Δεν ψεκάζω όπου να ‘ναι ,όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Δεν ψεκάζω όπου να ‘ναι ,όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Από το 2020 έχω αναφερθεί στην  επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών  και τις μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία, με ερωτήσεις για τις ολοκληρωμένες απολυμάνσεις αν γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν, άλλα και για   το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ως ‘’ασύμμετρη απειλή’’ σε μια σύγχρονη εποχή– όπου πρέπει να επισημαίνεται -ειδικά σε ευαίσθητους  χώρους υγειονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να αποφεύγονται  ανακρίβειες με θεμελιώδεις συγχύσεις και διαστρεβλώσεις,.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας  για την επίλυση προβλημάτων, συνδράμαμε με την συμβολή μας σε επιχειρήσεις –εταιρίες με ειδικές “ομάδες κρούσης” , που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τα υλικά των μεθόδων  για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης ( Υγιεινολόγος MPH, M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης , Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ) γενικά στις παρουσιάσεις του, για καθαρισμό-απολύμανση αποστείρωση συμπεριλαμβανόμενων και των σεμιναρίων αναφέρει ότι , μεμονωμένες εφαρμογές δεν συστήνονται, τηρούμενης της όποιας διάταξης και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC), ( NCCEH) , κλπ.

Έκδοση  Επιμελητήριου Ηρακλείου – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

 Έκδοση Περιφέρειας  Κρήτης- Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

Ο  δε Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος ( Χημικός Πολυμερών/Επιστήμων και Τεχνολόγος Υλικών,  Ph.D. Σύνθεση Αντιμικροβιακών επιφανειών, M.Sc. Διαχείρισης Καταστροφών και κρίσεων), αναφέρει ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης (μεμονωμένη εφαρμογή ) είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. 

Η συσκευή BioX–spray  (Bio–Disinfection)  με δυνατότητα και Extra περιστροφής 360 μοιρών , για την παροχή ομοιογενοποιημένης εφαρμογής των υλικών (χωρίς την παρουσία ανθρώπου) ,και για την εφαρμογή του  BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology

Το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης και  χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),ενσωματώνοντας την και στις εγκύκλιους ελέγχων -με επισημάνσεις -Τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης, κλπ

Όσον αφορά την ‘’Γνωμοδότηση’’ από τον Δρ. Ντελέζο Κωνσταντίνο, (Υγιεινολόγο Μsc, PhDc Λέκτορα Εφαρμογών Υγιεινής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)  – αν μελετηθεί  σωστά – θα διαπιστώσετε ότι αναφέρει και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Δηλαδή με τηρούμενη την ολοκληρωμένη διαδικασία της εγκυκλίου για τον καθαρισμό-απολύμανση και αποκατάσταση (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης) πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών , δεν παρουσιάζεται θέμα ασφαλείας των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο μετά την εφαρμογή, εφόσον στο πεδίο επικρατούν κανονικές συνθήκες εξαερισμού, υγρασίας και θερμοκρασίας.

Οι  αναφορές μου:

α) Για την συσκευή BioXspray  (BioDisinfectionμε δυνατότητα και Extra περιστροφής 360 μοιρών , για την παροχή ομοιογενοποιημένης εφαρμογής των υλικών (χωρίς την παρουσία ανθρώπου) , μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, δημόσιους  χώρους διαβίωσης, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας, ασθενοφόρα, χώρους  φροντίδας ασθενών, σχολεία και νηπιαγωγεία κ.ο.κ. υπάρχει πλήρη αναφορά λόγο του’’ δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, ότι:

Οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές   καθαρισμού – απολύμανσης (για SARS-CoV-2)είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες όπως ορίζεται  από τις εγκύκλιους του Υπ.Υγείας και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. γνωρίζοντας ότι, η αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος   των ολοκληρωμένων εφαρμογών πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

β) Όπως και για τα συστήματα τρισδιάστατης (3D) απολύμανσης χώρου με αερόλυμα, (τεχνολογίας ξηρής εκ νέφωσης / νεφελοποίησης), που διαθέτουν ειδικό περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα δέσμης ψεκασμού (spray gun), ο οποίος δημιουργεί ένα στρόβιλο με τους ειδικούς μικρο-εκτοξευτήρες του, εξασφαλίζοντας συνεχή και σταθερή ροή της ομίχλης μικρο-σταγονιδίων του απολυμαντικού στο χώρο (χωρίς την παρουσία ανθρώπου). Με την επισύναψη πάντα ότι οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές καθαρισμού – απολύμανσης (για SARS-CoV-2)είναι υποχρεωμένοι εκτός των άλλων και για την  αποκατάσταση του κάθε χώρου μιας και αποτελεί απαρέγκλιτα  ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

”Δεν απολυμαίνω ψεκάζοντας σε ’’ δυνητικά ’’ άγνωστο επιβαρυμένο με μολυσματικούς παράγοντες  περιβάλλον , άλλα μειώνω το επιβαρυμένο φορτίο για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , στις μετέπειτα εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης,  πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.”

Οι Πιστοποιημένοι εφαρμοστές   καθαρισμού – απολύμανσης  στις ειδικές “ομάδες κρούσης” γνωρίζουν ότι σε  εφαρμογές με ‘’επί τόπου χημικές οξειδώσεις’’ (ISCO )- και χωρίς την χρήση υγρών χημικών- πριν ή/και μετά την εφαρμογή τους ανά (όγκο m3) ,πρέπει να γίνει ’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’

Επιπλέον Χρήσιμες Πληροφορίες για  Ενημέρωση με Άρθρα

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/δεν-ψεκάζω-όπου-…πως-να-ναι-και-ό/

Δεν ψεκάζω όπου ‘να ναι, όπως να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι.!!!

Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.

Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους της εκπαίδευσης, αναδεικνύει την ανάγκη μιας επιμελημένης  εφαρμογής μέτρων με τους στοιχειώδεις  κανόνες για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας και υγιεινής, στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Το πλεονέκτημα του σχεδίου εφαρμογών για τις ορθές εφαρμογές Προληπτικής Υγιεινής, δίνει την δυνατότητα να προσαρμοστούν εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ,ώστε να αντιμετωπίσουν τον κάθε ‘‘μολυσματικό παράγοντα’’ με τις ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , ως δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης .

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής  ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς, κλπ) στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, σε διαγωνισμούς ή/και προσκλήσεις για απευθείας αναθέσεις να γνωρίζουν ότι :

 • Το Υπουργείο Υγείας παρείχε διευκρινίσεις με το έγγραφο του Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα  που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  διαστρεβλώσεις, οπού στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με βάση και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),για την αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης των επιφανειών και των αντικειμένων .
 • –στην σελίδα 4 αναφέρει – Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης).
 • –στην δε σελίδα 5 αναφέρει-  Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.
 • Οι  μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση ή ομίχλη (υποκαπνισμό κ.λ.π.) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες –παρά οφέλη -και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., –όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτούν -για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής καθαρισμού-απολύμανσης με πλήρη αποκατάσταση, λόγοι που μπορεί να επιφέρουν επιβολή ‘’κυρώσεων’’  ( υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων)  ή/και απαιτήσεις αξιώσεων.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

 • Οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων ( μεμονωμένες εφαρμογές) σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, χώροι εργασίας, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές όταν δεν ανταποκρίνονται απέναντι στο( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.

Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

 • Πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους ότι τα υποτιθέμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 με μεμονωμένες εφαρμογές , μετατρέπονται σε μέτρα επιτάχυνσης της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2, μιας και δεν υπάρχει ‘Προληπτική Απολύμανση’’ με κατασταλτικές μεθόδους σε όλους τους χώρους (Εσωτερικούς – Εξωτερικούς ).

Αντώνιος Παπαδάκης Μέθοδοι απολύμανσης – Εφαρμογές σε χώρους εργασίας

Υ.Γ.: Προσοχή , Στη νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 528/2012), τα Απολυμαντικά Προϊόντα αποτελούν την κύρια ομάδα 1 των γενικότερων Βιοκτόνων Προϊόντων και διακρίνονται στους παρακάτω Τύπους Προϊόντων:

 • ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου ΤΠ 2: Απαλυντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άφεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή ΤΠ  4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών  ΤΠ 5: Πόσιμο νερό , με στόχο να επιτευχθεί το Υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.
 • Ένα απολυμαντικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους και πάντα με τους περιορισμούς που έχει ανάλογα με τη φύση του.
 • Ένα απολυμαντικό προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί με ισχυρισμούς (πχ για τη δράση του) που δεν έχουν εγκριθεί (εγκρίνονται μετά από αξιολόγηση) και περιληφθεί στην άδεια κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ.

Οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς, κλπ) στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, που συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές  σε διαγωνισμούς ή/και σε προσκλήσεις για απευθείας αναθέσεις, θα πρέπει αν δεν γνωρίζουν για τα Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία καλό θα είναι να ζητούν πληροφορίες από τον ΕΟΦ.

 • Όταν διαπιστώνουν αποδεδειγμένα, ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για την ολοκληρωμένη εφαρμογή βιοκτόνων ,δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19, θα πρέπει να σταματούν κάθε περεταίρω ενέργεια και να τις επαναπροσδιορίζουν ,σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης(επεξεργάσιμο και Άμεσα Προσβάσιμο) το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, τα υλικά ,τον απαιτούμενο εξοπλισμό, άλλα και τα Πιστοποιητικά των Εφαρμοστών για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής καθαρισμού-απολύμανσης και με πλήρη αποκατάσταση (Χωρίς Ρύπους) πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων, με βάση την κείμενη νομοθεσία  για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Όλα τα απαιτούμενα έντυπα δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία ο κάθε Φορέας , Οργανισμός ,οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους.

Όταν ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για την υγειονομική εξασφάλιση μας αφορά όλους.  

Στα σχέδια δράσεων με προληπτικά μέτρα υγιεινής για κίνδυνους που αναδεικνύονται, θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η άμεση εφαρμογή αντιμετώπισης των αναδεικνυόμενων κινδύνων στην πηγή τους.
 • οι ολοκληρωμένες εφαρμοστηκές μέθοδοι πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών .(Απορρύπανση, Καθαριότητα –Απολύμανση, Αποκατάσταση, Πρόληψη)
 • η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μεθόδων πολλαπλής θωράκισης -προστασίας

Η Προληπτική Υγιεινή  μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων , που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ , συμπεριλαμβανόμενου και του SARS–CoV-2, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

 • Η τεχνολογίες  των μεθόδων για Προληπτική Υγιεινή μέσα από την  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ απέναντι στις Λοιμώξεις – με διαφανή τρόπο καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες ‘’ τα περί Αξιώσεων ’’ (Αστικής Ευθύνης), γιατί τον σχεδιασμό  και την ευθύνη  για τις ορθές εφαρμογές καθαρισμών – απολυμάνσεων   την έχει ο Ειδικός Επιστήμονας  (Υγειονομικά Υπεύθυνος) , για δε τις ολοκληρωμένες εφαρμογές ο Πιστοποιημένος Εφαρμοστής, έτσι ώστε να βελτιώνεται  παράλληλα και η περιβαλλοντική υγιεινή για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Προληπτική υγιεινή διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για την  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων  για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για την Ολοκληρωμένη Διαχειριστική Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων (Σχ. Μον.2022-2023 ) , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Εξοικονομήστε πόρους για την υγειονομική ασφάλεια από άσκοπες και μη ορθές πρακτικές άλλα και ‘’σπατάλες ’’ .  

 • Ως παράδειγμα θα αναφέρω στις σχολικές μονάδες και φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπου μπορούν να εντάξουν  στα συμπληρωματικά μέτρα ‘’επιτακτικής ανάγκης’’ , τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης από υπέρ μετάδοση για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.
 • Θα πρέπει οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι σε φορείς (Δήμους, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Οργανισμούς,) να φροντίσουν , στην μη εφαρμογή άσκοπης χρήσης χημικών απολυμαντικών  σε Δημόσιους εξωτερικούς χώρους. Έτσι με την εξοικονόμηση από την άσκοπη σπατάλη οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού – απολύμανσης  (π.χ. καθαριστές/ριες, σχολικές καθαρίστριεςθα μπορούν να έχουν Πιστοποιημένη επιμόρφωση μιας και  έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, για την  Εξ’ αποστάσεως – Έναρξη: 18/ 10/2022 – Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Η υγειονομική ασφάλεια  μας αφορά όλους, λόγοι που για την ‘’εισαγωγή πρόσθετων -συμπληρωματικών – μέτρων’’ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τεκμηριωμένα κριτήρια για την επιλογής τους , άλλα και μετρά για την ορθή εφαρμογή τους σε κάθε χώρο ξεχωριστά και όχι ‘’η φθηνή’’ τους τιμή.

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Θα έπρεπε, εδώ και χρονιά να είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους ενασχολούμενους με την καθαριότητα –απολύμανση  ,  άλλα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός από τους ενασχολούμενους στις εφαρμογές,  γιατί προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ υπήρχαν και πριν. Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους – γιατί το ‘’μυστικό κλειδί ’’βρίσκεται στην επιμόρφωση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι κάνουν αγώνες από το 2018 για τους ‘’Κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία ‘’.

Συμπληρωματική  Ενημέρωση :

‘’Από τη Θεωρία ….με τα Βιβλία

στην Πράξη …. με το Ενημερωτικό Υλικό’’

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/στροφή-στρατηγικ…την-προληπτική-υ/

Λήψη: Στροφή στρατηγικής στην Προληπτική Υγιεινή των εκπαιδευτικών εσωτερικών χώρων.

Προσαρμοστικότητα ή προκλητική αλλαγή στην κανονικότητα;

Προσαρμοστικότητα ή προκλητική αλλαγή στην κανονικότητα;

Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας είναι το κλειδί ώστε να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις νέες καταστάσεις μιας ‘’υποσχόμενης κανονικότητας’’.  Μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία ,όπου τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα περιμένετε ή τα προγραμματίζετε, διατηρείτε την ψυχραιμία σας και παραμένετε αισιόδοξοι. Τα γεγονότα έγιναν και σημασία τώρα έχει να εντοπίσετε από που προήλθαν και με ποιο τρόπο θα διαχειριστείτε την αντιμετώπιση τους με τις καλύτερες και ορθότερες αποφάσεις.

‘’Όταν – πηγαίνοντας  ή/και επιστρέφοντας – οι διακοπές συνοδεύονται με Κοριούς (Bed Bugs)Άκαρι της ψώραςΨείρες του σώματοςΨύλλουςΑκάρεα (Dust mites)Ακάρεα των περιστεριώνΑρπακτικά ακάρεαΚολλέμβολα (Collembola)Έντομα υφασμάτων – χαλιώνΤσιμπούρια (κρότωνες) καλοκαιρινές  παρασιτώσεις  ή/και  μικροβιακές – Βακτηριακές λοιμώξεις, , μπορεί να φέρουν ‘’παρενέργειες ‘’– όχι μόνο στην τσέπη– αλλά και στην υγεία.!!’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, κρότωνες , σκόρος, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται.!!

Επιδημιολογική επιτήρηση μη ιογενών νοσημάτων που μεταδίδονται με κρότωνες ή ψύλλους (π.χ. μπορρελιώσεων, ρικετσιώσεων,  αναπλάσμωσης, ερλιχίωσης) Περισσότερη Ενημέρωση pdf  

 • Μπορρελίωση/ νόσος Lyme :Είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που οφείλεται σε σπειροχαίτες της ομάδας Borrelia burgdorferi sensu lato και μεταδίδεται με το νύγμα μολυσμένου κρότωνα – Τσιμπούρι (ΕΟΔΥ).
 • Κροτωνογενής υποτροπιάζων πυρετός (tick-borne relapsing fever): Μία άλλη νόσος που οφείλεται σε σπειροχαίτες του γένους Borrelia, και μεταδίδεται από  μολυσμένους κρότωνες – Τσιμπούρια  (ΕΟΔΥ) (Ornithodoros).
 • Φθειρογενής υποτροπιάζων πυρετός (louse-borne relapsing fever): Πρόκειται για μία νόσο που οφείλεται στη Borrelia recurrentis και μεταδίδεται μέσω φθειρών σώματος από άνθρωπο σε άνθρωπο (κατά τη σύνθλιψη των φθειρών και επαφή των μολυσμένων υγρών με το δέρμα).
 • Ρικετσιώσεις Οι Ρικέτσιες είναι Gram αρνητικά, υποχρεωτικά ενδοκυττάρια βακτήρια που μεταδίδονται συνήθως με αρθρόποδα, όπως κρότωνες, Ψύλλους(ΕΟΔΥ) ψείρες, ακάρεα. μέσω νύγματος ή μολυσματικών υγρών (όπως περιττωμάτων) Η εισπνοή βακτηρίων με μολυσματικό υλικό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λοίμωξη.
 • Ερλιχίωση Υπάρχουν ορισμένα είδη Ερλιχιών που μεταδίδονται με κρότωνες, με βασικές δεξαμενές διάφορα ζώα, όπως ελάφια, σκύλους, μηρυκαστικά, τρωκτικά.
 • Μυοκτονία – Απεντόμωση: Μετά από κάθε εφαρμογή  σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα, η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι  είναι ένας από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).

Ωστόσο, τα νοσήματα αυτά έχουν πλέον πρόσφατα συμπεριληφθεί στον αναδιαμορφωμένο κατάλογο των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στη χώρα μας  ( ΦΕΚ 1665.-07.04.2022.(ΕΟΔΥ).

Προσοχή στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων!!!

Λόγοι που στην συνεχιζόμενη ενημέρωση των ειδικών “ομάδων κρούσης” υπήρχαν ιδιαίτερες αναφορές στην ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ (Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022). Για τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, έγινε ιδική αναφορά με επισημάνσεις στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή (Μ.Φ.Η.2022) άλλα και στην Προληπτική υγιεινή όπου θα πρέπει να διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο (Ε.Ο.Δ.Υ.) Τμήμα Νοσημάτων Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα,  θα πρέπει όπως υπάρχει ενημέρωση  για την Ψώρα (Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου). Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων) πρέπει να ενημερώσει για όλες τις περιπτώσεις χρήσης βιοκτόνων, πολύ δε περισσότερο τους φορείς με τους διαγωνισμούς-συμβάσεις ή/και απευθείας αναθέσεις.

Αν και κάθε νέα σχολική χρονιά το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους ,δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ‘’Φορτωμένο Φθινόπωρο ’’ έρχεται και  η μη ορθή τήρηση των διαδικασιών χρήσης βιοκτόνων μπορεί να εγείρουν  ”Αξιώσεις” περί ’’αστικής ευθύνης’’ όχι μόνο στα σχολεία ή/και τα μεταφορικά μέσα τους ,αλλά και σε  «χώρους υψηλού κινδύνου». Όλοι δε περιμένουμε  και τις απαντήσεις  στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε,  Τι ”κρύβεται” πίσω από τις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης (ψυχρής εκνέφωσης Fogger, νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) και  τα ‘’πιστοποιητικά’’ απολύμανσης – ‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Αν οι έλεγχοι δεν γίνονται λόγο ελλείψεων το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  θα πρέπει  να εντάξει στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ την άμεση εφαρμογή  ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας , από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ). Όλα λοιπόν ηλεκτρονικά για να κερδίζεται  χρόνος ωστε να βελτιωθεί η υγειονομική ασφάλεια στην Δημοσιά Υγεία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : http://klintec.gr/προσαρμοστικότητ…-προκλητική-αλλα/

ΛΗΨΗ :Προσαρμοστικότητα ή προκλητική αλλαγή στην Κανονικότητα;

Συμπληρωματική ενημέρωση

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .…Think Preventive Hygiene.!!

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .…Think Preventive Hygiene.!!

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Κέντρα Υπηρεσιών Γηριατρικής- Υποστηριζόμενης Διαβίωσης,  είναι  χώροι φιλοξενίας και απευθύνονται σε Ηλικιωμένα άτομα για προσφερόμενη φροντίδα μιας καλύτερης ποιητικής διαβίωσης.

Είναι φορείς ( επιχειρήσεις – εταιρείες ) που απασχολούν άτομα για εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης  (π.χ. καθαριστές/ριες,  οροφοκόμες, Housekeeping,), όπου με βάση και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), –σελίδα 4– Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης.

Έγιναν ενδεικτικά  κάποιες σχετικές ενημερώσεις , για την   Εξ’ αποστάσεως – Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένης διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης, εξυγίανσης, αποστείρωσης και πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων. Έναρξη: 18/10/2022.,αλλα και ότι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα. 

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής  ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Μια ευκαιρία για να ενημερωθούν για:

 • την με Αρ. Πρωτ. Δ1β/ΓΠ οικ.23443 7 /4/2020 «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» όπου συμπεριλαμβάνει το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» αλλά  και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • την με Αρ. Πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 37516/1182-21/9/2020, εγκύκλιο με Θέμα :Τήρηση των οδηγιών λειτουργίας του ΕΟΔΥ. από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και κατάρτιση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπιση της πανδημίας –συμπεριλαμβανομένου και υλικό από Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Δομές Κοινωνικής Φροντίδας.
 • το με (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • την με (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) –σελίδα 4– γιατί στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης),  όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) –σελίδα 5χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.
 • Επιπλέον γιατί δεν πρέπει να γίνονται ως κύρια στρατηγικήμεμονωμένες εφαρμογές ( ψυχρής εκνέφωσης Fogger -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικών για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί) οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, άλλα και για το απαντητικό   έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  με το  του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού – απολύμανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).
 • να ενημερωθούν ότι μετά το πέρας της ‘’απολύμανσης’’δεν παραδίδεται ‘’πιστοποιητικό ’’   –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ –   διότι η απάντηση αναφέρει ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας .)
 • για τον δήθεν σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου, όταν υπάρχει –σύσταση προς αποφυγήν – διότι είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος‘’, μεταφέρει την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης, ενώ συγχρόνως προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους με χαρακτηρισμό της μη ορθής εφαρμογής ως ‘’επικίνδυνη’’ και για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων.
 • να ενημερωθούν ότι  δ) οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων ( μεμονωμένες εφαρμογές) σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • ότι ο συνεργαζόμενος Σύμβουλος Επιθεωρητής– Προληπτικής Υγιεινής θα εποπτεύει προληπτικά για την Υγιεινή με –εσωτερικές επιθεωρήσεις- καλύπτοντας   την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων,  την ορθή χρήση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων , αλλά συγχρόνως και για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια) .
 • να ενημερωθούν γιατί οι υπεύθυνοι επιστήμονες των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών και όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.
 • να ενημερωθούν γιατί  χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με  επιμόλυνση, λόγοι  κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα  με βελτιωμένη απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, στους εσωτερικούς χώρους.
 • να ενημερωθούν ότι μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσηςσε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα, η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι  είναι ένας από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας,( Απαντ. του ΥΠ.Α.Α.Τ Αριθ. Πρωτ.: 11208/268326/22/10/2019)για την προστασία των πολιτών. Κατ΄ επείγουσα λοιπόν η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ) . Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους εφαρμογών βιοκτόνων, θα μειώσει κατά το πλείστον ενέργειες π.χ. από ‘’παραπλανητικές ενέργειες’’, ‘’λάθος ενημέρωση ‘’,  ‘’αμέλεια’’, ‘’Εγκληματική αδιαφορία’, αλόγιστη χρήση βιοκτόνων με πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία , παρέχοντας συγχρόνως μεγαλύτερη διασφάλιση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

ΛΗΨΗ : Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή (Μ.Φ.Η.2022)

ΛΗΨΗ :Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .…Think Preventive Hygiene !!

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   http://klintec.gr/μονάδες-φροντίδα…eventive-hygiene/ ‎