Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .

Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .

Η υποχρεωτικότητα της απορρύπανσης (Deep-Depollution) των στρωμάτων , αλλά και η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση (Indoor Air Quality ) των δωματίων φιλοξενίας ,  μειώνει ή/και εξαλείφει κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Το The Green Purification Group (TGPG) είναι ένα Concept με πολυεστιακή καινοτόμο τεχνική προσέγγιση, που στοχεύει στη δημιουργία μιας ’’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την  Καθαριότητα & Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων ‘’, για μεγαλύτερη ευημερία.

Το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση της επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους.

Η ανάδειξη του αυτονοήτου, μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση. Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας. (Πχ. Μετά την  εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Επιτακτική ανάγκη οι προδραστικοί έλεγχοι, για την διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος η όποια συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Δεν ξεχνάμε την επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας ,όπου παραμένει και για την σημερινή κοινωνία , ως  μια επικίνδυνη δερματική νόσος, ιδιαίτερα μεταδοτική που προκαλείται από ένα (εκτοπαράσιτο,  (Sarcoptes scabiei)* το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου, ως ονομαζόμενη ψώρα (scabies), αλλά και  την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) , περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων αντιμετώπισης και ρύπους βιολογικών παραγόντων.

 ‘’Ένα ανεπαρκές επίπεδο της υγειονομικής ασφάλειας  μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε καταστάσεις που εμπίπτουν στην έννοια των νόμων ,εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις, για την προστασία της δημόσιας υγείας, που σκοπό έχουν τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.’’

 Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία. 

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , η καινοτομία της Προληπτικής Υγιεινής έρχεται κυριολεκτικά να αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί και περεχεί την δυνατότητα μείωσης των  χημικών μαζί με τα ατυχήματα και τις  χρόνιες παθήσεις , εξοικονόμηση σε κατανάλωση ενεργείας,  εργατοώρες , αλλά και την  προστασία του περιβάλλοντος , αναβαθμίζοντας παράλληλα  στο ανώτερο επίπεδο Καθαρότητας  την Υγιεινή των εσωτερικών χώρων.

 ‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά το ταξίδι, την φιλοξενία, διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

 Επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού του κριτήριου 4.27 για ένα ποιο καθαρό και υγιεινό υπνοδωμάτιο.

Μπορεί η καθαριότητα-υγιεινή να είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες  στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας από τους επισκέπτες / φιλοξενουμένους, -λόγοι που έχουν  επισημανθεί από το 2017 – οι απαντήσεις όμως αρχίζουν να έρχονται  – μετά από έξι χρόνια – χωρίς την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’  της μεμονωμένης εφαρμογής που ‘’αυτοκαταργεί ‘’ το ίδιο το κριτήριο.

H απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια .

Έτσι από το Υπουργείο Υγείας, κρίνεται ορθή η διατύπωση του  Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση ,η οποία δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα ως προς την μεθοδολογία και το βασικότερο ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράμετροι όπως του κατασκευαστές τους. ( Δεν συμπεριλαμβάνει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή ) μιας και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες που να σχετίζονται με το ενδεδειγμένο τρόπο καθαρισμού των στομάτων , καθώς η παράμετρος αυτή καλύπτεται από τις οδηγίες /προδιαγραφές των κατασκευαστών, όπου σχεδόν όλοι οι δεν επιτρέπουν θερμοκρασίες κλπ

Το ερώτημα παραμένει :  Όταν ένα φιλοξενούμενος ζητήσει αξιώσεις (‘’περί αστικής ευθύνης’’) την ευθύνη θα την φέρει ο παρέχων την φιλοξενία, ο  ελέγξας – σύμβουλος – επιθεωρητής, το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο  , ή το Υπουργείο Τουρισμού, εφόσον δεν αποκαθιστά την  ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’  που τεκμηριωμένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγειονομική ασφάλεια των (Εργαζομένων, Φιλοξενουμένων, Επισκεπτών, κλπ) ;

Επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων προληπτικής υγιεινής έναντι των λοιμώξεων.

Η Κοινωνική Εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής ,βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομώντας τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται με τεκμηριωμένα παραδείγματα, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Οι ασφαλείς προορισμοί πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια. Εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται με τεκμηριωμένα παραδείγματα, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.

Η Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων , ως πεδίο εφαρμογής  δεν  αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Δηλαδή  επιχειρήσεις – εταιρείες  με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις επιχειρήσεις –εταιρείες. Αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

Η Υποστήριξη μας για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων,  αναγνωρίζοντας τις Βασικές Απαιτήσεις της Πρόληψης από την Εξάπλωσης Μολυσματικών παραγόντων ανά δραστηριότητά και πεδίο εφαρμογής , ενημερώνεται συνεχώς για τα επιστημονικά κα τεχνολογικά δεδομένα ώστε να  αναβαθμίζει  αντίστοιχα τα προγράμματα των τεκμηριωμένων μεθόδων.

Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων  υποστηρίζουμε  συνεργασίες με επιχειρήσεις-εταιρίες  που παρέχουν υπηρεσίες  καθαρισμών-απολυμάνσεων, απεντομώσεων –μυοκτονίων,  Housekeeping, Facility Cleaning Services,  Laundry, Ταπητοκαθαριστήρων, Σεγνοκαθαριστηρίων,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Οι ‘’Ολοκληρωμένες Διαχειριστικές Εφαρμογές’’ μπορούν να καλύψουν , τα περί αστικής ευθύνης ( αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/απορρύπανση-στρω…ν-και-ολική-περι/ 

Συμπληρωματική ενημέρωση :

  1. Hotels:Καινοτομία Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης..pdf
  2. Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.
  3. Green and Clean Rooms Hotels 2024,
  4. Hotels : Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται!!!! ΕΔΩ
  5. Έλεγχος Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Χώρου (Video)
  6. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.
  7. Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,