Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση με επίκεντρο την Προληπτική Υγιεινή.!!!

Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση με επίκεντρο την Προληπτική  Υγιεινή.!!!

Η υγειονομική εξασφάλιση είναι ένα θεμελιώδες αγαθό για την ευημερία των ανθρώπων. Η αποτελεσματικότερη θωράκιση  των χώρων μαζί με την  ενσωμάτωση των «προληπτικών δράσεων» βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων για την  υγειονομική εξασφάλιση , όταν ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι,  ο SARS-CoV-2 μαζί  με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές του, ‘’είναι εδώ.’’

Το  ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας  με υγιεινή και ασφάλεια στον κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο ,  αναβαθμίζει με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών, μιας και το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Δίνουμε ώθηση για την προστασία του εσωτερικού υγιεινού περιβάλλοντος.

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας ,κλπ

Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Ως ξεκάθαρη καινοτόμος επιλογή εστιάζει σε τρεις  τομείς.

  • Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας, είναι ο επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός  (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), ενός συστήματος με ισχυρή δόνηση σε συνδυασμό με υψηλή αναρρόφηση στροβιλισμού, έτσι ώστε να απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, τα περιττώματα των ακάρεων και πολλών άλλων μικροοργανισμών, καθώς και των νεκρών κυττάρων του ανθρώπου. Τα δε ειδικά φίλτρα (ΗΕΡΑ) που περιέχει, κατακρατούν 99,97% τα προαναφερθέντα χωρίς να τους επιτρέπουν να διασκορπίζονται στον αέρα
  • Ο δεύτερος ,συνδέεται με επιφάνειες των εσωτερικών χώρων και αφορά ιούς και βακτήρια, Η διαδικασία εφαρμογής μίας μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης και αφορά ιούς, μικρόβια- βακτήρια, με αποτελεσματικότητα για 60-90 ημέρες σε διάφορες επιφάνειες
  • Ο δε τρίτος αφορά στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή του κάθε ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό, όπως τον SARS-CoV-2 μαζί με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές  του μιας και συνεχίζει να  ‘’είναι εδώ’’, την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) και τα  ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  μετά την περάτωση των εργασιών, -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’, άλλα και από  τα μικροπλαστικά τους ‘’αόρατους εχθρους’’ μας  μαζί με τους ‘’τοξικούς’’ καπνούς  και την αφρικάνικη σκόνη.

Η Κοινωνική Εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής  βρίσκεται στο επίκεντρο της υγειονομικής εξασφάλισης ,όπου με την αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος , δίνει ώθηση για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Βίος (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio – περιβάλλον για μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Οι διαχρονικές  επαγγελματικές διαχειριστικές Bio-εφαρμογές υψηλής ποιότητας , με παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών , έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μεθοδικά μέσα από την διαφορετικότητα με άμεσα αποτελέσματα, αναδεικνύοντας   συγχρόνως την επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων, άλλα και την κάλυψη σε ‘’κενά’’ νόμων ή εγκυκλίων,  για την προαγωγή καθαριότητας –απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους  και σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των πολιτών.

Για να μπορεί η Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων, να μας παρέχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική διαβίωση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γνωρίζουμε και τα εξής :

  • Όταν σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται καθαρισμός – απολύμανση η/και απολύμανση  με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. , θα πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.  Έτσι με το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης ,  οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται  άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
  • Όλοι λοιπόν οι φορείς (ιδιωτικού ή δημόσιου) σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού θα πρέπει να ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών  να είναι επικυρωμένες από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ,  για την τήρηση των υγειονομικών  πρωτόκολλων και την ορθή χρήση των βιοκτόνων , με Σύμβουλο –Επιθεωρητή και υγειονομικά υπεύθυνο στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια , των εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών.
  • Ως ιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού και των εφαρμογών του, (απορρύπανσης-περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης ) στους εσωτερικούς χώρους , ώστε να  διασφαλίζεται την προστασία της Υγείας σας.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., πολλές ασθένειες συνδέονται με την έκθεση του ανθρώπου σε χώρους με περιβαλλοντική υποβάθμιση, λόγοι που δεν  θα πρέπει να ξεχνάμε διότι «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση , αλλά και για την συνεργασία με επιστήμονα  (Σύμβουλο-Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον η KlinTec  μέσα από το τμήμα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής ,αναπτύσσει συνεργασίες Πανελλαδικά με Νέους -Νέες Επιστήμονες , όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, κλπ), για την εποπτεία στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό – απολύμανση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/περιβαλλοντική-κ…υγειονομική-διαχ/ ‎