώπισης των προβλημάτων . Όπως π.χ ( Ακαρι της ψώρας, οπού ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ) για την- Ψώρα, – στα Περιβαλλοντικά μέτρα  αναφέρει: Δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), αλλά και για τα Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), Σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,  Ψείρες του σώματος, Μούχλα σε στρώμαΜούχλα σε Χαλιά,  τα Κολλέμβολα που προκαλούν δερματίτιδες, αλλεργίες , τα – Ptinidae- τα έντομα αίνιγμα, που δεν τρέφονται με αίμα και δεν έχουν καμία σχέση με τους Κοριούς (Bed Bugs).

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), ,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’ κλπ,  δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ ,απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’. Αναδεικνύει δε την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων με Bio – εφαρμογές και μεθόδους υψηλής ποιότητας (Bio- decontamination Unit), με πρωτόκολλα εφαρμογών εναρμονισμένα πλήρως και με συστήματα ποιότητας ISO/HACCP., αλλά και την Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές πολλαπλών εφαρμογών  επαγγελματικής  Απορρύπανσης (Deep-Depollution) σε βάθος,  Εξυγίανσης  χωρίς την χρήση χημικών και Απολύμανσης (Bio–Disinfection)  χωρίς υπολειμματικότητα. Είναι πλέον γνωστό ότι  μετά τα ακάρεα  οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών  (βλέπε : Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) : Λεπτοσπείρωση  μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη , κλπ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως λένε οι ί ειδικοί στα έντομα, «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο » κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2.000),αλλά και ποιο πρόσφατα στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα(2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες) . Επενδύοντας στην προαγωγή ποιοτικής καθαριότητας ,  εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον για ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα συμβίωσης με τα ακάρεα και την αντιμετώπιση τους. Με την ολιστική προσέγγιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς  χώρους ,πρέπει να ξεπερνάμε τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας και να αναβαθμίζουμε την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας ,με την καλύτερη δυνατή απόδοση για μια ‘’Υγιέστερη Διαβίωση’’,  μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολλαπλή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας , έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη  ή /και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενα από αιωρούμενους εσωτερικούς   ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η ανάδειξη της  επικεντρωμένης πρόληψης & «μικροβιολογικής ασφάλειας» στην Δημόσια Υγιεινή σε εσωτερικούς χώρους ,άρχισε να προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων , έτσι ώστε μετά από  κάθε άμεση ή/και στοχευόμενη επέμβαση. Έτσι οι P.C.S. Εφαρμοστές σε ιδικά διαμορφωμένους χώρους για εργοστασιακές εφαρμογές μπορούν να κάνουν χρήση του όζοντος (Ozone) ,ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου επιβλαβών οργανισμών. Όπως έχει αναφερθεί έκτος των άλλων, η χρήση αερίου όζοντος για τον έλεγχο των εντόμων και των μικροοργανισμών στα αποθηκευμένα προϊόντα, το δυναμικό του στις νέες βιομηχανικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων ,καθιστά τη χρήση του ευκολότερη και εφαρμόσιμη σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

Θα υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση για το Ozone ( οζονοποίηση με διεργασία  υψηλής απόδοσης) για τις  εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές του,  ώστε να παρέχεται  φυσική απολύμανση χωρίς χημικά και υπολείμματα για την  ασφάλεια των τροφίμων  από ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων,  για  εφαρμογές στην γεωργία, για   Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη , για εφαρμογές   στα πλυντήρια ιματισμού  αλλά και στην ανακύκλωση του (ανακτημένου νερού).

Έκτος των άλλων εφαρμογών της  Καταλυτικής Οζονοποίησης , θα υπάρχει επιπλέον ενημέρωση για την σειρά Hygene Box Clean ,μια επανάσταση στην έννοια της απολύμανσης , ιδιαίτερα χρήσιμη σε Στεγνοκαθαριστήρια-Σιδερωτήρια, κατασκηνώσεις αθλοπαιδιών (Camp), γυμναστήρια, αποδυτήρια κλπ, ως μικροβιολογική ασφάλεια σε ρούχα-γιλέκα, είδη ιματισμού , αθλητικά είδη, υποδήματα και άλλα αντικείμενα (π.χ.. Παιχνίδια,), αλλά και για την  συσκευή Hygene Air Split 200, ιδιαίτερα χρήσιμη σε κουζίνες, εστιατόρια, ιατρεία και χειρουργεία, μέσα μεταφοράς ασθενών , σε ειδικούς  χώρους επεξεργασίας –  συντήρησης- αποθήκευσης τροφίμων. ( πχ εξεργασίας κρεάτων κρεοπωλεία, αλλαντικών, κοτόπουλων,  ψαριών,) κλπ.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων του Greenest, έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της  KlinTec ,  φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με αξιολόγηση των ποιοτικών  και οικονομικών υπηρεσιών σε τομείς περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος,  δημιουργώντας καινοτόμες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας του After Sales Service. Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, αλλά και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες  Ταπητοκαθαριστήριου, Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Bio- εφαρμογών σε εσωτερικούς  χώρους ,Καθαρισμού Deliverydrycleaning, Laundry, Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών κλπ, έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/η-συμβολή-των-όρ…προϋποθέσεις-και/