Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!!

Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!! 

Αντί του “Καταργήστε τα όλα’’ υπάρχει και το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και την  σημαντικότητα  “ των απαιτήσεων’’, όπου καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων ,  με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων  για την πρόληψη της υπερμετάδοσης , άλλα και την θωράκιση των χώρων για την υγεία όλων μας.

Γνωρίζοντας ότι, η κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα μειώνει κατά 15%  την αποδοτικότητα των εργαζομένων (ΕΛΙΝΥΑΕ) , τις  επισημάνσεις  για την καθαρότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο   στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2 , μαζί με  τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  ,   αλλά και λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, τα ’Αναδομούμε όλα’’ ώστε να μην μας κοστίζουν ακριβά  οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ .

Με την εφαρμογή του σχέδιο ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης από την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης .

Άρα με το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’  απαιτείτε τα συμπληρωματικά υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου και θωράκισης όλων των εσωτερικών χώρων, για την  προστασία της αναπνευστικής υγιεινής.

Η ενημερωτική μας αναφορά με τα τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα  των εσωτερικών χώρων, ως συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού , περιέχει και μετρά για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων από στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ με τις ‘’υπερμεταδοτικές  μεταλλάξεις του’’.

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να ανακοινωθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και να συμπεριληφθούν , εκτός  των Μ.Μ.Μ., –μετά από γνωμάτευση των εμπειρογνώμων -όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθούν  και οι σχολικές αίθουσες μαθητών μαζί με τα Μ.Μ.Μ. τους, οι  δημόσιες αίθουσες εκδηλώσεων , εκκλησιών, χορωδιών, μουσείων, οι χώροι εργασίας, αλλά και χώροι διαμονής- φιλοξενίας, κλπ

Θα συνεχίζω να αναφέρω ότι, για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στην απόκτηση συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://klintec.gr/η-αναδομημένη-υγ…ή-στους-εσωτερικ/

Η άλλη ματιά θωράκισης από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η άλλη ματιά θωράκισης από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Με αφορμή την ‘’διαχωριστική  χαρτογράφηση’’ των επιχειρήσεων (εστίασης και διασκέδασης) , θα προσπαθήσω με μια άλλη ματιά να σας μεταφέρω στην Εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων για την  θωράκιση των εσωτερικών χώρων, πριν από την εκ νέου χρήση τους .

Η προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στους εσωτερικούς χώρους να συμπεριληφθούν συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού, όπως η επαρκής καθαρότητα του αέρα μαζί με την ”προστασία των επιφανειών” ακόμα και όταν η  χρήση τους γίνετε μονό από εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι επισκέπτες για την υγειονομική τους ασφάλεια απαιτούν οι χώροι να είναι θωρακισμένοι , λόγο του ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι η συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων δεν μεταδίδουν τον ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ .

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο προλαμβάνειν  παρά θεραπεύειν», υπάρχει και στην Ελλάδα εφαρμογή αντιμικροβιακής δράσης  με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε επιφάνειες και  με άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την ιοκτόνο δράση του έναντι του SARS-CoV-2.

Για δε τον εσωτερικό αέρα, υπάρχουν συστήματα προσρόφησης ρύπων και ιών, με δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες,  συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2  άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, αλλεργιογόνα, κλπ.

Η συμπληρωματικές εφαρμογές για την  υγειονομική εξασφάλιση  σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, συνεισφέρουν στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards εξασφαλίζοντας την υγειονομική ασφάλεια και την μείωση κινδύνων σε ένα -υψηλό επίπεδο προστασίας , θέτοντας συγχρόνως νέα πρότυπα στην έννοια της ‘’καθαρότητας του αέρα ‘’ στο εσωτερικό περιβάλλον.

Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – επισκεπτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Η θωράκιση, αφορά όλους τους εσωτερικούς χώρους , ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους. π.χ Μ.Μ.Μ., εκπαίδευση. Οι προδιαγραφές για  την συμπληρωματική πολλαπλή θωράκιση κατά των λοιμώξεων, θα πρέπει να ανακοινωθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και να συμπεριληφθούν ,  εκτός  των Μ.Μ.Μ., –μετά από γνωμάτευση των εμπειρογνώμων -όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και οι σχολικές αίθουσες μαθητών μαζί με τα Μ.Μ.Μ. τους, δημόσιες αίθουσες εκδηλώσεων , μουσεία, κλπ

Οι Επισημάνσεις,  για την καθαρότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο  δεν επικεντρώνονται μόνο στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων , αλλά και στις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  ,  μαζί με τα   ανθεκτικά  βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών, τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’  και τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   http://klintec.gr/η-άλλη-ματιά-θωρ…σης-από-έναν-πολ/

Περισσότερη ενημέρωση

 1. Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!
 2. Καθαρότητα εσωτερικού αέρα και αναπνευστική υγιεινή.
 3. ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων
 4. Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.
 5. Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων
 6. Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

 

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Μειώνουμε τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση, ή ομίχλης κ.λ.π.)  , με άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων  που έχουν δημιουργηθεί από τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , μαζί με  τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  και προκαλούν πλείστες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Με την εφαρμογή του σχέδιο ‘’τεσσάρων σημείων’’ εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου .

 • Στην συνεχεία με αυστηρή τήρηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος -πολλαπλών φραγμών -, πετυχαίνουμε μια συγχρονισμένη μείωση του ιικού φορτίου και των μεταλλάξεων του.  Η ’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  εξασφαλίζει την επάρκεια όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων και από αερογενή μετάδοση ως προς την ”αναπνευστική υγιεινή”, φιλοξενούμενων/ νοσηλευόμενων,  εργαζόμενων και επισκεπτών.
 • Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά)η υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού ’’  (χωρίς χημικά ), όπου και ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’   καλύπτει τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων  άλλα και με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , ώστε να απολαμβάνουμε την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα.
 • Για την συμπληρωματική θωράκιση των σύνθετων χώρων υπερμετάδοσης, συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή του προστατευτικού επιφανειών για μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση , με έγκριση του (Ε.Ο.Φ).

Οι Επισημάνσεις,  για τις συσκευές καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο επικεντρώνονται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και στις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  σε Υγειονομικά Πρωτοκόλλα. Επιπλέον, επισημαίνει την ύπαρξη Πιστοποιήσεων για τις Υγειονομικές εργασίες που προσφέρουν, ώστε να αποφευχθεί  κάθε είδους  διασπορά  διασταυρούμενης επιμόλυνσης ακόμα και από την αλλαγή των φίλτρων. Για τα προστατευτικά επιφανειών με μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση , επισημαίνει ότι έκτος από την  έγκριση του (Ε.Ο.Φ) , η ορθή εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένους  εφαρμοστές .

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων σε υγειονομικα πρωτοκόλλα και ατομικής προστασίας, όπως  μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

Συμπληρωματική θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, για παροχή υγειονομικής εξασφάλισης.

α) Ξενοδοχεία, Ιατρικός τουρισμός , χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ,διαμονής – διαβίωσης πολλών ατόμων.

β) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα -Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης

γ) Μέσα μαζικής μεταφοράς ,  πλοία-καμπίνες, κλπ

δ)  Σχολεία  σε όλες τις βαθμίδες και τα Μ.Μ.Μ. τους, Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια.

ε) Επαγγελματικούς χώρους, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Αίθουσες Προβολών , Συνεδρίων

στ) Περιφέρειες, Δήμους, Εργοστάσια,  Στρατιωτικές Μονάδες, Αεροδρόμια,

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/επιτακτική-ανάγκ…ωράκιση-των-χώρω/

 

Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον του SARS-CoV-2, η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και της διασποράς του κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων μαζί με την Πιστοποιημένη εκπαίδευση των εφαρμοστών καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις – εταιρείες, οι οποίες θέλουν να παρέχουν την επαρκή εμπιστοσύνη στους πελάτες τους. Η σημαντικότητα των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2, αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Η αναβάθμιση και επέκταση των αυτόνομων έλεγχων με υγειονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να προλαμβάνεται η διάδοση μεταδοτικών ασθενειών , αποτελεί όχι μόνο εξαιρετικής σημασίας αυτόνομο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και βασική προϋπόθεση επιβεβαίωσης της υγειονομικής αναβάθμισης του προγράμματος για την εξάλειψη νόσων και στους χώρους φιλοξενίας.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Αναφερόμενοι στους χώρους φιλοξενίας ,το Υπουργείο Τουρισμού με την υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης , για  την Εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού  της COVID-19 (ΚΥΑ 6632/16-4-2021,ΦΕΚ Β’ 1632), τους παρέχει το σήμα πιστοποίησης «Health First». Το σήμα αυτό , βεβαιώνει  ότι η επιχείρηση με την χορήγηση του διασφαλίζει την ορθή τήρηση των διαδικασιών , όπως το Σχέδιο δράσης, η Εκπαίδευση προσωπικού, το Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, οι προδιαγραφές για υπηρεσίες,  υποδοχής, υπηρεσία ορόφου- δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, υπηρεσίες εστίασης και παρασκευαστηρίου, με μοναδικό γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών, δίνοντας σας ανταγωνιστική υπεροχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα διασφαλίζετε:

 1. Την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης –εταιρείας.
 2. Την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων-ταξιδευτών
 3. Την παροχή υγειονομική εξασφάλισης από τους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές.

Το να είμαστε σωστοί δεν αρκεί ,πρέπει και να μπορούμε να το αποδείξουμε στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά!

Όλοι γνωρίζουν ότι οι έλεγχοι των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος  γίνονται εντατικά από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών, ανεξαρτήτως των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει ως  “πανδημία”  ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις παραλλαγμένες μεταλλάξεις του , όπου, από 09/12/ 2020 με το π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) συμπεριλαμβάνεται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενων μολύνσεων, όπως και τα ανθεκτικά  βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών που αποτελούν , μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Προσοχή στις διαστρεβλώσεις.!!!  Το Υπουργείο Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων .

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 ) και παραλαμβάνει στατιστικά αυτών των Ελέγχων. Όπως υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων για υγειονομικούς ελέγχους, έτσι υπάρχει και το δελτίο ελέγχου του Γιώργο Σαρμουσάκη  από την (Περιφέρεια Νότιου  Αιγαίου/ Τμήμα Περ/κής Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου) όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) στο Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων από κάθε χώρο Φιλοξενίας με το σήμα πιστοποίησης «Health First».

Το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) μπορεί να έχει άμεση σχέση με το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021. Αυτο γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους Φακέλους των Πρωτοκόλλων από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%. Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων, απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων στην καθημερινότητα μας , όπου οι χώροι μετατρέπονται σε χώρους με εσωτερική αρμονία , ηρεμία, χαλάρωση, ψυχική άνεση , μιας πλήρους φυσικής και κοινωνικής ευεξίας.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε την υγειονομική εξασφάλιση.

Τα ίδια ισχύουν όπου υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως στους Χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία -Housekeeping), Ιατρικό Τουρισμό, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα Aποθεραπείας & Aποκατάστασης (Hospitality), Νοσοκομεία, Κλινικές, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολεία , Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς Σταθμούς και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεις , Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα μεταφοράς , Πλοία-καμπίνες,  Αεροδρόμια, Στρατιωτικές Μονάδες, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες,

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/κίνητρα-εξασφάλι…-από-την-ηλεκτρο/

Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Βελτιωμένη Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Εξασφάλισης.

 Αν και οι κανονικές αποστάσεις, το συχνό πλύσιμο τον χεριών,  ίσως και  οι ‘’διπλές’’ μάσκες να είναι ακόμα σαν κάτι το «φυσιολογικό», λόγο και της ’’ πολυπλοκότητας’’  των εσωτερικών  χώρων. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από  Πιστοποιημένους εφαρμοστές  για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα ‘’υγειονομικά δρώμενα’’ αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων. Αποδεδειγμένα πλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντικότητα τήρησης των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται και κατά την διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης τους.

Κάντε ασφαλέστερους τους εσωτερικούς χώρους.

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων  είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκθεση σε περισσότερες από 900 διαφορετικές χημικές ενώσεις , με 2-5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εσωτερικούς χώρους – απ’ ό,τι έξω από κτίρια- προκαλώντας νοσήματα του αναπνευστικού.

Τα συστήματα προσρόφησης ρύπων εσωτερικού αέρα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση,  για την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αναδυόμενες λοιμώξεις

Με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα προστατεύουμε τους εσωτερικούς χώρους.

Μετά από την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης  του κάθε χώρου ,η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων καλύπτει αφενός μεν, με την υψηλή διηθητικότητα της τεχνολογίας  ‘’ τριπλού φραγμού ’’  (χωρίς χημικά ) από  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενες μολύνσεις, ως πρωτοπόρος μέριμνα ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’  ώστε να απολαμβάνουμε  την καθαρότητα (διαύγεια) του εσωτερικού αέρα , αφετέρου δε με την εφαρμογή της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  ως απενεργοποιητική –ανασταλτική-  ανάπτυξη, με μεγάλη αποτελεσματικότητα έναντι ενός φάσματος μικροβίων  που μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες.

ΥΓ : 1) Η συσκευή έκτος από την  τεχνολογία Τριπλού Φραγμού  διαθέτει οκτώ (8) Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις, δύο (2) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) κατατεθειμένα στον (ΟΒΙ).

 • Επιπλέον για κάθε συσκευή που εξέρχεται από την γραμμή παραγωγής ελέγχεται από πιστοποιημένο από το Ε.Σ Υ.Δ. εργαστήριο, για την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά της.
 • Εκδίδεται μοναδικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2, βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από το πιστοποιημένο εργοστάσιο

Η καινοτόμος συσκευή  είναι Ελληνικής επινόησης-κατασκευής και αναπτύχθηκε με την σύμπραξη Ελληνικών εργαστηριών και εταιρειών. Πρόταση μου ήταν και είναι – πρώτα η αποθεματική θωράκιση της Ελλάδας και μετά οι εξαγωγές.

ΥΓ : 2) Το δε προϊόν μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  έχει και την συμπληρωματική τροποποίηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) οπού συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2. (ΤΠ 2)

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Η ολοκλήρωση μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης έπρεπε να είχε αρχίσει από ‘’χθες’’. 

Τουρισμός : Πρωταρχικός στόχος -μετά την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση τους -η Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, «χώρος υψηλού κινδύνου»  για την αποδεδειγμένη δραστική μείωση σε αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση.

Εδώ οι φορείς του τουρισμού με την έμπρακτη εξασφάλιση της  Υγειονομικής ασφάλειας στους εργαζομένους, θα τους δώσουν ένα κίνητρο απέναντι στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων . Επιπλέον θωρακίζουν και τους ενασχολούμενους από τις επιβαρύνεις ”Αξιώσεων” στα περί ’’αστικής ευθύνης’’, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου , στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του ’’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ

Το ίδιο ισχύει και για όλους τους Χώρους  φιλοξενίας, Μονάδες υγείας,  Σχολικές Εγκαταστάσεις ,Αθλητικές Εγκαταστάσεις,  Εμπορικοί Χώροι, Αυτοκίνητα, (Μ.Μ.Μ) και Σκάφη αναψυχής, Ένοπλες Δυνάμεις,  Αεροσκάφη (ιδιωτικά και εμπορικά), τερματικών βάσεων και εγκαταστάσεων.

Όλοι ανακαλύπτουν τώρα ότι, κύρια οδός μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 είναι αυτή μέσω του ιικού αερολύματος και των σταγονιδίων που ίπτανται , ειδικά σε κλειστούς χώρους και δίνουν απλές απαντήσεις για  ‘’ πιστοποιημένη και ασφαλή συσκευή’’ , αδιαφορώντας για τις  επιφανές , αλλά και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους  τις μετρήσεις εκπομπών αιωρούμενων στερεών σωματιδίων ως τελικό προϊόν (Περιβαλλοντικής Μέτρησης).  Υπάρχει και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων  που Απειλούν την Υγεία 2019-2022,Τομέας 2Ζ : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας μαζί και  με την ρύπανση εσωτερικού χώρου, κλπ.

Αν και υπάρχουν λύσεις η συνεχιζόμενη έλλειψη ”ορθής εφαρμογής” μεθόδων, σε τομείς όπως η διαχείριση της ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  μαζί με την μη ”ορθή μεταφορά” των εννοιών την υγιεινής του, χρειάζονται ταχείς και ενδελεχείς έρευνες για ισχυρισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης  ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης –αποστείρωσης’’- του αέρα κλειστών χώρων. Η δε αναφορά σε  ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ. Παρομοίως, παρατηρείται ίσως και κατάχρηση στην προβολή υποτιθέμενων υγειονομικών πλεονεκτημάτων στο λεγόμενο «υγειονομικό μάρκετινγκ» εις βάρος της υγειονομικής ασφάλειας των καταναλωτών .

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  η/και υλικά μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης, δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Στην KlinTec με την ασύγκριτη εμπειρία και γνώση 35 χρόνων, τηρούμε  την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία ως προς την πώληση, αλλά και ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές  (για SARS-CoV-2)  για την ορθή εφαρμογή-χρήση εξοπλισμού ή/και προϊόντος. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων για να ελέγξουμε πρώτοι  την λειτουργικότητα των προϊόντων που σας προτείνουμε , ώστε να σας παρέχουμε τις ορθές λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα. Ο κάθε χώρος πριν την παροχή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας χρειάζεται προηγμένη τεχνική μελέτη. (όγκος – διάταξη – εξασφάλιση)

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/βελτιωμένη-ποιότ…των-υπηρεσιών-υγ/

Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Με αφορμή τις  αλλαγές σε ΚΑΔ με απόφαση της ΑΑΔΕ, άλλα και τις απαντήσεις τoυ Υπουργείου Υγείας με διευκρινίσεις  σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, εύλογα αναρωτιούνται πολλοί  γιατί δεν έγινε αλλαγή -τροποποίηση του ΚΑΔ : 81291100 όταν, το ΥΠ.ΑΑΤ απαντά στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης,  σας γνωστοποιούμε ότι δεν ανήκει στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ) ,άλλα και για το ότι έχει ενημερωθεί από τον Δεκέμβριο του 2014για το πρόβλημα ,ακόμα και με προτάσεις μεταφοράς.

Υπάρχει μια διαχρονική εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2015 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ βιοκτόνων,  τον Μάρτιο του 2017 για ελλιπή ενημέρωση σε θέματα των Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,τον Δεκέμβριο του 2018 με τις  Ανεξέλεγκτες ’ προβολές και εφαρμογές,  τον Μάρτιο του 2019 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων  αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2019 με αναφορά  ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ –ως κατεπείγον –  πρέπει ίσως να μεριμνήσει για τα προβλήματα που απορρέουν από τον Υπάρχον  ΚΑΔ   ,  – κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια– για ‘’ξεκάθαρες εφαρμογές’’.

Προσοχή : Ο ΚΑΔ 81291100 αναφέρεται σε Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Μυοκτονίας κλπ).

Γιατί δεν υπάρχει ΚΑΔ για Υπηρεσίες Απεντόμωσης.!!!

Αυτά γίνονται και αν θα συνεχίσουν να γίνονται, αν δεν αντικατασταθεί η λέξη Απολύμανσης από την  λέξη Απεντόμωσης  στον ΚΑΔ 81291100. Έτσι όσοι έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  θα παρέχουν ’’ Υπηρεσίες Απολύμανσης ’’  για οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ . Κατ΄ επέκταση θα δούμε εφαρμοστές  απολύμανσης να συνεχίζουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες ακάρεα, κοριούς, ψύλλους, σκόρους, σαράκι και οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ , τα δε ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα..

 • Γιατί -ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών-επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» , έχουν μόνο τον ΚΑΔ : 81291100 για να διενεργούν και τις απολυμάνσεις;
 • Γιατί δεν έχουν και τον 81291101 για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης  Αποθηκών και άλλων χώρων μαζί με τον 81291102 Υπηρεσίες Απολύμανσης Οικιών;
 • Γιατί πολλοί αρμόδιοι κρατικοί και μη φορείςαναφέρουν στους διαγωνισμούς ότι  για τις απολυμάνσεις να έχουν άδεια από το ΥΠ.Α.Α.Τ;
 • Γιατί συνεχίζεται η παραπλάνηση των καταναλωτών  με τις εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’  να συνεχίζουν να γίνονται χωρίς αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων;
 • Γιατί συνεχίζουν να γίνονται μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό)  αφού δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες -παρά οφέλη και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., –όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτούν -για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης με πλήρη αποκατάσταση, πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή να απαιτούνται και αξιώσεις;   

Σε πολλά υγειονομικά πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνεται και η ιδία εγκύκλιος του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ , όπως επίσης βρίσκεται και σε εγκυκλίους για Υγειονομικούς έλεγχους όπως πχ., σε εσωτερικούς χώρους, στα δωμάτια φιλοξενίας –ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,αλλά και στα «σχολεία όλων των βαθμίδων δημόσιου και ιδιωτικού , μαζί με τα Μ. Μ. Μ. (επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»., »

Η αυστηρή εφαρμογή  τήρησης της εγκύκλιου του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, που ξεκινά από την ορθή ανάγνωση-μελέτη και την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και η εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές , καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ .

Όταν γίνονται οι εφαρμογές και υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. το έργο παραδίδεται με αυταπόδεικτη διαφάνεια ιχνηλασιμότητας  και “τεκμηριωμένη απόδειξη” στην πράξη και όχι στα ‘’χαρτιά’’:

α) Χωρίς ιικό φορτίο των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, με το σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε απολύμανση .

β) Χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης με μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10,  CO2 και πτητικών οργανικών ενώσεων TVOC)

γ) ) Χωρίς φθορές και καταστροφή άλλων υλικών και αντικειμένων και ως “τεκμηριωμένη απόδειξη”   η σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού-απολύμανσης του έργου, μαζί με τον εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό και τα υλικά με άδεια του Ε.Ο.Φ., άλλα και το Πιστοποιητικό του εφαρμοστή.

Όπως έχω αναφέρει για τις εφαρμογές η εγκύκλιος  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) είναι απαιτητέα και  σε Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών,  σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’. Υπάρχουν Δήμοι που ματαιώνουν διαγωνισμούς Απολυμάνσεων  , για να αντικατασταθεί  η μελέτη σε τεχνική έκθεση και περιγραφή ,σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’,  σε αντίθεση με άλλους που δεν ζητούν από τους υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στις εγκύκλιους και να γίνονται εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’ .

 • Η ανάδειξη των επιβλαβών προβλημάτων  με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα βιοκτόνα απολυμαντικά, πρέπει να αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά , αρχής  γενομένης ,π.χ, από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών, όπου  όταν προκύπτουν τέτοια θέματα –  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και  προσχήματα με «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό . Οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται αυτεπάγγελτα, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Με την μη αλλαγή του ονόματος στον ΚΑΔ : 81291100, ίσως και να βρίσκεται σε κίνδυνο τώρα η Υγειονομική μας Ασφάλεια , άλλα και μελλοντικά από τα (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους αναδεικνύει την σοβαρότητα  της επιμόλυνσης  του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  .

Στην ορθή ανάγνωση με εμπεριστατωμένη μελέτη της κάθε εγκυκλίου,  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνοντα και όλα τα σχετικά.( ΦΕΚ., Οδηγίες , Συστάσεις). Π.χ Ενδεικτικά αναφέρω ότι , αν συμβεί κάποιο ‘’υγειονομικό ατύχημα’’ σε ένα Λεωφορείο, ελέγχετε ο οδηγός που το παρέλαβε με τις ανάλογες Βεβαιώσεις, ο ιδιοκτήτης ,ο Πιστοποιημένος εφαρμοστής μαζί με τον ειδικό επιστήμονα, αλλά και ο/η Υγειονομικός υπεύθυνος του έλεγχου –αν έχει γίνει έλεγχος-από την κάθε Περιφερική Ενότητα. Σε ένα σχολειό ο έλεγχος ξεκινά από την καθαρίστρια , στο δωμάτιο ξενοδοχείου από την καμαριέρα ( Housekeeping) στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.)  , κλπ.

Τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν και μπορούν να αποκατασταθούν τώρα , όταν μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς  συνεισφέρουμε όλοι, Επιμελητήρια, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.,  τα Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), για λυθεί το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού μαζί με την παραπλάνηση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις, πολύ δε περισσότερο για την Υγειονομική Ασφάλεια μας. Είναι εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις -Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι, για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, πρακτικές του ‘’δήθεν το κάνω ‘’,  το ‘’χαρτάκι θέλω ’’,  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’, να είναι εκτός των διαφανών τρόπων, διότι είναι οι  ‘’Εκπτώσεις’’ που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων αλλά και όλων μας. 

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/τελικά-τι-υπάρχε…τον-καδ-81291100/

Απαντητικο στο ερωτημα για τον ΚΑΔ 81291100 στο Άρθρο

Anti-Infection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

AntiInfection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για εν δυνάμει εξωστρεφείς τομείς φιλοξενίας εφαρμόζεται στα Green and Clean Rooms, καλύπτοντας πλήρως τις ανησυχίες των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών .

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η επιτακτική ανάγκη τήρησης των κανόνων για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού –απολύμανσης ,αναδεικνύει την διαφορετικότητα μιας υψηλής ποιότητας παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί να υλοποιούνται μεθοδικά. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη – για μη υγειονομικές  μονάδες – σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  στους εργαζόμενους,  άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές.

Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση της φιλοξενίας, με εγγυημένη την υγειονομική εξασφάλιση η όποια βασίζεται στην καινοτόμο μεθοδολογία ‘’Anti-Infection Prevention’’   και αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας (διαύγειας) του αέρα και επιφανειών.

Η τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης σε κάθε δωμάτιο, λειτουργεί ως  μια θετική παρέμβαση έλεγχου στο σχέδιο δράσης με διαφανή τρόπο – που διασφαλίζει την διατήρηση των πρότυπων καθαρισμού –απολύμανσης και εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα  στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου απέναντι στις λοιμώξεις. Η αναβάθμιση των συμβατικών δωματίων σε Green and Clean Rooms αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης , μιας και το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις, από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές που αναζητούν υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας .

 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης. Όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής στην καθημερινότητα μας , μετατρέπει τους χώρους φιλοξενίας σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

 • Στα Green and Clean Rooms η ανάπτυξη της καινοτόμου μεθοδολογίας  ‘’Anti-Infection Prevention’’ , ξεκινά από την υποβολή σε μια πολύ διεξοδική- σχολαστική διαδικασία, μιας ελεγχόμενης και δομημένης καθαριότητας σε βάθος (Deep-Depollution) με συγκράτηση 99,97 % των ρύπων. Η συσσώρευση σκόνης  –  με κύριους τομείς πιθανής συσσώρευσης στρώμα, επίστρωμα, κεφαλάρι, σαλόνι, μοκέτα- μπορεί να εκτιμηθεί εφ’ όσον αποδεικνύεται και ως μη ορθή εφαρμογή καθαριότητας. Καλύπτουν και τον Υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων  ο οποίος είναι πιο ενδελεχής-διεξάγεται με επιμέλεια- και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν συνήθη καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’κλπ.
 • Η επιλογή της εφαρμοστικής μεθόδου από την Πιστοποιημένη συσκευή ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ με τεχνολογία ’ τριπλού φραγμού ’’ (χωρίς χημικά ) για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτει πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη στις λοιμώξεις ’ κατ΄ όγκο m³. Με την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, εξασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια  σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους, συνεισφέροντας συγχρόνως στην διατήρηση του χώρου σε θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα ‘’ στο εσωτερικό περιβάλλον.
 • Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια και αιωρούμενη ύλη (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, πριν εναποτεθούν σε λείες επιφάνειες, υφάσματα, για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα. Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη δραστικής μείωσης στη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2  98,3 %, Ecoli 98,5% και  Adenovirus 92,7 %,κλπ

Το καινοτόμο πρόγραμμα, με τα ευφυή συστήματα πολλαπλής διασφάλισης εφαρμόζεται και από επαγγελματίες εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης , για την υλοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών παροχής- υψηλής ποιότητας- με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότατη βελτίωση της διασφαλισμένης  υγειονομικής εξασφάλισης ενός καθαρού περιβάλλοντος πριν την επαναχρησιμοποίηση τους ,( Χωρίς ρύπους Ε.Ο.ΔΥ) για άμεση χρήση.

 • Για την Διάχυση υψηλής καθαρότητας η εφαρμογή της απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2,3,4, (98/8EC).SeraΑπολυμαντικό.pdf «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Χρησιμοποιείστε το με ασφαλή τρόπο διαβάζοντας πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Στα Green and Clean Rooms  έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης  κατ΄ όγκο  m³, η εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), χωρίς υπολειμματικότητα  , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .

 • Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης (OZCO)  (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ),μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου με απολυμαντικές ιδιότητες (Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, επιβλαβή βακτήρια,  (μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, ).
 • Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου , δρώντας ανασταλτικά απέναντι στην ανάπτυξη των μικρών ανεπιθύμητων ζωικών εχθρών, δημιουργώντας  τους παράλληλα  ένα αφιλόξενο περιβάλλον , διασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες υγιεινής για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 • Η καινοτόμος μεθοδολογία  ‘’Anti-Infection Prevention’’  διασφαλίζει ότι οι χώροι φιλοξενίας διαχειρίζονται και παρακολουθούνται για την αποτελεσματικότητα των εργασιών μιας εγγυημένης υγειονομικής εξασφάλισης. Το σύστημα μέτρησης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2 αλλά και το σύστημα μέτρησης της Hygiena ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” της απολύμανσης, (ανίχνευση μόλυνσης) για την παρακολούθηση της υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν τεθεί. Όλα αυτά γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης είναι αποτελεσματικές και στην παροχή των καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής.

 • Καινοτόμα προστατευτικά επιστρώματα ‘’ μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’ ή/και αντιμικροβιακές υβριδικές επικαλύψεις μπορούν να προσφέρουν ‘’απολυμαντική δράση’’ μακράς διάρκειας με αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών που εμποδίζει την ανάπτυξη σε βακτηρία, ιούς ή/και άλλους μικροοργανισμούς.

Σκέψεις –Προτάσεις  …..για το μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 

 • Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για αυτοκαθαριζόμενες επιφανές με αποτελεσματικότητα στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.)

Για να γίνει η επαγγελματική  εφαρμογή αυτών των υλικών χρειάζεται:

α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών

β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης και για υλικά μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας  -από 2 έως 90 ήμερες –πριν ή/και μετά την εφαρμογή.

γ) Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής

 Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

« Διάδοση των ωφελειών της κοινωνίας μέσα από τις δυνατότητες αποτελεσματικών  εφαρμογών στο χώρο της καθαριότητας ».

 • Για ένα Καθαρό και Υγιεινό Εσωτερικό Περιβάλλον με ενεργειακή και περιβαλλοντολογική συνείδηση, χρειάζονται επενδύσεις σε «Αποτελεσματικά Καθαρές Τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους Καθαρισμού-Απολύμανσης ». Δεν κοστίζουν γιατί αποδίδουν την  ‘’αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου’’, πετυχαίνοντας συγχρόνως την Αναβάθμιση της Ποιότητας του Τρόπου Ζωής και την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Τα Green and Clean Rooms ανεξαρτήτως κατηγορίας- ήρθαν για να μείνουν -γιατί η Φιλοξενία-Διαμονή πρέπει να καλύπτει με βέλτιστες διαδικασίες την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  –µε διαφανή τρόπο- γιατί  δεν μπορεί  να ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’ 

Στην Klintec  το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας,  για την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Bio-Εφαρμογών. Στους δε Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαριότητας-απολύμανσης παρέχεται με τον εξοπλισμό,  εκπαίδευση και  Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/anti-infection-prevention-υγειονομική-ασπίδα-/ ‎

Οι Τουριστικοί Φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζουν την Ελληνική Φιλοξενία.!!

Οι Τουριστικοί Φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζουν την Ελληνική Φιλοξενία.!!

‘’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση  στην καινοτομία  της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’  με διαφανείς τρόπους , οικοδομεί  εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του Ελληνικού τουρισμού.’’

Το Project που συνεργάστηκαν όλοι οι Τουριστικοί Φορείς της Κρήτης, για την Εκπαίδευση με Πιστοποίηση σε επαγγελματίες του τουρισμού που απαιτείται από το Νόμο, από την  Ιατρική Σχολή του Παν/μίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ολοκληρώθηκε.

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης -παρέχεται και από τα ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η αυστηρή εφαρμογή  τήρησης της εγκύκλιου του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020,από Πιστοποιημένους εφαρμοστές καλύπτει πλήρως και τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν και από την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις  στη Δημόσια Υγεία.

Οι φορείς της φιλοξενίας γνωρίζουν ότι ένας εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός μαζί  με ένα σχέδιο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ πρέπει να υπάρχει άμεσα ή/και έμμεσα  στους χώρους τους. Το μόνο που τους έλειπε ήταν η Πιστοποίηση.

Μετά από το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης όλοι οι εμπλεκόμενοι με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, χρειάζονται και  τον απαιτούμενο εξοπλισμό με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες,  ανθεκτικού τύπου βακτήρια   «φωλιάζουν» σε ξενοδοχεία , αλλά και τα ανθεκτικά βακτήρια  όπως ο σταφυλόκοκκος  , η φυματίωση ,η γονόρροια  όπου  κοστίζουν ακριβά σε ζωές και σε δαπάνες,  έτσι ώστε η παραμονή σε ξενοδοχεία να αναδεικνύετε ως παράγων κινδύνου, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ως συμπαράσταση σας παρέχουμε ένα συμπληρωματικό  ενημερωτικό  υλικό (Παρουσίαση Housekeeping 2021) για την τήρηση  των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , μιας και οι μεμονωμένες εφαρμογές δεν επαρκούν ,διότι έρχονται σε αντίθεση με τις πρακτικές που υπαγορεύουν  οι απαιτητέες εφαρμογές εγκυκλίων  σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές της χώρα μας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ,καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων , δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³,  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (π.χ μεμονωμένες εφαρμογές με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C, ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης/οζονισμού), πάντα με πλήρη αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Μεγάλη Προσοχή στις ‘’  ‘’ Βεβαιώσεις’’ που μετατρέπονται σε ‘’Πιστοποιητικά ’’, άλλα και τα ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ ,  όταν ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ).

Όλα τα προαναφερόμενα  πρέπει να ανταποκρίνονται  και σε νέες προκλήσεις για τον SARS-CoV-2, όταν η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η «ινδική» παραλλαγή του νέου κορωνοϊού είναι πιο μεταδοτική και φαίνεται να είναι ανθεκτική στα εμβόλια κατά της Covid-19. Τα πράγματα δεν είναι όμως παντού ρόδινα όταν διαβάζουμε για τον  επικίνδυνο θύλακα μεταλλάξεων ,- την βλεννομυκητίαση– μια πολύ σπάνια λοίμωξη –ως τον  «μαύρο μύκητα» που επιτίθεται σε ασθενείς Covid  στην Ινδία, αλλά και  την νέα παγκόσμια απειλή με την εξάπλωση του εξαιρετικά παθογόνου ιού Η5Ν8 της γρίπης των πτηνών ,μαζί με την Πανούκλα των ποντικιών εξίσου σημαντικά προβλήματα για τη δημόσια υγεία.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης  ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” εντός του δωματίου– κατά την διαμονή τους, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

Η Υγειονομική Εξασφάλιση με αυταπόδεικτη διαφάνεια, ξεκινά από την  σύνταξη και εφαρμογή της ολοκληρωμένης μελέτης καθαρισμού- απολύμανσης , περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης, σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση αξιοπιστίας.  Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με βέλτιστες πρακτικές  σχεδιασμού διαχειριστικών εφαρμογών, τότε μια προηγμένη τεχνολογικά προσιτή μέθοδος  για την  διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού , δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι και φθηνή στην τιμή.

Μειώσαμε τα κόστη στις απαιτητέες εφαρμογές των εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα, μέσα από  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων στα Green and Clean Rooms ,.

Υπεροχή και οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων.

 1. Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία, στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα.
 2. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των χώρων .
 3. Μείωση κίνδυνου μολύνσεων
 4. Μείωση κόστους παραγωγικότητας
 5. Μείωση –εκμηδενισμός του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
 6. Μείωση χρήσης χημικών κατά 5/6
 7. Βέλτιστη ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων .
 8. Πιστοποιημένες και τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης έργου.
 9. Αναβάθμιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ύπνου και ευεξίας.
 10. Διαφανής τρόπος επιχειρηματικής ηθικής και οργανωσιακής κουλτούρας

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των συμβατικών δωματίων σε Green and Clean Rooms αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης , μιας και το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές που αναζητούν  υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας αυξάνεται συνεχώς , όχι μόνο για προσωπική ευχαρίστηση με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , αλλά για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διακοπών.

Τα Green and Clean Rooms  ανεξαρτήτως κατηγορίας ήρθαν για να μείνουν γιατί η Φιλοξενία-Διαμονή πρέπει να καλύπτει με βέλτιστες διαδικασίες την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  µε διαφανή τρόπο- γιατί  δεν μπορεί  να ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’   . Την εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια οι πελάτες πάντα την απαιτούσαν και θα την απαιτούν πολύ δε περισσότερο τώρα με το  «πράσινο διαβατήριο»  αξιολογώντας την και αποτυπώνοντας την με κάθε τρόπο και σε κάθε μορφής ερωτηματολόγιο, κλπ Υποχρεωτικός ο καθαρισμό των στρωμάτων.

 ‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπνοδωματίου, αναδεικνύουν την Βεβαιωμένη Bio-απορρύπανση των στρωμάτων μαζί με την Εξυγίανση, ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για κάθε χώρο φιλοξενίας ’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαριότητα με εξειδικευμένες εφαρμογές επαγγελματικής Απορρύπανσης Περιβαλλοντικής εξυγίανσης αλλά και Αποκατάστασης, χωρίς υπολειμματικότητα. Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα , η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας ως η δεύτερη αιτία αλλεργιών , άλλα και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες  αναπνευστικών προβλημάτων,  κ.ά.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό από την Ελληνική Φιλοξενία ότι, για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, πρακτικές του ‘’δήθεν το κάνω ‘’, το ‘’χαρτάκι’’,  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’, είναι ‘’Εκπτώσεις’’ που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας, είναι εκτός διαφανών τρόπων.

Πρωτοπόροι καινοτομούμε στην ολοκληρωμένη  ‘’μηχανική πρόληψη των λοιμώξεων’’  με τα  συστήματα διαχείρισης ’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  , ως μέτρα πρόληψης κατά των λοιμώξεων (AntiInfection Prevention) από κάθε παθογόνο μικροοργανισμό μαζί με τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση στον αέρα των εσωτερικών χώρων.

Γιατί, την καθαρότητα του αέρα (διαύγεια)… δεν  την βλέπουμε την αισθανόμαστε !

Ζητείστε να μάθετε για την Υπεροχή και τα οφέλη των Green and Clean Rooms , από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων (AntiInfection Prevention).

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-μαζί με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή http://klintec.gr/οι-τουριστικοί-φ…ς-με-πιστοποιημέ/ ‎

Υπεροχή και οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων.

Υπεροχή και οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων στα Green and Clean Rooms  

 1. Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία, στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα.
 2. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των χώρων .
 3. Μείωση κίνδυνου μολύνσεων
 4. Μείωση κόστους παραγωγικότητας
 5. Μείωση –εκμηδενισμός του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
 6. Μείωση χρήσης χημικών κατά 5/6
 7. Βέλτιστη ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων .
 8. Πιστοποιημένες και τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης έργου.
 9. Αναβάθμιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών ύπνου και ευεξίας.
 10. Διαφανής τρόπος επιχειρηματικής ηθικής και οργανωσιακής κουλτούρας

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Τηρείται αποτελεσματικά το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, στο πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) των τουριστικών καταλυμάτων ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19;

Απαντήσεις σε ερωτήσεις μπορούν να δοθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης στους  χώρους , (χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων ,κατοικίες , κ.λπ.) αλλά και σε όσους ασχολούνται με γενικούς ή/και καθαρισμούς εσωτερικών χωρών φιλοξενίας (Ξενοδοχεία -Housekeeping),  στρωμάτων, σαλονιών, μοκετών-χαλιών αλλά και κλιματισμού, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών

 1. Συστήματα απορρύπανσης σε βάθος (Deep-Depollution) με συγκράτηση 99,97% των ρύπων. Η ασφαλέστερη μέθοδος προεργασίας αλλά και συντήρησης στρωμάτων ,η οποία καλύπτει και το Κριτήριο 4.27 (Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση).
 2. Συσκευές εφαρμοστικής  μεθόδου (χωρίς χημικά ) ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’ κατ΄ όγκο m³ , με δραστική μείωση σε αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και σε δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων σε ‘’δυνητικά ‘’ μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους.
 3. Πιστοποιημένη συσκευή ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ για τον εξειδικευμένο καθαρισμό με δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου στον χώρο. Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-διαδικασία για την επίτευξη δραστικής μείωσης στη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών έκθεση : κατά SARS-CoV-2 3%, Ecoli 98.35% και Adenovirus 92.7%,κλπ .
 4. Συσκευές χρήση χημικών για εξουδετέρωση επιβλαβών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παθογόνων , για μείωση  επιβαρημένου φορτίου αλλά και απολύμανσης ,με ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων και δυνατότητα Extra περιστροφής για ψεκασμό 360 μοιρών και παροχή περισσότερης ομοιογένειας.
 5. Επαγγελματικά συστήματα παράγωγης ατμού (θερμοκρασία>70°) στις υφασμένες επιφάνειες (ταπετσαρίες) , που συνδυάζουν, περιστροφική ανάδευση (στροβιλισμού) μαζί με ταυτόχρονη αναρρόφηση, για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς).
 6. Συστήματα αποκατάστασης για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), χωρίς υπολειμματικότητα κατ΄ όγκο m³. Έχει υιοθετηθεί για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ ,καλύπτοντας ανάγκες αποκατάστασης κατ΄ όγκο m³, για την ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών .
 7. Μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2.
 8. Σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση “τεκμηριωμένης απόδειξης” για την απολύμανση.
 9. Σύστημα με αναζωογόνηση (ανάδευση ) για την ‘’ενεργοποίηση ‘’ του απολυμαντικού στο βάθος της ίνας στη μοκέτα , με ταυτόχρονη επιστροφή των ρύπων από το ‘’βάθος των ινών’’ στα δοχεία περισυλλογής.
 10. Συσκευή Ψεκασμού –Αναρρόφησης , κατάλληλη τόσο για τον ενδελεχή καθαρισμό– απολύμανση υφασμάτινων ταπετσαριών, βελούδινων επιφανειών ,κλπ
 11. Σύστημα επαγγελματικού καθαρισμού δαπέδων υψηλής απόδοσης, με την ευελιξία του υγρής απολύμανσης, (απολυμαντικό SERA)ευρέως φάσματος με διάχυση υψηλής καθαρότητας και το πρόσθετο πλεονέκτημα ενός στεγνού δαπέδου
 12. Παρέχεται Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής στους εφαρμοστές.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή να ζητήστε προσφορά τώρα στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/υπεροχή-και-οφέλ…την-πρόληψη-κατά/ ‎

Στην Υγειονομική Ασφάλεια δεν υπάρχουν συμβιβασμοί.!!

Στην Υγειονομική Ασφάλεια δεν υπάρχουν  συμβιβασμοί.!!

Η Ώρα της Υπέρβασης για την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας στον Τουρισμό μόλις ΄΄ξεκινησε΄΄ .

Πρέπει να υπάρξει Μεγάλη Προσοχή σε μεθοδεύσεις και προκλήσεις, για ’‘τα περί αστικής ευθύνης’’ αλλά και ενεργειών που ίσως να μετατρέπονται και σε ‘’Εγκληματικές ’’.  Δεν θα πρέπει να επαναληφτούν  ενέργειες   – ‘’σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις’’-  όπου η ‘’σχετική βεβαίωση’’  να μετατρέπεται σε ‘’Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης’’.

Είναι θετικό και το επαναλαμβάνω ότι η  Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιμορφωτικό πρόγραμμα με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις -σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί απαιτείται και από στην εγκύκλιο ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20).

Το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι υπεύθυνοι , μετά τα σεμινάρια θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά τα ΦΕΚ που βρίσκονται στη απαιτητέα εγκύκλιο  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) μιας και  για τον  σχεδιασμό των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα . Ενημερωτικά αναφέρω ότι ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών.

Οι  υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης ) το σχέδιο εφαρμογών με τις ακριβείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα  (PM2,5 -PM10 , CO2,κλπ) αλλά και τις μετρήσεις ως “τεκμηριωμένη απόδειξη” για την απολύμανση αλλά και  τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις ,Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού και όταν κριθεί στον  αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Έτσι όλοι εμπλεκόμενοι σε τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων , μετά το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης των εφαρμοστών και την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής τους (ασφαλής χρήση του εξοπλισμού  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των χώρων ) η Βεβαιωμένη παράδοση – παραλαβή γίνεται με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, (Υγειονομικά Υπεύθυνου ), όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Και ποτέ δεν ξεχνάμε τον υποχρεωτικό καθαρισμό των στρωμάτων.

‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπνοδωματίου, αναδεικνύουν την Βεβαιωμένη Bio-απορρύπανση των στρωμάτων μαζί με την Εξυγίανση, ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για κάθε χώρο φιλοξενίας ’’

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγειονομικά Υπεύθυνου είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/στην-υγειονομική…άλεια-δεν-υπάρχο/