Αναζητώντας καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις για πλήρη και υγιή φιλοξενία.

Αναζητώντας καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις για πλήρη και υγιή φιλοξενία.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  τότε οι χώροι φιλοξενίας  είτε είναι «Βραχυχρόνιας Διαμονής» , είτε ξενοδοχεία-‘’Ενός η και Πολλών Αστέρων’’ – αλλά και χώροι που μισθώνονται ως επιπλωμένοι, ακόμα και σε σκάφη αναψυχής, θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας των φιλοξενουμένων.

Η Προληπτική Υγιεινή (Preventive Hygiene) είναι ένα ισχυρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας . Με ενσωματωμένο  τον μηδενικό συμβιβασμό  για την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας στη βασική μας αξία, ενεργούμε με σεβασμό και ακεραιότητα δίνοντας  μια προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των πελατών μας.

Όταν μιλάμε για Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  στους χώρους φιλοξενίας , εννοούμε τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη για την  προαγωγή της υγείας, αλλά και στην προστασία της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο για την διαχείριση κρίσεων, όπως  η  θωράκιση από έναν ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ , την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) ,  την αφρικανική σκόνη και τις τρίχες, αλλά και τις συμπληρωματικές μεθόδους για τα αρθρόποδα, αυτούς τους  απρόσκλητους φίλους μας  (κοριοί), κλπ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  είναι μια βασική συνιστώσα που μπορεί να διευρύνει εντυπωσιακά τους ορίζοντες  της Ελληνικής Φιλοξενίας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της πρωτοποριακής  Προληπτικής  Υγιεινής  μέσα από ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume). Αποτελεί  δε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικό πλεονέκτημα την υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος  – μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας- το οποίο δεν αντιγράφεται εύκολα.

Θέτει δε ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών μετά το πέρας των  ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους .

Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους -μετά το πέρας των εργασιών (καθαρισμού-απολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας ) σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας , μιας και παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Μετά τον έλεγχο  για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητη η προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’ :

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

Ο Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, διότι η  υγειονομική ασφάλεια μας αφορά όλους .

 • Αρχίζοντας από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠΑΑΤ, όπου πρέπει να ‘’Βεβαιώνεται’’ ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και για τις συμπληρωματικές μη χημικές μεθόδους , με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’,  για τις αποτελεσματικές και ακίνδυνες  ολοκληρωμένες εφαρμογές καταπολεμήσεων.
 • Συμπληρωματική ανάδειξη στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023), για  μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων για όλα τα βιοκτόνα και όχι μονό στα καπνογόνα ,όπως  για την Ψώρα στο  Ε.Ο.Δ.Υ. Ψώρα :Περιβαλλοντικά μέτρα, όπου (το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)
 • Στην περίπτωση συμβάσεων-αναθέσεων, σε φορείς δημόσιου ή/και ιδιωτικού δικαίου, για Απεντομώσεις μυοκτονίες , καθαριότητας- απολύμανσης, αλλά και καθαρισμούς στρωμάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις,  μονάδες φροντίδας-φιλοξενίας, οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογών  των συμβάσεων θα πρέπει  έχουν πάρει την έγκριση του Γιατρού Εργασίας  του Υγειονομικά υπεύθυνου Επόπτη Δημοσίας Υγείας , με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή στο ‘’τρίπτυχο’’,   ώστε να εξαλείφονται οι  διαχειριστικές  ενέργειες  με αξιόποινες πράξεις  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , απέναντι στην Δημόσια Υγεία. Έτσι θα μειωθούν στο ελάχιστο και τα αποτέλεσμα μετά την πραγματοποίηση ελέγχων  σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, έδειξαν «Υπολείμματα» Άρθρο 2/ζ) σελ 6/85,λόγο απουσίας αρχικού καθαρισμού και διαδικασιών πριν την Επαναχρησιμοποίηση των χώρων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους (σχολεία ).
 • Επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού παρατηρήσεων του κριτηρίου 4.27 για ποιο καθαρό και υγιεινό υπνοδωμάτιο. Λόγοι που το Υπουργείο Τουρισμού, στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, θα πρέπει να αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή ,διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή  δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος .
 • Επιπλέον ενεργοποιώντας και την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 (ΦΕΚ 340 τ.Β’ 11-02-2004) και η οποία τροποποιήθηκε με την 10558/876/18-06-2004 (ΦΕΚ 984 τ.Β’ 30-06-2004, ώστε ορθώς στις Παρατηρήσεις  θα πρέπει να ζητείται Πιστοποιητικό (Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών) και από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού-απολύμανσης της κάθε μονάδας φιλοξενίας μιας και θα προσφέρει υπηρεσίες (καθαριότητας-απολύμανσης )οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών. Για δε την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  οι εφαρμοστές  πρέπει να είναι εξειδικευμένοι (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) , σε συνδυασμό με την συνεργασία ενός υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα (π.χ. Επόπτη Δημοσίας Υγείας ) με την απολύτως  απαραίτητη  προσαρμογή και στο ‘’τρίπτυχο’’, όπου θα καλύπτει την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μολύνσεις – επιμολύνσεις στους εσωτερικούς χώρους.

Οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’, σε  επιχειρήσεις- εταιρίες Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,θα πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, με Σύγχρονες Τεχνικές & Ειδικές Επεξεργασίες Καθαρισμού –Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών μετά το πέρας των εργασιών, ακόμα και με συνεργασίες .

Η ομάδα  Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής , ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη  και των αναδυόμενων αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων. Οι επιμορφωτικές προγραμματικές εφαρμογές σκοπό έχουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες, την ορθή διαχείριση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων . Ο ρόλος της συλλογής οικιακής σκόνης ως πηγή έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή , μιας και μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μολυσμένης σκόνης  μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν χρήσιμο δείκτη υγιεινής του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη, από το εκάστοτε τμήματα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων αλλά και το εκάστοτε τμήμα  Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες (ΠΟΞ) , Ενώσεις -Συλλόγους Φιλοξενίας,  Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.,  Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), κλπ

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/αναζητώντας-καιν…μες-διαχειριστικ/ ‎

Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση καθώς οι ήδη υπάρχουσες  πρακτικές για μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων ,συναντούν σημαντικές δυσκολίες λόγω των πολύπλοκων παρεμβάσεων, (δυσλειτουργικών), αλλά και  την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Στα σχέδια δράσεων της Προληπτικής Υγιεινής εντάσσονται οι  τεχνολογίες  των ολοκληρωμένων εφαρμοστηκών μεθόδων πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων , μέσα από την  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ από τις  Λοιμώξεις – με διαφανή τρόπο – όπου καλύπτουν πλήρως  με Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας *  και τις ανησυχίες για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων, απέναντι  στην διατήρηση της καλής υγειονομικής κατάστασης.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές μπορεί να μην ανταποκρίνονται απέναντι στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και στο σήμερα με την επανεμφάνιση της Δαπανηρής γιατί λερώνει … Επικίνδυνης γιατί ‘’σκοτώνει’’  αφρικάνικης σκόνης και σε εσωτερικούς χώρους.

 • Προσοχή στην Υπέρ-δαπανηρή η αφρικάνικη σκόνη ,όταν λερώνει σε εσωτερικούς χώρους, διότι η «μολυσμένη» πλέον σκόνη που είναι επικίνδυνη, μεταφέρει ως ‘’αιολική ορυκτή σκόνη’και μια σειρά από στοιχεία όπως μόλυβδο, αρσενικό, μαγγάνιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, οξείδια του πυριτίου και  του σιδήρου και άλλες ανόργανες ενώσεις. Καλό θα είναι να την απομακρύνουμε απορρυπαίνοντας τους χώρους στη στερεή της μορφή ,με ειδικευμένα συστήματα απορρύπανσης και μετά υγρή –ακόμα και τύπου ‘’Μπόνετ’’, ώστε να μειωθούν οι δαπανηρές καταστροφές . ( έκτος τις καταστροφές στο σκούπισμα σε μη υφάνσιμα υφάσματα –στομάτων, σαλονιών, κουρτινών- αρχίζουμε να έχουμε και οξειδωτικά ‘’τσιμπλιάσματα’’  στις ίνες μετά από μεμονωμένες εφαρμογές ‘’ατμού’’!!)

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός  Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η Προληπτική Υγιεινή με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία  και παρέχει:

 • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων), Παραγωγικότητα, Μειωμένους χαμένους χρόνους, Μειωμένες ζημιές σε περιουσία, Ποιότητα υπηρεσιών , Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .Οι δε ειδικές  “ομάδες κρούσης”   για τις εφαρμογές  χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας -Απολύμανσης των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό ‘’υπέρ κάλυψης’’  νόμων , εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων, με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχουν και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

 • Η Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείρισητων εσωτερικών χώρων , ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Δηλαδή επιχειρήσεις – εταιρείες  με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Άφορα και τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις επιχειρήσεις –εταιρείες.

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για την δημιουργία ή//και συνεργασία με ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , Ξενοδοχείων, Φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων και Σκαφών αναψυχής, Πλοίων,  κλπ

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα της διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

 

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επαναπροσδιορισμός-στρατηγικής-για/

Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .

..επί του Πρακτέου λοιπόν, για μια λεπτομερή ενημέρωση του Γεωπόνου Μπισμπίκη Βλάση  Εισηγητή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Απεντομώσεων – Μυοκτονιών,-στην πράξηγια αποκατάσταση κατοικημένων χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων.

Στους τρόπους αντιμετώπισης-  με ή/και  χωρίς χημικά -σε εσωτερικούς χώρους, αναφερόμαστε πάντα για την ολοκληρωμένη διαχείριση περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροτρύνοντας  τους εισηγητές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και την αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων. Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι μας, καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών), αλλά και στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων με το ανθρώπινο δικαίωμα τους να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους .

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι εφαρμογές με περισσότερες διευκρινίσεις στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται οι εισηγητές των εκπαιδευτικών σεμιναρίων , να γνωρίζουν στην πράξη  μια ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Η συγκειμένη ενημέρωση έγινε σε κατοικημένους χώρους ,όπου για εξουδετέρωση κοριών έγινε χρήση βιοκτόνων (καπνογόνο σκεύασμα), χωρίς σχεδιασμό εφαρμογής των προγραμμάτων  διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης και εκτίμησης  κινδύνου, περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες -όρια έκθεσης, κλπ.

Το πρόβλημα δεν λύθηκε ,επιδεινώθηκε και έγινε αντικατάσταση επίπλων. Το πρόβλημα συνεχιστικέ και χρησιμοποιηθήκαν χημικά βιοκτόνα για το ευρύ κοινό, διατονική γη  και ατμοκαθαριστής των 1000,00€, μεγάλο κόστος ,κλπ

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Ο Εισηγητής Γεωπόνος–  Μπισμπίκης Βλάσης   παρακολούθησε την ελεγχόμενη και δομημένη ενδελεχή εφαρμογή ,με όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια, κρατώντας σημειώσεις και βιντεοσκοπώντας παράλληλα λεπτομέρειες των εφαρμογών.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που πρέπει να προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Επιπλέον πρέπει να στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας, που έχει την ευθύνη για την Υγεία και Ασφάλεια, ώστε να προστατεύεται  και να διατηρείται η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, θεώρει  δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες την Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν εξειδικευμένο εξοπλισμό ;

Για ξεκάθαρες εφαρμογές, όλα ξεκινούν από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠΑΑΤ

‘’Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων .Ο υπεύθυνος επιστήμονας  αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων

 • Ίσως να μην γνωρίζουν ότι, μεταφέροντας ’’ το εργοτάξιο τους’’ στον χώρο του καταναλωτή, οφείλουν να παραδίδουν τους χώρους , με μηδενική  συγκέντρωση  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality ) αλλά και με μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023)

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

2 Ένας επιστήμονας γιατί να αγοράσει έναν ακριβό εξοπλισμό ;

 • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης: Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας επιβεβαιώνεται από ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας,  (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio –εφαρμογές απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων. Με Maximum απόδοση για ‘’εξόρυξη βρωμιάς’’ , με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των στρωμάτων, χαλιών, σκληρών- λείων επιφανειών , παγιδεύοντας δε σκόνες, αλλεργιογόνα και ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’ , χωρίς να τα ανακυκλώνει και να τα επιστρέφει, επιμολύνοντας τον χώρο σας, με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων, αλλά και με Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) ( σύμφωνα με τις προδιαγραφές  για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας)

Σε απαλλάσσει από 24 αλλά μηχανήματα με Μ/Ο 300,00 €  =7.500,00€ -3.500,00 € επιπλέον κέρδος , λιγότερο κόστος μεταφοράς , σέρβις με εγγύηση εφ όρου ζωής ανακατασκευής του , χωρίς να καταστρέφει περιούσιες ,αλλά και με πλήρη επαγγελματική υποστήριξη στην πράξη.

 • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση: Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης που ενσωματώνει την τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού” για επεξεργασία μηδενικής  συγκέντρωσης  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³,  (Indoor Air Quality )και όχι μόνο. Μια καινοτόμος, πιστοποιημένη συσκευή καθαρισμού του αέρα Yψηλών Απαιτήσεων για την συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’,’ αναδεικνύει την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις(Volatile Organic Compound)  ή αλλιώς VOC’s, θεωρούνται ,ως  η πιο σημαντική τάξη από αερομεταφερόμενους  ρύπους  βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς  χώρους με βλαβερές συνέπειες για ένα οργανισμό, οι οποίες όμως δεν είναι άμεσα αντιληπτές αλλά εμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Εκπέμπονται και από κοριούς (Bed bug )σε αέρια μορφή, αλλά και μετά από εφαρμογή  υπέρθερμου ξηρού ατμού έως 180°C ή/ και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Στο δε πέμπτο επίπεδο Turbo Booster επιτυγχάνει την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, αλλά και την (χωρίς χημικά ) δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου ,για την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης λοιμώξεων στους εσωτερικούς  χώρους, καλύπτοντας πλήρως την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’ κατ΄ όγκο ³.

 • Αναγκαιότητα μηδενικής συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών: Το Σύστημα επεξεργασίας για μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων , χρησιμοποιεί ως απολυμαντική  μέθοδο μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού του σε οξυγόνο (O2), με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ ,  όπου αποδίδει  την μοναδική καθαρότητα (διαύγεια ) του αέρα , χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, εμπλουτίζοντάς τον ταυτόχρονα με καθαρό οξυγόνο, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Ταυτόχρονα μπορεί επιπλέον να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου ‘’ζωικών εχθρών’’ σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον θαλάμου’’ δημιουργώντας ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’.

Υ.Γ: 2) Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει ;

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις , θα φροντίσουμε η επομένη λεπτομερή ενημέρωση ,-στην πράξη- να γίνει πχ :

 • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
 • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
 • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)  με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία , με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχει και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, με μηχανικό τρόπο και προεργασία για πριν ή /και μετά από όποιας δίπατε εφαρμογής από  Επιστήμονα με Αναγγελία Έναρξης στο ΥΠ.Α.ΑΤ, μειώνοντας τα βιοκτόνα και κερδίζοντας από τις διανυκτερεύσεις, σε αποδεκτά οικονομικά επίπεδα.

Λόγοι που στην καθημερινότητα μας αναζητείται η Υγιεινή Περιβάλλοντος  και οι επιστήμονες  θα πρέπει να βλέπουν με θετικό πρόσημο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία , Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινή Περιβάλλοντος (Enviromemntal Hygiene), από την  Σχολή Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,θα πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο ,το να μηδενιστεί η/και να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) μαζί μα την  ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσήσας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/από-την-θεωρία-σ…άξη-για-αποκατάσ/ 

 

 

‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,  σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας,  των εν χρήσει βιοκτόνων από τους επιστήμονες. 

Όπως έχω αναφερθεί επανειλημμένα, η ανάδειξη του αυτονόητου μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας ως αιτία μιας αξιόποινης πράξης με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση .

 • Με την χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους  από τους υπεύθυνους επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται (528/2012), διότι τα βιοκτόνα ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης τους.

Η επιτακτική ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων αναδεικνύει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών  της μη χρήσης χημικών, ως απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα περιορισμού στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων.

 • Μπορεί η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , να γίνεται ζήτημα αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), όπου  αναφέρεται σε ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία, άλλα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας , χωρίς να προκύπτει η διαφορετική έννοια του ‘’κατά το δοκούν’’.

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Έτσι θα καλύπτονται και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ. λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Αλλά και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον προαναφερόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα.

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες,  σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , θα πρέπει  να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες, σε επιχειρήσεις- εταιρίες ,  φροντίζουν να υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών’’ διασποράς κινδύνων.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα  Clean Volume at living environment  θέτουμε στόχο για την ‘’μηδενική ρύπανση’’ του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών). 

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Επανειλημμένως έχω επισημάνει ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση , όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια σε τομείς πρόληψης για πριν ή/και μετά το πέρας των εργασιών, σε ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές βιοκτόνων, (απεντόμωση , μυοκτονία ,).  Θα πρέπει η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας να μας επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την υγιεινή και ασφάλεια μας, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή οικονομικής και ιατρικής φροντίδας.

 • Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ψηφιακής πρόσβασης για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων- φιλοξενούμενων αποκτά καινοτόμα πρόσβαση κρίσιμης σημασίας, μιας και θα μπορούσε να συνδράμει  για  να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο υπερ-χρήσης βιοκτόνων), όπου μέσα από την αμέλεια– αδιαφορία προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Θα πρέπει ίσως και στο ΥΠ.Α.Α.Τως κατεπείγονμε κινητήριο μοχλό την προώθηση της ψηφιακής πρόσβασης, να φροντίσουν  διορθωθούν τα προβλήματα, με σχετική π.χ( ΚΥΑ), έτσι ώστε με την  ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους ,να διορθωθούν και τα προβλήματα που απορρέουν από την μη ορθή τήρηση των ( Υπαρχόντων ΚΑΔ   (81.29.11.03))κλίνοντας συγχρόνως τα’’ παραθυράκια’’ -για ξεκάθαρες εφαρμογές, ξεκινώντας από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ .Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής πρόσβασης, είναι αναγκαίο να υπάρξει συντονισμένη δράση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. (Υπουργεία και Περιφερειακές  Ενότητες της χώρας)

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ενσωματώσου και ‘σύ στην ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής.

Με το πρόγραμμα  Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Σύμβουλος δίπλα σας.!!! ,για συνεργασία σε όλες τις Περιφερικές ενότητες. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη των  πρακτικών εφαρμογών στην πραξη για την  Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.  Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα με την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Κοινοποίησε το: Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη. Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/λέμε-τα-πράγματα-με-τ-όνομά-τους/ ‎

Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος

Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος .

Η Πρόκληση – Πρόσκληση της KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment , είναι ένα κάλεσμα για δράση προς τους ενασχολούμενους με παροχές υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Από το 2012 η Επιτακτική Ανάγκη για καθαρότητα του βιοτικού περιβάλλοντος !!!

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της πρωτοποριακής  Προληπτικής  Υγιεινής  μέσα από ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume). Αποτελεί  δε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκριτικό πλεονέκτημα την υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος  – μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας- το οποίο δεν αντιγράφεται εύκολα.

Θέτει δε ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για την διασφάλιση της Υψηλής  Ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

 • έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων,
 • λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγο των περιβαλλοντικών επιμολύνσεων, με κινδύνους για την υγεία και την ευημερία.
 • λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των πηγών ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων
 • η έκδοση βεβαίωσης εργασιών για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, απαλλαγμένους από ρύπους βιολογικών παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών (περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος ) θα πρέπει να είναι υποχρεωτική , διότι  όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις. ΠΟΥ!!

Ξοδεύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στην ευημερία ή στην υγεία μας;

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους και παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Ο ρόλος της οικιακής σκόνης ως πηγή έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή με τα χρόνια.

Σίγουρα, η συλλογή σκόνης αντιπροσωπεύει μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μιας  και το επίπεδο μόλυνσης από σκόνη μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγιεινής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο για την παροχή μιας τεχνικά εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων (dust determination test) με μηχανικό τρόπο,  για τον χαρακτηρισμό  ρύπων.

Τα βιοκτόνα (εντομοκτόνα) εντός του νοικοκυριού , ή  βιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που εφαρμόζονται έξω όταν απορροφώνται και ‘’συντηρούνται’’ μαζί με τη σκόνη του σπιτιού, μπορούν να οδηγήσουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των βρεφών σε αυξημένη έκθεση.

Αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

H ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  (indoor air quality) αποτελεί βασική παράμετρο που καθορίζει την υγιεινή διαβίωση των ανθρώπων. Η συγκέντρωση των ρύπων στους  εσωτερικούς χώρους (Volume),  επηρεάζει την υγεία και την ευημερία των φιλοξενουμένων. Η δε ποιότητα του αέρα ενός  εσωτερικού χώρου μπορεί να είναι αρκετά χειρότερη απ’ ότι σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Εξαιτίας αυτής της  ποιότητα πολλοί φιλοξενούμενοι-εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα υγείας, κυρίως του αναπνευστικού .

Το airbeld είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολλαπλών μετρήσεων έλεγχου στις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου (IAQ) και να εντοπίζει έγκαιρα και να αναφέρει σε πραγματικό χρόνο, ‘’επικίνδυνα συμβάντα’’ που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την ευημερία.

Ο έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα περιλαμβάνει τη μέτρηση των ακόλουθων παραμέτρων:

 • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 • Μέγεθος σωματιδίων αέρα(pm1.0) (pm2.5) (pm4.0) (pm10.0)
 • Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs),(NOx)
 • Θερμοκρασία, (temperature), υγρασία (humidity)

Οι παράγοντες για τους οποίους διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί περιβάλλον υγείας της εργασίας διαχωρίζονται σε  χημικούς και βιολογικούς.

Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται!!!! ΕΔΩ

YouTube player
 • Χημικοί παράγοντες: Αιωρούμενα σωματίδια, Αέριοι ρύποι, Διαλύτες, Σκόνη βαρέων μετάλλων, V.O.C.’s (Volatile Organic Compouds – Πτητικές Οργανικές Ενώσεις),  και Ίνες αμιάντου

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Ένας φορητός ‘’χημικός αναλυτής’’ πολλαπλών χρήσεων

Η ανίχνευση μικροβίων σε επιφανειακά δείγματα σε συνδυασμό με τη χημική ανάλυση δίνουν πληροφορίες για την επάρκεια και την καθαρότητα της παροχής  και σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων.( σπίτια , γραφεία, σκάφη, ΜΜΜ).

Το B.EL.D™ (Bio Electric Diagnostics) είναι ένας φορητός χημικός αναλυτής πολλαπλών χρήσεων. Το TVC (Total Viable Count) – για ταχεία ανίχνευση μικροβίων σε επιφανειακά δείγματα. (Enterococcus, Listeria, E.coli, Salmonella, κλπ)

B.E.LD v3 Manual Download ΕΔΩ

YouTube player

Βιολογικοί παράγοντες: Iοί, Μύκητες, παράσιτα, και βακτήρια

Ειδικότερα με την Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων  βάση της παρούσας διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών.

Φιλοσοφία μας είναι η συνέπεια, η αξιοπιστία, με πρωταρχικό μας λόγο την  εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας των εσωτερικών χώρων, αλλά και η σταθερότητα σε αξίες. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και πρωτοποριακών μεθόδων, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, επιτυγχάνεται η διαφορετικότητα στην αποτελεσματικότητα  μας στην εγγυημένη καθαρότητα των εσωτερικών χώρων.

Η ομάδα  Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη  και των Αναδυόμενων αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την διασφαλισμένη υγιεινή και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/στις-ανακατατάξε…επιτακτικής-ανάγ/ 

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .
 2. Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .
 3. Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
 4. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 5. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment θέτουμε στόχο για την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

 «Ο καθαρός αέρας θεωρείται βασική απαίτηση της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας παγκοσμίως.» (ΠΟΥ ).

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης» έχει γίνει μια ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια . Οι υπεύθυνοι  στην ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  ειδικότερα, τον χρησιμοποιούν για να υποδηλώσουν μια κοινωνική πρόκληση που σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν.  Διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον διαβίωσης,  συμβάλλει στην προαγωγή της Προληπτικής Υγιεινής, ως ασπίδα προστασίας  από  ‘’απρόσμενους ‘’ κινδύνους στην υγεία μας.

Ωστόσο, η  προστασία της υγείας μας παραμένει ανεπαρκής , απέναντι στο επιβαρυμένο –  επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που εξακολουθεί και σήμερα –  στις σύγχρονες κοινωνίες -να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία όλων μας.

Η ανάγκη για ολική απορρύπανση ή εξυγίανση και αποκατάσταση  του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume), αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων με πιστοποίηση των εφαρμογών της καθαρότητάς  του, για την επόμενη χρήση. Οι δε πολιτικές και δράσεις που συνάδουν στη φιλοδοξία της βελτιωμένης ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume) αποτελεί επένδυση μηδενικής ρύπανσης με εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας του.

Χρειάζονται επομένως συνεχείς επενδύσεις για να εξασφαλιστεί η διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων προγραμμάτων με ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές , για την εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός ασφαλούς και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υγιείς και βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον διαβίωσης.

Όταν ένας άρρωστος εσωτερικός χώρος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας, αλλά και ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο “υποτίθεται καθαρό”  θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,  μιας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Το υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης στο οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, πρέπει να είναι ασφαλές και ελκυστικό , να  προωθεί υγιεινές συμπεριφορές με επιρροή στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να είναι ευχάριστο να ζεις. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Η Πρόκληση – Πρόσκληση της KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment , είναι ένα κάλεσμα για Δράση προς τους ενασχολούμενους με παροχές υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Το όλο εγχείρημα στόχο έχει, την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),για την επισήμανση των συνθηκών υγιεινής,  αλλά και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) Επιπλέον με τον (Ν. 3850/2010) για την μηδενική ανοχή ρύπανσης από βιολογικους παράγοντες ,  αλλά και για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄244/07.12.2020),μετά το πέρας των εργασιών, απέναντι στο επιβαρυμένο – επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον (Volume),  για μείωση των κινδύνων από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην αυξημένη έκθεση τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες (Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης) που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση και αποκατάσταση των χωρών, βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον ,

Η καθαρότητα του  βιοτικού περιβάλλοντος  δεν είναι επιλογή είναι ανάγκη !

Για τα ωφελεί και την αποτελεσματικότητα του Clean Volume at living environment ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Κοινοποίησε τοΕνεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι, αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη, όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π .

Και να θυμάστε, η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης ,απαιτεί δουλειά και επιμέλεια.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναγκαία-εξασφάλ…-της-διασφαλισμέ/

Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Η Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  Indoor Air Quality είναι ένα αναδυόμενο ζήτημα του Βιοτικού περιβάλλοντος μας , με πρωταρχικό μας λόγο την διασφάλιση της ποιότητας του.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας ευρύς όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη στην ατμόσφαιρα διαφόρων παραγόντων (χημικών, φυσικών, βιολογικών ή άλλων), που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα ασχολείται εντατικά με τους λεγόμενους «αναδυόμενους» ρύπους.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο. σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις, Η εμφάνιση αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων μπορεί να είναι υψηλή λόγω της παρουσίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και δομικών υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποια από αυτές τις χημικές ουσίες.

Οι αναδυόμενοι ρύποι ( Emerging indoor pollutants ) είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις οι οποίες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες  και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σ’ όλους τους έμβιους οργανισμούς. Οι συγκεντρώσεις τους  δε , έχουν συνεχή και αδιάκοπη παρουσία  που τους καθιστά σημαντικούς και ως  έμμονους οργανικούς ρύπους, με τοξικές χημικές ουσίες που αργούν να αποσυντεθούν.

Οι αναδυόμενοι οργανικοί ρύποι (Emerging Organic Contaminants, EOCs) είναι κατά κύριο λόγο περιλαμβάνονται ανθρωπογενούς και φυσικής προέλευσης χημικές ουσίες, αλλά και σύνθετες οργανικές χημικές ενώσεις,  ενώσεις βιομηχανικής ή οικιακής προέλευσης (όπως PCBs ή αλλιώς πολυχλωριωμένα  διφαινύλια ) όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ( PAHs), διοξίνες κλπ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων  στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αναδυόμενων ρύπων και αποκατάσταση των χωρών , είναι τεχνολογίες που βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον.

Όπως η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality ),καθώς και σε διεργασίες οξείδωσης,– επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO )- χωρίς υπολειμματικότητα ,συνεισφέροντας σύγχρονος  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια της ‘’καθαρότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Επίσης , οι αναδυόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων( Emerging indoor pollutants ) στους εσωτερικούς χώρους, με επιπτώσεις  μετά το πέρας των εργασίμων παροχής υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών,  έχουν μελετηθεί και έχουν θεσμοθετηθεί από τα αυστηρότερα πρότυπα στις  μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να απομακρύνουμε  ή/και να περιορίσουμε τα αρνητικά τους αποτελέσματα στο ελάχιστο δυνατό ,  για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή.

Σίγουρα, η συλλογή σκόνης αντιπροσωπεύει μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δειγματοληψία μιας  και το επίπεδο μόλυνσης από σκόνη μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης της υγιεινής του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα έξυπνο εργαλείο για την παροχή μιας τεχνικά εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων (dust determination test)με μηχανικό τρόπο,  για τον χαρακτηρισμό  ρύπων.

Ο ρόλος της οικιακής σκόνης ως πηγής έκθεσης κερδίζει περισσότερη προσοχή με τα χρόνια, αλλά και αρκετά ανοιχτά ερωτήματα που σχετίζονται με την υγεία παραμένουν προς επίλυση. Τα βιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που εφαρμόζονται έξω ή βιοκτόνα (εντομοκτόνα) εντός του νοικοκυριού , όταν απορροφώνται και ‘’συντηρούνται’’ μαζί με τη σκόνη του σπιτιού, μπορούν να οδηγήσουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων των παιδιών και των βρεφών σε αυξημένη έκθεση.

Δικαιολογημένα λοιπόν εστιάζουμε περισσότερη προσοχή στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων από μόλυνση της οικιακής σκόνης , για  να βελτιωθεί η αξιολόγηση κινδύνου από μη ορθή και ενδελεχή απορρύπανση , αλλά και κάθε πρότυπο που μπορεί να συνδεθεί από την συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας σκόνης.

Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει την εμφάνιση οργανικών και ανόργανων ρύπων ,στην έκθεση των υπολειμμάτων μαζί με σκόνη των εσωτερικών χώρων  αλλά και ‘’τη συμβολή’’ της ως ‘’δείκτη έκθεσης ‘’ στους ρύπους.

Λόγοι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν εμπλέκονται οι   ”ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις” στο χώρο σας και περιλαμβάνουν ”ΔΩΡΕΑΝ” υποτιθέμενους καθαρισμούς ενός  στρώματος,  χαλιού, καναπέ, κ.τ.λ., γιατί  ‘’ίσως’’ με την “ελεύθερη παραμονή στο σπίτι” και να σας επιβαρύνουν με ρύπους βιολογικών παραγόντων (βιορύπους).!

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων  για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων  αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναδυόμενοι-αλογονωμένοι-οργανικοί/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Ο Δρόμος προς την Υψηλή Ποιότητα Φροντίδας Φιλοξενούμενων.
 2. Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .
 3. Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .
 4. Τα περί περιβαλλοντικών και βιολογικών παραγόντων το ανάγνωσμα !!!
 5. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 6. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 7. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 8. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 9. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 10. Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
 11. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.

 

Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!

Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας  ή «Υπεύθυνος  Επιστήμονας ».!!

Τελικά, σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , για τις παρεχόμενες υπηρεσίας διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Υγειονομικής σημασίας στους εσωτερικούς  χώρους, ποιους πρέπει να εμπιστεύονται πολίτες, φορείς δημόσιου ή/ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, κλπ.;

Το τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, θεωρεί επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής και στα μέτρα προστασίας από παράσιτα για τη δημόσια υγεία , όπως τα αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ακεραία της ψώρας, κρότωνες)», που προκαλούν ποικίλες αρνητικές συνέπειες  με τις δευτερογενείς λοιμώξεις του δέρματος, αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κηρίο , έκθυμα, η οξεία στρεπτοκοκκική λοίμωξη του δέρματος και  λεμφαγγίτιδα .κλπ

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην εξωστρέφεια του σήμερα, με εκτενέστερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για προστασία της Δημόσιας Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος .

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στη υγιεινή και  ασφάλεια  (υγειονομική ασφάλεια ) των εσωτερικών χώρων).

Όπως είχα αναφερθεί και στα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων για την  καθαρότητα του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει  οι υπεύθυνοι στο ΕΟΔΥ , ως προς το περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης θα πρέπει να υπάρξουν  διευκρινίσεις στα αυτονόητα ,αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας;

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  θα πρέπει  οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Η συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος στον σχεδιασμό διεργασιών της εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει και μια ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

 • Οι δε πιστοποιημένοι εφαρμοστές μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για καθαρισμό-απολύμανση θα δημιουργήσουν μύωση-εξάλειψη ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη τις επιπλέον γνώσεις  με την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας , ώστε να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ), η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια ή/και αδυναμία απελευθέρωσης ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση, μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , θα πρέπει και :

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/υγειονομικά-υπεύ…ος-επιστήμονας-ή/

Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας, προκαλώντας έκτος των προβλημάτων υγείας και υψηλό  υγειονομικό κόστος. Η καθαρότητά του  είναι ένα προτέρημα που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε, όχι μόνο στους προσωπικούς μας χώρους του σπιτιού ή των διακοπών αλλά και του εργασιακού περιβάλλον-τος μας , ώστε να ζούμε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, μπορούν να διατηρηθούν οι σε ισχύ εθνικοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια από εκείνα που μπορεί να συνιστούν οι διεθνείς οργανισμοί ή φορείς , στην επιλογή συσκευών καθαρισμού  για την καθαρότητα του εσωτερικού αέρα. Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνεται ο κίνδυνος από κάθε ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.  Επιπλέον , ο έλεγχος  για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους  μαζί με την ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality) , μπορούν να βοηθήσουν για ευεργετική επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο.

Για να υπάρξει η συνεχόμενη καθαρότητα του εσωτερικού αέρα ,  θα πρέπει να προηγηθεί η υποχρεωτικότητα του  καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) , αλλά και η αναγκαιότητα της  μηδενικής  συγκέντρωσης  από κάθε ‘’δραστική ουσία’’ στις επιφανές των χώρων . Το εν λόγο εγχείρημα καλύπτεται από την καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης στοχεύοντας στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, μιας και  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας ,η εμφάνιση από τους συνεργαζόμενους Υγειονομικά υπευθύνους επιστήμονες στον σχεδιασμό διεργασιών για την αποτροπή ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης και την ορθή εκτέλεση των εφαρμογών  , από πιστοποιημένους εφαρμοστές  με τον απαιτούμενο εξοπλισμό . Η αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , σκοπό έχει να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία .

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα για τα οποία πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί και για την  ορθή χρήση τους. Οι τεχνικοί ασφάλειας και οι γιατροί εργασίας, θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων-εταιρειών ,  για την ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ως προς  τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν.  Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , με επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .

Εν κατακλείδι :

 • Για μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.
 • Η έλλειψη ενδιαφέροντος για ορθές εφαρμογές ,μπορεί να μετατρέπει σε ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.
 • Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη  διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’και ποιος θα με ελέγξει.

Έτσι λοιπόν όταν οργανισμοί ή φορείς  αναγγέλλουν διαγωνισμούς ή αναθέσεις  εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης  μικροβιοκτονίας (πχ σε σχολειά και κτήρια ) οφείλουν να γνωρίζουν ότι επ ουδενί δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Αναγγελία/ Γνωστοποίηση (βάσει του Ν.3919/2011) από το ΥΠ.Α.Α.Τ και ούτε Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν το ΥΠ.Α.Α.Τ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.  Απεναντίας  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει  πιστοποιημένους εφαρμοστές  και έναν συνεργαζόμενου Υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα

Το Υπουργείου Υγείας π.χ με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιο με τη ν αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 /20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει .

Οι επικαλούμενοι δε την  Γνωμοδότηση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χρήσης απολυμαντικών ουσιών σε μορφή νέφους ή αεροζόλης για την αντιμετώπιση του SARS-COV-2, θα πρέπει να προσέξουν τις  Βιβλιογραφικές αναφορές / 13. Available at: την προαναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας . ΑΠ Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-3-20,: «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» που επισυνάπτεται και στις συμπληρωματικές οδηγίες.

Συμπεραίνοντας:

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών για καθαρισμό-απολύμανση δημιουργεί μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

 • Θα ενημερωθούν το γιατί δεν πρέπει να υπόσχονται ότι κάνουν ‘’ απολύμανση υπογράφοντας χαρτάκια ”  για (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),
 • Θα ενημερωθούν ότι πράττουν μια αξιόποινη πράξη ως ’’ χημικοί εισβολείς ’’  ακλουθώντας  το σύνδρομο  της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  .
 • Θα ενημερωθούν ότι ‘’ατμίζοντας τα στρώματα- σαλόνια’’ δεν απολυμαίνετε μόνο  με συσκευή ατμού,
 • Θα ενημερωθούν ότι η παρερμηνεία που συνεχίζεται να γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ πως η μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) για τον καθαρισμό των στρωμάτων ακόμα και  τύπου ‘’Bonnet ‘’ δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος, με αποτέλεσμα να διενεργούν  ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.

Λόγοι που οι υπεύθυνοι στο Ε.Ο.Δ.Υ. , θα πρέπει  στο περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης  για διευκρινίσεις στα αυτονόητα αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται. Έτσι θα μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, προκαλώντας  ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

 • Επιπλέον δε η μη εναρμόνιση με τις ολοκληρωμένες υγειονομίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές απέναντι στην νομοθεσία , δημιουργεί κενά ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεση σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τα-περί-θεσπίσεω…ικών-κριτηρίων-κ/ ‎

Υγιής ύπνος σε υγειονομικά εξασφαλισμένο περιβάλλον.

Υγιής ύπνος σε υγειονομικά εξασφαλισμένο περιβάλλον

Στην καθημερινότητά μας υπάρχει πληθώρα καταστάσεων που μας ’’ κλέβουν ‘’τον υγιή ύπνο, χωρίς  να το συνειδητοποιούμε.

Στρέφοντας την προσοχή σας στη βελτιστοποίηση του ολικού περιβάλλοντος ανά όγκο ³  (Indoor Air Quality ) του υπνοδωματίου , μπορείτε  να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για έναν υγιή ύπνο υψηλής ποιότητας σε ένα Bio – περιβάλλον Bio (βίος=το ζείν),  χωρίς περισπασμούς .

Η καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης αναβαθμίζει τους εσωτερικούς χώρους φιλοξενίας μετατρέποντας τους σε χώρους που διασφαλίζουν προστασία για την προαγωγή  παροχής  ενός υγιή ύπνου, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν τον υγιή ύπνο:

Επιλέγω για καθαρισμό – απολύμανση και των στρωμάτων, πιστοποιημένους εφαρμοστές που να παρέχουν υπηρεσίες με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την αυστηρή τήρηση των νόμων  Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η υποχρεωτικότητα της απορρύπανσης (Deep-Depollution) των στρωμάτων , αλλά και η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση (Indoor Air Quality ) των δωματίων φιλοξενίας ,  μειώνει ή/και εξαλείφει κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/υγιής-ύπνος-σε-υ…νομικά-εξασφαλισ/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Hotels:Καινοτομία Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης..pdf
 2. Green and Clean Rooms Hotels 2024,
 3. Hotels : Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται!!!! ΕΔΩ
 4. Έλεγχος Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Χώρου (Video)
 5. Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,
 6. Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.
 7. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 8. Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
 9. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης