Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα σε ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα σε ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Οι ορθές πρακτικές  που πρέπει να τηρούνται σε κάθε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης στο εσωτερικό περιβάλλον θα πρέπει πάντα να δίνουν έμφαση στην πρόληψη και να θέτουν ως στόχο την υγειονομική εξασφάλιση ,ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος .

Εν ολίγοις, πριν από 12 χρόνια είχα αναφερθεί στην’’ ημιμάθεια’’, την τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, που είναι χειρότερη από την αμάθεια, αναφερόμενος  τότε στους  ‘’ημιμαθείς’’ υπεύθυνους για απεντομώσεις, με την αδιαφορία τους για επιπλέον επιμορφωτική κατάρτιση σε σεμινάρια , αλλά και  για την μη εναρμονισμένα τεκμηριωμένη αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, σε διάγνωση, προεργασία καθαριότητας – απορρύπανσης και εξυγίανσης, αναρωτώμενος για το αν με την μη ορθές πρακτικές  ίσως και να  ‘‘εγκληματούν’’  εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Δυστυχώς σήμερα μαζί με την αδιαφορία προστέθηκε και η αδυναμία  για μια ολοκληρωμένη διαχείριση, αναδεικνύεται  συγχρόνως και το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων (’’ χημικοί εισβολείς ’’,

Τεχνολογίες Αντιμετώπισης Πτητικών Οργανικών Ρύπων

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου.

Αυτό γιατί οι  εν λόγω χημικές ενώσεις διαχέονται, συγκεντρώνονται και διατηρούνται επί μακρόν στο εσωτερικό περιβάλλον  και ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Απαιτείται επομένως η λήψη περαιτέρω αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τους εν λόγω ρύπους.

Η μείωση η/και εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Έχουν προσεγγιστεί βελτιωμένοι καινοτόμοι με την ανάπτυξη καταλυτικών μεθόδων οξείδωσης, για την πλήρη εξάλειψη των πτητικών ενώσεων.

Η χρήση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών είναι διαδεδομένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εσωτερικής ρύπανσης. Η προτεινόμενη συμπληρωματική μέθοδος  και για την αποτελεσματική εξάλειψη των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), έχει αναπτυχτεί με τον συνδυασμό  της καθαριότητας – απορρύπανσης ,την τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’ για ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  , αλλά και την  καταλυτική οζονοποίηση  για την ενίσχυση της καταλυτικής οξείδωσης των VOCs.

Οι μελέτες κινούνται προς την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων με συστήματα  που να εμφανίζουν πολύ καλή καταλυτική δράση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προστασία της υγείας μετά το πέρας των εφαρμογών, αλλά και χαμηλό συνολικό κόστος.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι Πτητικές οργανικές ενώσεις  όταν εκπέμπονται από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, οι αισθητήρες είναι μια προσέγγιση  για την ανίχνευση τους ,ως  ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο !!!

Η καταλυτική οζονοποίηση είναι μια μέθοδος για επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), χωρίς υπολειμματικότητα και φιλική προς το περιβάλλον, χάριν της αποκλειστικής τεχνολογία Zeogene. Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ είναι μια πολύ αποτελεσματική  μέθοδος –κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις -που αποδίδει με καθαρότητα (διαύγεια) ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον προσιτό για όλους.

Εν κατακλείδι ,όποια μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί στους εσωτερικούς χώρους για (απορρύπανσης στρωμάτων-χαλιών, καθαριότητα-απολύμανση, απεντόμωση- μυοκτονία ), το ‘’τρίπτυχο’’  ως συμπληρωματική μέθοδος  είναι  απολύτως  απαραίτητο για την υγειονομική εξασφάλιση , ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η δε ανάδειξη της καταλυτικής οξείδωσης με χρήση του όζοντος αποτελεί  μέρος  των  πιο σημαντικών και «πολλά υποσχόμενων»  τεχνολογιών για διαδικασίες αποσύνθεσης και εξάλειψης των VOCs, ως μια ολιστική αντιμετώπιση σε χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων,

Έτσι οι συνεργαζόμενοι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες, ευαισθητοποιημένοι για την υγειονομική εξασφάλιση ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και του Περιβάλλοντος ,μπορούν να ενεργούν  ως ‘’ασπίδα προστασίας’’ και στην φιλοξενία. Ως τμήμα Συμβούλων – Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής  θα έχουν  φροντίσει  για τους Όρους και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων  , με απαραίτητα τεκμηριωμένη την  εφαρμογή  του  Άρθρου 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ γιατί  όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ) αλλά και για την ορθή αρχειοθέτηση , για την ηλεκτρονική πρόσβαση εκτός των άλλων και στους φακέλους πχ, (απορρύπανσης στρωμάτων, καθαριότητας-απολύμανσης, απεντόμωσης- μυοκτονίας, κλπ )

Έτσι όταν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των  ολοκληρωμένων διαχωριστικών εφαρμογών  ή στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’  μέσα από την εφαρμογή  μιας  ‘’ ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’  να έχουν  πρόσβαση στους φακέλους ακόμα και από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για ‘’Αυτόνομο Έλεγχο’’. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Με τις σύγχρονες καινοτόμους εφαρμογές , την άμεση εξειδικευμένη γνώση και την 35αετή πείρα και τεχνολογική εμπειρία , υποστηρίζουμε και τους  χώρους φιλοξενίας, ώστε να  αφήσουν στο παρελθόν  το ‘’ενοχλητικό εσωτερικό περιβάλλον’’ και μεταβούν στα Green and Clean Rooms .Τα προγράμματα της Προληπτικής Υγιεινής είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την απόλυτη έννοια της υγιεινής ,  μετατρέποντας τους χώρους φιλοξενίας ,σε χώρους με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για  χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη μας, είμαστε δίπλα  και σε  χώρους ξενοδοχείων,  Μονάδων  Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η αυξανόμενη ετοιμότητα των ειδικών “ομάδων κρούσης”  μπορεί  να διαχειριστεί και έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ακόμα και μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών σε   κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/βελτιστοποιημένη-αποτελεσματικότητ/

Αδιαφορία ήκαι αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

 Αδιαφορία ή/και αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

Η βελτίωση του επιπέδου της υγειονομικής εξασφάλισης των πολιτών  σχετίζεται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικής υγιεινής  και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι στη σύγχρονη κοινωνία η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς ρύπους Βιολογικών παραγόντων.  (Πτητικές οργανικές ενώσεις από υπέρθερμο ξηρό ατμό έως 180°C και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών διασποράς κινδύνων.’’ 

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) .

Αν και η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι  καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας.( Πχ. Μετά την εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου υγείας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, όταν τα  διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, απαιτούν την μείωση χρήσης βιοκτόνων αλλά και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένες  φόρες για τα οφέλη των Green and Clean Rooms από την Προληπτική ΥγιεινήΥπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και για  την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Ξενοδοχεία καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κάθε χώρος φιλοξενίας , χρειάζονται διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί εντομολογική προσβολή, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των  δυσπρόσιτων σημείων, αλλά και στα γειτονικά δωμάτια/διαμερίσματα. Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται χημική καταπολέμηση (απεντόμωση – μυοκτονία ) σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.

Η απαραίτητη τεκμηριωμένη εφαρμογή αποκατάστασης υιοθετείται  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο, όπως αναφέρεται και στον  κανονισμό για τα βιοκτόνα (, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων, κλπ. Έτσι θα   εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των χωρών, από την επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ με μεθόδους επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), χωρίς υπολειμματικότητα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.

Σύμφωνα δε με τον «Οδηγό ορθής πρακτικής για τον ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς και έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων», (2015). Στην σελίδα 27 ,τονίζεται  ότι σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση έχουν η καθαριότητα και προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή  τους με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες)

Προσοχή:  Άτομα ενασχολούμενα με την καθαριότητα – απολύμανση δεν ‘’ψεκάζουν’’ βιοκτόνα, ούτε ετοιμόχρηστα !!!

Να σημειωθεί, ότι το υψηλό επίπεδο καθαριότητας ενός χώρου διευκολύνουν την έγκαιρη ανίχνευση μίας προσβολής και ταυτόχρονα αποτελούν παράγοντες μείωσης του κινδύνου εξάπλωσης σε περίπτωση προσβολής (μείωση των δυνητικών «καταφυγίων» των κοριών). Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου .

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι το, να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,αλλά και  την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους και μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο ) για μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση  των εσωτερικών χώρων.

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο πρόληψης αποτελεί αφενός η  εκπαίδευση και  αφετέρου η διενέργεια τακτικών ελέγχων από το προσωπικό που απασχολείται σε εγκαταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο προσβολής . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων για ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’,  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Η αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη διαχείριση αναδεικνύει το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτονων, π.χ ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά). Η δε ανάδειξη της επικινδυνότητας των ’’ Ημίμετρων ‘’ με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Δυστυχώς  τέτοια φαινόμενα , λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών, υπήρχαν αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν παντού .

«Εν κατακλείδι», οι συνεργαζόμενοι  Υγειονομικοί  Σύμβουλοι -Επιθεωρητές-  Προληπτικής  Υγιεινής  , θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά δράσεων και ενεργειών μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης με την ορθή εφαρμογή  των μεθόδων για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) , άλλα και για  την  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από τις ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Τελικά τηρούνται οι επιθεωρήσεις -με βάση την νομοθεσία – ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση της  ορθής εφαρμογής  των μεθόδων για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών, αλλά συγχρόνως και τις  καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια);

Θα πρέπει  στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ να τεθεί σε εφαρμογή  ‘’άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’ με πρόσβαση στους φακέλους  απεντόμωσης -μυοκτονίας και καθαρισμού – απολύμανσης  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για Αυτόνομο Έλεγχο. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),  κερδίζοντας  πολύτιμο  χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,πχ :

 • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
 • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
 • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.  Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όταν οι ‘’παρενέργειες ‘’ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το τρίπτυχο :

 • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) 
 • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality )
 •  Αναγκαιότητα μηδενικής  συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Έχοντας την πείρα τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , ξεκινώντας από την 19.09.1993 Γ.Α.Π.  ‘’Συνεργασία σε ερευνά ‘’  και συνεχίζοντας στα  σεμινάρια ,για τις συμπληρωματικές εφαρμογές του πριν ή/και μετά  των Ολοκληρωμένων  Διαχειριστικών  Εφαρμογών   σε Εσωτερικούς  Χώρους, ως μορφές παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Είμαστε δίπλα  σε  χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδες Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, τουριστικών λεωφορείων , αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η ευαισθητοποίηση στις ειδικές “ομάδες κρούσης”  αυξάνει την ετοιμότητα τους  και  επεμβαίνουν για να διαχειριστούν έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ,όπως μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Ως πιστοποιημένοι εφαρμοστές επεμβαίνουν για εφαρμογές καθαρισμού απολύμανσης αλλά και την πλήρη αποκατάσταση χωρίς Υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών  σε κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός). 

Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους  χώρους των Green & Clean Rooms

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:‎ https://klintec.gr/αδιαφορία-ήκαι-α…μία-μιας-ολοκληρ/ 

Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .

Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .

Η υποχρεωτικότητα της απορρύπανσης (Deep-Depollution) των στρωμάτων , αλλά και η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση (Indoor Air Quality ) των δωματίων φιλοξενίας ,  μειώνει ή/και εξαλείφει κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Το The Green Purification Group (TGPG) είναι ένα Concept με πολυεστιακή καινοτόμο τεχνική προσέγγιση, που στοχεύει στη δημιουργία μιας ’’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την  Καθαριότητα & Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων ‘’, για μεγαλύτερη ευημερία.

Το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση της επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους.

Η ανάδειξη του αυτονοήτου, μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση. Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας. (Πχ. Μετά την  εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Επιτακτική ανάγκη οι προδραστικοί έλεγχοι, για την διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος η όποια συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Δεν ξεχνάμε την επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας ,όπου παραμένει και για την σημερινή κοινωνία , ως  μια επικίνδυνη δερματική νόσος, ιδιαίτερα μεταδοτική που προκαλείται από ένα (εκτοπαράσιτο,  (Sarcoptes scabiei)* το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου, ως ονομαζόμενη ψώρα (scabies), αλλά και  την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) , περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων αντιμετώπισης και ρύπους βιολογικών παραγόντων.

 ‘’Ένα ανεπαρκές επίπεδο της υγειονομικής ασφάλειας  μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε καταστάσεις που εμπίπτουν στην έννοια των νόμων ,εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις, για την προστασία της δημόσιας υγείας, που σκοπό έχουν τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.’’

 Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία. 

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , η καινοτομία της Προληπτικής Υγιεινής έρχεται κυριολεκτικά να αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί και περεχεί την δυνατότητα μείωσης των  χημικών μαζί με τα ατυχήματα και τις  χρόνιες παθήσεις , εξοικονόμηση σε κατανάλωση ενεργείας,  εργατοώρες , αλλά και την  προστασία του περιβάλλοντος , αναβαθμίζοντας παράλληλα  στο ανώτερο επίπεδο Καθαρότητας  την Υγιεινή των εσωτερικών χώρων.

 ‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά το ταξίδι, την φιλοξενία, διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

 Επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού του κριτήριου 4.27 για ένα ποιο καθαρό και υγιεινό υπνοδωμάτιο.

Μπορεί η καθαριότητα-υγιεινή να είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες  στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας από τους επισκέπτες / φιλοξενουμένους, -λόγοι που έχουν  επισημανθεί από το 2017 – οι απαντήσεις όμως αρχίζουν να έρχονται  – μετά από έξι χρόνια – χωρίς την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’  της μεμονωμένης εφαρμογής που ‘’αυτοκαταργεί ‘’ το ίδιο το κριτήριο.

H απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια .

Έτσι από το Υπουργείο Υγείας, κρίνεται ορθή η διατύπωση του  Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση ,η οποία δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα ως προς την μεθοδολογία και το βασικότερο ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράμετροι όπως του κατασκευαστές τους. ( Δεν συμπεριλαμβάνει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή ) μιας και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες που να σχετίζονται με το ενδεδειγμένο τρόπο καθαρισμού των στομάτων , καθώς η παράμετρος αυτή καλύπτεται από τις οδηγίες /προδιαγραφές των κατασκευαστών, όπου σχεδόν όλοι οι δεν επιτρέπουν θερμοκρασίες κλπ

Το ερώτημα παραμένει :  Όταν ένα φιλοξενούμενος ζητήσει αξιώσεις (‘’περί αστικής ευθύνης’’) την ευθύνη θα την φέρει ο παρέχων την φιλοξενία, ο  ελέγξας – σύμβουλος – επιθεωρητής, το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο  , ή το Υπουργείο Τουρισμού, εφόσον δεν αποκαθιστά την  ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’  που τεκμηριωμένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγειονομική ασφάλεια των (Εργαζομένων, Φιλοξενουμένων, Επισκεπτών, κλπ) ;

Επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων προληπτικής υγιεινής έναντι των λοιμώξεων.

Η Κοινωνική Εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής ,βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομώντας τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες.

Εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται με τεκμηριωμένα παραδείγματα, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Οι ασφαλείς προορισμοί πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια. Εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται με τεκμηριωμένα παραδείγματα, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.

Η Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων , ως πεδίο εφαρμογής  δεν  αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Δηλαδή  επιχειρήσεις – εταιρείες  με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις επιχειρήσεις –εταιρείες. Αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

Η Υποστήριξη μας για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων,  αναγνωρίζοντας τις Βασικές Απαιτήσεις της Πρόληψης από την Εξάπλωσης Μολυσματικών παραγόντων ανά δραστηριότητά και πεδίο εφαρμογής , ενημερώνεται συνεχώς για τα επιστημονικά κα τεχνολογικά δεδομένα ώστε να  αναβαθμίζει  αντίστοιχα τα προγράμματα των τεκμηριωμένων μεθόδων.

Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων  υποστηρίζουμε  συνεργασίες με επιχειρήσεις-εταιρίες  που παρέχουν υπηρεσίες  καθαρισμών-απολυμάνσεων, απεντομώσεων –μυοκτονίων,  Housekeeping, Facility Cleaning Services,  Laundry, Ταπητοκαθαριστήρων, Σεγνοκαθαριστηρίων,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Οι ‘’Ολοκληρωμένες Διαχειριστικές Εφαρμογές’’ μπορούν να καλύψουν , τα περί αστικής ευθύνης ( αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/απορρύπανση-στρω…ν-και-ολική-περι/ 

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

                ‘’Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.’’

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) 

Επιτακτική ανάγκη και για επιπλέον γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές προγραμμάτων ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών’’ , ως  ‘’ομάδες κρούσεις ‘’  για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων, (δυσλειτουργικών)  όπως με κοριούς και ψώρα, μούχλα σε στρώμα και τοίχο , σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ

Oι φορείς ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές  ‘’είναι εδώ’’, αλλά και για την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων .

‘’Οι δράσεις και οι ενέργειες μας το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκαν στη μείωση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των μεταδιδόμενων ασθενειών, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.’’

Η KlinTec με την εξωστρεφή πρωτοβουλία ανάπτυξης των καινοτόμων προγραμμάτων της  Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής  , επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό, για την κάλυψη των κενών – ‘’αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους. Με αυτά τα πρωτοποριακά προγράμματα επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο προληπτικής υγιεινής και προστασίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις για τη Δημόσια Υγεία .

Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων. Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων για ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’,  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  και τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων μας είναι το ότι , υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές)  σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Οι ‘’Ολοκληρωμένες Διαχειριστικές Εφαρμογές’’ μπορούν να καλύψουν , τα περί αστικής ευθύνης ( αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/ολοκληρωμένη-υπο…ριξη-περιβαλλοντ/

Επενδύοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Επενδύοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Το ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση για όλους’’ εντάσσεται στο πλαίσιο των  δράσεων  της «Προληπτικής Υγιεινής» , αφορά την Υγεία και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, ενισχύοντας το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών. Σημαντικό ορόσημο στη δημιουργία ενός ισχυρότερου πλαισίου για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών ήταν η απόφαση του 2013 για τη βελτίωση της ετοιμότητας και την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών στους εσωτερικούς  χώρους. Η εμπειρία της πανδημίας COVID-19 μας ώθησε  να βελτιώσουμε την συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων για την αντιμετώπιση μελλοντικών λοιμώξεων.

Ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος ,μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’ κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση για όλους’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη για τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

‘’Οι δράσεις και οι ενέργειες μας το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκαν στη μείωση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των μεταδιδόμενων ασθενειών, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.’’

Η εξασφάλιση καλών συνθηκών για την υγειονομική ασφάλεια από τους επαγγελματίες εφαρμοστές είναι μία επένδυση με υψηλή απόδοση, καθώς μέσω αυτής της πρακτικής περιορίζονται οι πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων, εργασιακής εξουθένωσης, ενώ παράλληλα με την άνοδο της ορθής παραγωγικότητας δίνεται κίνητρο , ώστε να  αυξάνεται η εμπιστοσύνη όλων των εργαζομένων, αλλά και των επισκεπτών, φιλοξενούμενων-ταξιδευτών.

Η εφαρμοστηκή μέθοδος της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα καλύπτει  πλήρως και τους χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  για την προεργασία του πριν ή/και μετά για μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και υγιεινής ,αλλά και για την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων .

Επενδύοντας στην μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας-με διαφανή τρόπο – σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα υψηλής επαγγελματικής διαχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζουμε την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες  ,‘’ποιο εξονυχιστικά’’ τις παραμέτρους που αφορούν την  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων μαζί με την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων μετά  την περάτωση των εργασιών , για την υγειονομική ασφάλεια όλων μας.

Στην KlinTec με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, με Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές για ενδελεχή απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) , καθαρότητα Yψηλών Απαιτήσεων  ‘’Περιβαλλοντικής Απορρύπανσης-Εξυγίανση’’ (Green Decontamination) , και εφαρμογές πλήρους αποκατάστασης περιβάλλοντα χώρου, σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες  Απεντομώσεων –Μυοκτονίων.

Επιπλέον υποστηρίζουμε  συνεργασίες που αναπτύσσονται με επιχειρήσεις-εταιρίες  υπηρεσιών Housekeeping, Facility Cleaning Services, Καθαρισμού Delivery drycleaning, Laundry, Ταπητοκαθαριστήρων, Σεγνοκαθαριστηρίων,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Παροτρύνουμε για παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών Σε Κατοικημένους Χώρους’’  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Επιτακτική ανάγκη για επιπλέον γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές προγραμμάτων ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών’’ , ως  ‘’ομάδες κρούσεις ‘’  για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων   ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά) όπως με κοριούς και ψώρα, μούχλα σε στρώμα και τοίχο , σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ

Επιπλέον γνώσεις και για τα ολοκληρωμένα προγράμματα  καθαρισμού -απολύμανσης, όταν φορείς  ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , ‘’είναι εδώ’’, αλλά και για την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) , περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων αντιμετώπισης και ρύπους βιολογικών παραγόντων. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (με αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ19954 /20.03.2020) βοηθά ώστε να εξαλείφονται οι ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από τις σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαφορετικότητα μας προς τους επαγγελματίες, αρχίζει τόσο κατά διάρκεια της ανάλυσης των αναγκών τους άλλα και μετά την υλοποίησή τους. Έτσι λοιπόν όταν ζητούν να προμηθευτούν εξοπλισμό για επαγγελματικές υπηρεσίες εφαρμογών, ενημερώνονται εκ των προτέρων για λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τις επιμολύνσεις και τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ κατά την ώρα των επαγγελματικών εφαρμογών στο χώρο του πελάτη τους. Παρέχεται πλήρη Βεβαιωμένη Επαγγελματική εκπαίδευση στον εξοπλισμό  και όχι απλά μια Βεβαίωση προδιαγραφών και κτήσης του.

Στα δε πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων μας είναι το ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Προσοχή χρειάζεται και από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και στους παρέχοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση  με την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ίσως και να μην καλύπτονται  νομικά απέναντι στην νομοθεσία ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/επενδύοντας-στην…σφάλιση-της-υγει/ 

 

 

‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής  Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

Το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση της επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους.

Έτσι στο ‘‘ Καθαρόν  Εστί ’’ 2024, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας, ως κινητήρια δύναμη ανάδειξης της πολιτικής  επαναπροσδιορισμού για την επικεντρωμένη πρόληψη , εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach) για κάθε τομέα ξεχωριστά.

Επιτακτική ανάγκη οι προδραστικοί έλεγχοι, για την διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος η όποια συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βελτιώνουμε στα ανώτερα επίπεδα το παρόν , για να έχουμε μέλλον.!!

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων , για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Οι αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση, μας οδηγούν στην υπέρβαση απαιτήσεων για εφαρμογές αποκατάστασης εσωτερικών χώρων από ‘‘ρύπους μολυσματικών παραγόντων ’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , όπου θα μετατρέπουν την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των εργαζομένων, επισκεπτών, φιλοξενούμενων – ταξιδευτών,  σε προαγωγή της υγειονομικής εξασφάλισης.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση .

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,   σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας. (Πχ. Μετά την  εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Επομένως και για τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

O δε ενασχολούμενοι σε τομείς με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές στην καθαριότητα-απολύμανση και γενικά με βιοκτόνα,  θα πρέπει να επενδύσουν στην πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών , αλλά και στην κατάλληλα βεβαιωμένη πρακτική εκπαίδευση στις εφαρμογές, με τον άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό.

«Εν κατακλείδι», οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  να έχουν παραμείνει  αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία .

Ζητούν από τον υπεύθυνο επιστήμονα: Να ‘’βρίσκεται’’  στις  Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  του ΥΠ.Α.Α.Τ. , αλλά και την υποχρεωτική  παρουσία του μαζί με το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης του έργου.

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/καθαρόν-εστί-2024-η-κινητήρια-δύνα/

Διαρκής Ενημέρωση

 1. Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.
 2. Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!
 3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 4. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα – Clean Expo 2023
 5. Βιολογικοί παράγοντες
 6. Ολοκληρωμένες  Διαχειριστικές  Εφαρμογές (Περιβαλλοντικού  & Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος)  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους.
 7. Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!
 8. Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.
 9. New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.
 10. Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Η φράση «εκ των ων ουκ άνευ» δηλώνει την ύπαρξη μιας απολύτου απαραίτητης ή/και επιβεβλημένης θεμελιώδους αρχής για την  αναγκαία  επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Όπως είχε ανακοινωθεί στην ημερίδα του ΣΕΑΜΕ. 02/12/2023, από τον Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκη,  (Ερευνητής Α’, Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας, αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΕΟΔΥ) η έκδοση  από το ΕΟΔΥ  Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων,  Επιπλέον αναφερόμενος στο περιεχόμενο του οδηγού δήλωσε ότι η δομή του επιδέχεται διευκρινίσεις- διορθώσεις.

Θα αναφερθώ κατά πρώτον σε δυο επισημάνσεις

 • Το(Ε.Ο.Δ.Υ  για την ψώρα), επισημαίνει:…… (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων 
 • Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα του υπ. αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20, ολοκληρώνοντας ………χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όταν έχουμε:

 • Τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), που εκπέμπονται από κοριούς.
 • Εφαρμογές καταπολέμηση κοριών με μη χημικά μέσα ,  (Πτητικές οργανικές ενώσεις από υπέρθερμο ξηρό ατμό έως 180°C και, Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ)
 • Καταπολέμηση κοριών με χημικά μέσα ( τα βιοκτόνα, όταν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης του)
 • Μετά την ν εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.
 • Επειδή η καταπολέμηση των κοριών πραγματοποιείται συνήθως σε χώρους που διαμένουν άνθρωποι θα χρειαστεί να εφαρμοστούν μέτρα διαχείρισης και επί των επιφανειών με τις οποίες θα έρθει σε επαφή το ανθρώπινο δέρμα.

Η ανάδειξη του αυτονοήτου ,μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση .

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,  σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας.

Ενδεικτικά ερωτήματα

 • Πτητικές οργανικές ενώσεις( VOCs) : Πως αντιμετωπίζονται ,γιατί το άνοιγμα των παράθυρων δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα
 • όταν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά:  ποια είναι η αντιμετώπιση
 • μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας : δεν αναφέρονται μετρήσεις και  το πώς γίνονται
 • σε επαφή το ανθρώπινο δέρμα : πολύ αόριστο ,το αναπνευστικό δεν λαμβάνεται υπόψη

Όλα αυτά τα αναφέρω διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αναγκαία η συνεργασία με έναν Υγειονομικό σύμβουλο σε κάθε χώρο φιλοξενίας

Έχοντας την πείρα τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , ξεκινώντας από την 19.09.1993 Γ.Α.Π.  ‘’Συνεργασία σε ερευνά ‘’ με τον Κύριο Νικόλαο Γ. Εμμανουήλ  Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντης Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας και συνεχίζοντας στα  σεμινάρια ,για τις συμπληρωματικές εφαρμογές του πριν ή/και μετά  των Ολοκληρωμένων  Διαχειριστικών  Εφαρμογών  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους, ως μορφές παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

Όταν οι ‘’παρενέργειες ‘’ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Λόγο της κλιματικής αλλαγής, πρέπει οι ‘’ομάδες κρούσεις ‘’ να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  εφαρμογών, π.χ με ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά) :

 • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας) κλπ
 • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
 • Εργασία σε κατοικία με κοριούς , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.

Όλα αυτά τα αναφέρω, διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Συμπληρωματικές εφαρμογές για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων & Υγιεινής, με μεθόδους αντιμετώπισης  ακόμα και σε περίπλοκες  συνθήκες.

ΑπορρύπανσηΚαθαριότηταΟι πιστοποιημένοι εφαρμοστές (Ταπήτων-Ταπετσαριών )  χρησιμοποιούν ενδελεχή απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων  Βιολογικών παραγόντων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των  μοκετών-χαλιών, αλλά και (στρωμάτων με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινων ταπετσαριών επίπλων (σαλονιών), κουρτινών, δαπέδων, τοίχων ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ  Εγγυάται πανίσχυρη και αποδοτική ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 με συγκράτηση 99,97 % των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων που απορροφά, για Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης με παγίδευση των αλλεργιογόνων και Διατήρηση Εμφάνισης.

Επιμελημένη Εξυγίανση : Επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων, για ολοκληρωμένα μέτρα με ένα Καινοτόμο και Πιστοποιημένο σύστημα τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού” για καθαρότητα Yψηλών Απαιτήσεων  ’Περιβαλλοντικής ΑπορρύπανσηςΕξυγίανση’’ (Green Decontamination) , για  την  δέσμευση αιωρούμενων ρύπων  Βιολογικών παραγόντων και την δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ.

Εφαρμογή πλήρους Αποκατάστασης : Το Purerefreshing είναι ένα πρόγραμμα με ‘’πράσινες στρατηγικές’’, που αποτελείται από ολοκληρωμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας Διεργασιών Οξείδωσης.  Η βασική ανάπτυξη των ειδικευμένων μεθόδων με επί τόπου (In situ ) χημική οξείδωση (ISCO), ως τεχνική περιβαλλοντικής  αποκατάστασης που χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή απόδοση των εσωτερικών χώρων. Έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ από ρύπους  Βιολογικών παραγόντων .

Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), όπου ως απολύμανση (Bio–Disinfection)  χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων ,μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’  χωρίς υπολειμματικότητα .

Έχει εφαρμογές και  στον έλεγχο παρασίτων , όπου οι επιχειρήσεις-εταιρίες με επαγγελματίες επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ),  ενεργώντας συμπληρωματικά για την κάλυψη των αναγκών, στους τομείς των Υπηρεσιών Ελέγχου, μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής .  Επιπλέον δημιουργεί  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος , με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας ,μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Όπως  συχνά αναφέρω , ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Η εφαρμοστηκή μέθοδος της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα καλύπτει  πλήρως και τους χώρους φιλοξενίας , για την προεργασία του πριν ή/και μετά , μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής ,αλλά και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων .

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες και σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Δίνουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/εκ-των-ων-ουκ-άν…τευξη-της-υγειον/ ‎

Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!

Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης  όπου είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους (Dust mites) , εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας ( Sarcoptes scabiei ) .

Ψώρα, μια επικίνδυνη δερματική νόσος, ιδιαίτερα μεταδοτική που προκαλείται από ένα (εκτοπαράσιτο, που λέγεται άκαρι της ψώρας, (Sarcoptes scabiei)* το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου, η ονομαζόμενη ψώρα (scabies). Είναι μικροσκοπικό αραχνοειδές παρασιτικό που προκαλεί έντονο κνησμό (φαγούρα ),προκαλείται έτσι τοπική φλεγμονή, με σοβαρές βλάβες στο δέρμα από το ξύσιμο άλλα και είσοδο βακτηριδίων που οδηγούν στην μορφή του Μολυσματικού κηρίου (του Κέλσου) , μια πολύ φλεγμονώδης μυκητιακή λοίμωξη που προκαλείται από τον  Streptococcus pyogenes . Αν και για πολλά χρόνια είχε σταματήσει να ακούγεται, με την εξάπλωση και στην Ελλάδα αυτής της ξεχασμένης νόσου, ξαναμπαίνει στη ζωή των σημερινών σύγχρονων κοινωνιών.

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών προγράμματος της  Προληπτικής υγιεινής με την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms.

Ως παράδειγμα θα αναφέρω στην ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ,  για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων, από το (Ε.Ο.Δ.Υ  για την ψώρα), που επισημαίνει: Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων )

Η ψώρα, (άκαρι της ψώρας) μια σημαντική παρασιτική μολυσματική ασθένεια του δέρματος, αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τον ΠΟΥ ως NTD και συμπεριλήφθηκε ως μέρος του οδικού χάρτη του ΠΟΥ για το NTD 2021–2030, οπού οι χώρες να ενσωματώσουν τη διαχείριση της ψώρας στο πακέτο φροντίδας καθολικής κάλυψης υγείας, με στόχο τον τερματισμό της αμέλειας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επίσης, η προσβολή  από την ψώρα αρχίζει περίπου 4-6 εβδομάδες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων  της και :

 • επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής
 • προκαλεί σοβαρές επιπλοκές
 • έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες

Ως εκ τούτου, η ψώρα δεν θεωρείται ως ασθένεια κακής υγιεινής, αλλά μάλλον ως έμμεση αντανάκλαση της φτώχειας και του υπερπληθυσμού, όπως στις φυλακές, τα στρατιωτικά στρατόπεδα και τα οικοτροφεία ,αλλά  εμφανίζεται σποραδικά σε χώρες υψηλού εισοδήματος, με αναφερόμενες εστίες σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς, ψυχιατρικές εγκαταστάσεις και ιδρύματα για ηλικιωμένους.

Οι σοβαροί περιορισμοί, η αίσθηση της ντροπής, ο αντίκτυπος στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και ο επώδυνος στιγματισμός , λόγοι πολύ συνηθισμένοι στην σημερινή κοινωνία. Ακόμα και η αναζήτηση πληροφοριών γίνονται από τηλέφωνο με απόκρυψη.

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα: Γιαγιά επισκέπτεται φίλη της σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Δεν το γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί από ψώρα. Την επόμενη εβδομάδα επισκέπτεται εγγόνια των δύο παιδιών της και φεύγει για διακοπές στο εξοχικό όπου συναντιέται με τον κηπουρό και την καθαρίστρια η οποία φρόντιζε και τα δύο εξοχικά των παιδιών της.

Συμπερασματικά αναφέρω ότι στα τρία σπίτια κύριας κατοικίας ,αλλά και στα τρία εξοχικά έγινε μετάδοση της ψώρας.

Αποτέλεσμα,  χρειάστηκε να γίνουν ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές  στους  εσωτερικούς χώρους, έτσι ώστε αφενός μεν να γίνουν οι θεραπευτικές αγωγές , αλλά και ο αποκλεισμός μετάδοσης από τις επιφάνειες  και τα αντικείμενα του εσωτερικού περιβάλλοντος των.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν εμπλέκονται κοριοί, ακάρεα των πτηνών, υγρασία με μούχλα,  το βακτήριο Streptococcus pneumoniae , αλλά και ακάρεα της οικολογικής γεωργίας.

Επ ουδενί δεν ψεκάζουμε  βιοκτόνα.

Η ενσωμάτωση των ’’ προληπτικών δράσεων’’, στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση στα τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, e mail:

vgenis@otenet.gr.

Πηγή: https://klintec.gr/η-επεκτατικότητα…ακάρεως-της-ψώρα/ ‎

Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Κοριοί και αναδυόμενες  πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Μηχανικός τρόπος με ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος για απομάκρυνση – ‘’καταπολέμηση’’– εντόμων και αυγών. πριν από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Όταν εκπέμπονται από κοριούς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), διαπιστώνεται ότι η εκχύλιση και η απέκκριση νεκρών και ζωντανών κοριών μαζί, διαθέτουν διαφορετικά προφίλ VOCs .Οι κοριοί αφοδεύουν μεγάλες ποσότητες ισταμίνης ως συστατικό της φερομόνης η όποια συσσωρεύεται στην οικιακή σκόνη των χώρων που έχουν προσβληθεί από κοριούς . Επιστημονικές έρευνες αναφέρουν ότι η συλλογή σκόνης για ανάλυση έγινε, μετά και από θερμικές εφαρμογές, έως και τρεις μήνες μετά. Τα επίπεδα ισταμίνης ήταν αξιοσημείωτα υψηλά ειδικά από το υλικό του υπνοδωματίου.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις, η επιμονή και η εγγύτητα με τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου υποδηλώνουν ότι η ισταμίνη που παράγεται από κοριούς μπορεί να αντιπροσωπεύει μια αναδυόμενη μόλυνση ίσως και να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία στο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την σημαντικότητα της ανάπτυξης στοχευόμενων στρατηγικών μετριασμού της υπολειμματικότητας από τους  παραγόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Μηχανικός τρόπος με ενδελεχή περιβαλλοντική απορρύπανση (Green Decontamination )μετά το πέρας οποιανδήποτε εφαρμογής,  για την πλήρη αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου.

Συμπληρωματική ενημέρωση ,στις βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής .

Στην ημερίδα του ΣΕΑΜΕ. 02/12/2023 ανακοινώθηκε η αναμονή του νέου οδηγού για την ολοκληρωμένη διαχείριση ζωικών παρασίτων όπως των κοριών, με προτεραιότητα χώρους φιλοξενίας (Ξενοδοχεία, πλοία κλπ).

Μελετώντας την παρουσίαση για την διαχείριση των κοριών, δεν είδα να είναι ολοκληρωμένη διότι δεν εναρμονιζόταν  με την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/ Β/23.06.2017) για αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους , διαβίωσης πολλών ατόμων, τον Ν. 3850/2010,(Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων.

Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ο υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος θα υπογραφεί για την ολοκληρωμένη διαχείριση αντιμετώπισης των κοριών, ίσως και να μην καλύπτεται νομικά απέναντι στην νομοθεσία για την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά

 1. Πριν από ένα χρόνο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου που διαμένει ένα ηλικιωμένο άτομο εμφανίστηκαν κοριοί. Κάλεσαν εταιρεία απεντόμωσης δύο φορές ψέκασε βιοκτόνα αλλά δεν είδαν κανένα αποτέλεσμα. Πέταξαν οικοσκευή στρώματα ,ντουλάπες, κομοδίνα κλπ

Μετά την τοποθέτηση τον καινούργιων επίπλων οι κοριοί ξανά εμφανίστηκαν και άρχισαν να ψεκάζουν από μόνοι τους με βιοκτόνα ανά 10 μέρες. Μετά από ένα περίπου χρόνο εμφανίστηκαν και στον κάτω όροφο όπου διαμένουν δύο συγγενικά πρόσωπα που επικοινωνούν με τον πρώτο όροφο.

Συνεχίζουν να ψεκάζουμε από μόνοι τους διότι η εταιρεία απεντόμωσης ψέκασε και δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Φυσικά, η αντιμετώπιση των κοριών χρειάζεται χρήματα .Πόσα χρήματα; Πολύ λιγότερα από αυτά που διαθέσανε για την αγορά βιοκτόνων , την αγορά της οικοσκευής, μαζί με την  ταλαιπωρία, το χαμένο  χρόνο, αλλά και τα προβλήματα υγείας που ίσως να προκύψουν από τη συνεχή παραμονή στα βιοκτόνα κλπ

Τα συμπεράσματα για τα προαναφερόμενα  στά δυο παραδείγματα πιστεύω να καλύπτουν και την αναφορά μου για την προαναφερόμενη νομοθεσία

 • Πριν από 6 μήνες περίπου ζήσαμε μια πολύ άσχημη κατάσταση εξαιτίας κάποιων μικροσκοπικών εντόμων που γέμισε το σπίτι και προήλθαν από τα περιστέρια. Ζούσαμε σε ένα σπίτι το οποίο είχε φοβερή υγρασία παρότι αερίζαμε καθημερινά κ χρησιμοποιούσαμε αφυγραντήρα.

Ένα πρωί ξύπνησα κ ήμουν γεμάτη τσιμπήματα, κοκκινίλες στο σώμα και φαγούρα. Την επόμενη μέρα είχα ακόμα πιο πολλά τσιμπήματα. Πήγα στο δερματολόγο και ξεκίνησα θεραπεία, έκανα να ηρεμήσω ένα ολόκληρο μήνα από τα τσιμπήματα. Άρχισα μα ψάχνω το σπίτι κ ανακάλυψα ότι η κουζίνα ήταν γεμάτη με κάτι μικροσκοπικά έντομα ( άσπρα και μαύρα) που ήθελε προσπάθεια για να καταλάβω ότι κουνιόντουσαν.

Την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο μια εταιρεία , τους είπα τι συμβαίνει χωρίς ακόμα να ξέρω από που προέρχονται. Ήρθαν  και έκαναν απεντόμωση στην κουζίνα μόνο γιατί εκεί είχα δει αρχικά  επειδή έχω μικρό παιδί δεν ήθελα μα βάλουν φάρμακα σε όλο το σπίτι. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το τι μπορεί να είναι αυτό το έντομο.

Μετά από 2-3 μέρες τους ξανά πήρα τηλέφωνο γιατί συνειδητοποίησα ότι το μπαλκόνι και το παράθυρο της κουζίνας ήταν γεμάτο από αυτά  και τότε κατάλαβα ότι ήταν από τα περιστέρια και ότι είχαν μπει από το παράθυρο. Ήρθαν ξανά από την εταιρεία  και έκαναν ξανά απεντόμωση στην κουζίνα  και στο μπαλκόνι.

Μετά από μια βδομάδα περίπου άρχισα να βρίσκω σε όλο το σπίτι ένα διαφορετικό έντομο λίγο πιο μεγάλο σε χρώμα διάφανο ή κίτρινο. Τα έβρισκα παντού, στα δωμάτια στις κουρτίνες στα παιχνίδια του παιδιού στις ντουλάπες με τα ρούχα στο πάτωμα στους τοίχους. Ξανά πήρα τηλέφωνο και ήρθε τρίτη φορά η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία χωρίς να μου πουν τι μπορεί να συμβαίνει έκαναν αυτή τη φορά απεντόμωση με ένα μηχάνημα που έβγαζε καπνό. Μου είπαν μετά από 3 ώρες να ανοίξουμε παράθυρα να αεριστεί το σπίτι  και να μείνουμε κανονικά. Φυσικά δεν μείναμε ποτέ ξανά σε αυτό το σπίτι με τόσα φάρμακα μέσα γιατί φοβηθήκαμε. Πήγα ξανά στο σπίτι αυτό μετά από μια βδομάδα να δω τι συμβαίνει και  είχε ακόμα φυσικά , σαν μα μην είχε μπει ποτέ φάρμακο.

Πήρα μια άλλη εταιρεία τηλέφωνο και ήρθε και  έκανε στο σπίτι ξανά απεντόμωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ( καπνό σε όλο το σπίτι ). Πάλι δεν έφυγαν όμως.

Φώναξα μια τρίτη εταιρεία για να μου βρει λύση και μου είπαν ότι δεν τα πιάνει το φάρμακο και να φύγουμε από αυτό το σπίτι.

Εμείς είχαμε ήδη φύγει αλλά τα πράγματα μας ήταν σε αυτό το σπίτι και έψαχνα τρόπο να απαλλαγώ από αυτά τα έντομα γιατί φοβόμουν να μην τα μεταφέρω στο καινούργιο σπίτι που είχαμε πάει να μείνουμε . Πράγμα που έγινε δυστυχώς παρόλο που πλύναμε τα ρούχα στους 60 βαθμούς, πετάξαμε όλα τα στρώματα των κρεβατιών και καθαρίσαμε τα πάντα. βρήκα και στο καινούργιο σπίτι όχι όσα είχε το παλιό ήταν πολύ λιγότερα. Αυτό που με τρέλανε όλο αυτό τον καιρό ήταν ότι δεν ήξερα τι ήταν αυτό που είχε γεμίσει το σπίτι μου και δεν ήξερε και  κανένας να μου πει από τις εταιρείες απεντόμωσης που απευθύνθηκα.

Γέμισαν το σπίτι με φάρμακα και  αυτά αντί να εξαφανιστούν πολλαπλασιάστηκαν ( μιλάω για το δεύτερο έντομο το διάφανο γιατί τα πρώτα που είχα δει από τα περιστέρια που με τσίμπησαν κάποια στιγμή μετά την άπειρη καθαριότητα που έκανα εξαφανίστηκαν). Έξι μήνες μετά και έχοντας πάει στο καινούργιο σπίτι δυστυχώς ασχολούμαστε ακόμα με αυτά τα απαίσια έντομα.

Τα συμπεράσματα για τα προαναφερόμενα  στα δυο παραδείγματα, πιστεύω να καλύπτουν εν μέρει και την αναφορά μου για την προαναφερόμενη νομοθεσία.

Καλέστε μας τώρα κοντά σας για πληρέστερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/κοριοί-και-αναδυ…ες-πτητικές-οργα/

 

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Τα διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας σε εσωτερικούς χώρους, με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, απαιτούν την μείωση χρήσης βιοκτόνων αλλά και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία  μας  προσανατολίζεται σε πολιτικές που στηρίζονται στην πρόληψη παρά στην καταστολή των προβλημάτων αλλά και στην αρχή της συνυπευθυνότητας όλων

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος των εσωτερικών χωρών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εποχής και συνδέεται άμεσα και με την  εξαντλητική χρήση μεμονωμένων εφαρμογών, όπου δημιουργούνται ρύποι βιολογικών παραγόντων  ( Ν. 3850/2010,), ( βιοκτόνα, περιττώματα ακάρεων, σκόνη ,κλπ) αλλά και την  ‘’επιβεβλημένη ’’ κατάσταση  από το υπάρχον οικονομικό σύστημα.

Ως κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης θα μπορούσαν να αναφερθούν τρεις: Ιδιωτική δραστηριότητα, Παρέμβαση φορέων ( Δημοσίου η/και Ιδιωτικού Τομέα) αλλά και σε Εξωγενείς Παράγοντες.

Ιδιωτική δραστηριότητα : Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση μιας ελλιπούς ενημέρωσης αλλά και  κοινωνικής αντίληψης , για τις περιβαλλοντικές αξίες κι ενός εξαιρετικά περιορισμένου σεβασμού και στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας  θεσμοθετημένους ή εθιμικούς κανόνες, μιας και η προστασία του περιβάλλοντος αρχίζει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Παρέμβαση φορέων ( Δημοσίου η/και Ιδιωτικού Τομέα ): Στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος, εμφανίζονται δυσλειτουργικές αδυναμίες ,αλλά και πολιτικές αδυναμίες που εκφράζονται κυρίως μέσω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για την πραγματοποίηση τομών όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον. Η  δε διαλειτουργικότητα  τους  εκφράζεται με τον κατακερματισμό και τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων, για  την ισχνότατη ή/και την έλλειψη επαρκούς επιτόπου παρουσίας ελέγχου κλπ

Εξωγενείς παράγοντες: Ως εξωγενείς παράγοντες χαρακτηρίζονται, πχ η εισαγόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση , η όξινη βροχή, η απειλή της ραδιενέργειας, κλπ.

Χρειάζεται ενημέρωση για την ορθή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση  Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο,  χωρίς πλεονάζοντα ‘’ημίμετρα’’.

 Με τον όρο ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, εννοούμε ένα πλήρες διαχειριστικό πρόγραμμα που εφαρμόζει μία εταιρεία- επιχείρηση και περιλαμβάνει την περιβαλλοντική και υγειονομική παράμετρο σε όλα τα στάδια προαγωγής και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ώστε να μας μεταφέρει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ

Η συνιστώσα για την υγιεινή και ασφάλεια αφορά και την ίδια τη δομή ,όπου στηρίζεται στην αρχή της πρόληψης και του ελέγχου, με σκοπό μέσα από ένα σύνολο συμπληρωματικών μεθόδων και πρακτικών να βελτιώνονται συνεχώς οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές  επιδόσεις της κάθε εταιρείας –  επιχείρησης.

Όλα αυτά διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Η δε Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

O ενασχολούμενοι σε τομείς με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές στην καθαριότητα-απολύμανση και γενικά με βιοκτόνα,  θα πρέπει να επενδύσουν στην πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού . Παράλληλα, το προσωπικό θα πρέπει να είναι ενημερωμένο για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό, για τον οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Επομένως και για τις καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης.

Για την διαχείριση κρουσμάτων Ψώρας – (Ε.Ο.Δ.Υ), θα πρέπει ο Υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας  να εφαρμόζει μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Επισημαίνουμε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες και σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Δίνουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/διαχειριστικά-κα…οληπτικά-μέτρα-π/ ‎