Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Μήπως οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » εγκυμονούν κινδύνους στην παραλαβή των χαλιών;

Αν και οι Ανοιξιάτικες Δράσεις για να αποφορτιστούμε από  τους «βρώμικους θύλακες » συμμετέχοντας στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’ έχουν ξεκινήσει νωρίς , οι επισκέψεις στο  Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα για επιπλέον ενημέρωση έχει αυξητικές  τάσεις , με μεγαλύτερη παραμονή στα βίντεο.

Ας δούμε και κάποιες σημαντικές  παραμέτρους για την ανοιξιάτικη καθαριότητα.!!

YouTube player

Η φύση της εργασίας φέρνει τους Ταπητοκαθαριστές σε μια σειρά κινδύνων από τους οποίους ο πιο σημαντικός είναι ο «βιολογικός κίνδυνος» (biohazard), ο κίνδυνος δηλαδή που οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τα χαλιά με την παραλαβή τους μπορεί να είναι μολυσμένα όπως (π.χ. λέπια από τρίχες και φτερά εντόμων ένζυμα και ακάρεα αίμα, ούρα, τεμάχια οργάνων, εκκρίσεις), μη μπορώντας  να αποκλείσουμε την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από  ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. ( σκώρο, κοριό, ακάρεα, ακάρεα της ψώρας, ψύλλους, σκαθάρι χαλιών).

YouTube player

Συντρέχουν λοιπόν λόγοι επιτακτικής ανάγκης , για την υγιεινή και ασφάλεια τους , των οικογενειών τους, των υπαλλήλων τους, αλλά και των πελατών τους, έτσι ώστε να ‘’επιβάλλεται’’ στο να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια  και για αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Επιπλέον οι «ρύποι βιολογικών παραγόντων » μπορεί να επιδράσουν στα οικονομικά της επιχείρησης-εταιρίας,  μιας και δεν καταγράφονται παράλληλα και οι επιπτώσεις στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων,  διότι η κυρία μείωση της αποδοτικότητας  ως προς την παραγωγικότητα  μπορεί να συσχετιστεί και με ψυχολογικούς παράγοντες. Η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, οι οικονομικές απώλειες και οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες λόγω αλλαγής της  των κλιματικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογική πίεση και στρες, τα οποία τελικά μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

YouTube player

Ο όρος «βιολογικός παράγοντας» αναφέρεται σε όλους τους μικροοργανισμούς που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα, σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000/54/ΕΚ) «για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία» και την εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 186/95, 174/97, 15/99).

Έτσι σύμφωνα και με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Ειδικότερα δε με την Άσκηση Υγειονομικών Ελέγχων  βάση της διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),   Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

YouTube player

Οι καταναλωτές έχουν ‘’στείλει τα χαλιά τους διακοπές’’ για να καθαριστούν και να φυλαχτούν, η τα πλύνανε μόνοι τους η με κάποια βοήθεια η ακόμα τα ’τίναξαν-σκούπισαν’’ και τα φύλαξαν ώστε από τον Οκτώβριο να κάνουν Οικονομία με χειμωνιάτικη φροντίδα στο στρωμένο σπίτι με χαλιά.

Σε μια αγορά, όπου όλοι  “δείχνουν” ότι έχουν τις ίδιες υπηρεσίες, τι κάνει τη διαφορά;

Θα συνεχίσω να  επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, στο επάγγελμα των καθαρισμών.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,. Θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών ανά m², έτσι ώστε να  γίνει κατανόηση του κόστους  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα .

Υπηρεσίες με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Μήπως λοιπόν ως καταναλωτές θα πρέπει να αναθεωρήσετε το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθείτε στο καθαρισμό των χαλιών σας;

YouTube player

Είναι σεκταριστική η εικόνα, όταν βλέπουμε ‘’φυλαγμένα χαλιά’’  με αυτό το περιεχόμενο!!

Προσοχή στην ερεύνα αγοράς για την Ανοιξιάτικη καθαριότητα με τις οικονομικότερες λύσεις.

Με σεβασμό λοιπόν στις ανάγκες των καταναλωτών, γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν  για τις μεγάλες συνέπειες στην υγεία, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον από την χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης, γνωρίζοντας ότι η χαμηλή ποιότητα καθαρισμού των χαλιών βλάπτει σοβαρά την υγεία και  μη γνωρίζοντας τους στοιχειώδεις κανόνες για τον καθαρισμό τους,  θα  πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του η αποτροπή της Επικίνδυνης επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

Το ερώτημα αν γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας , θα συνεχίσει να παραμένει , έτσι ώστε να αναρωτιόμαστε αν αυτό που φαίνεται Καθαρό, αν είναι και Υγιές , ώστε να μειώσετε την επικινδυνότητα της επιμόλυνσης  στους εσωτερικούς σας χώρους .

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των Αναδυόμενων αλογονωμένων οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την διασφαλισμένη υγιεινή και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.

Υ.Γ: 2) Πίσω από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Σύμβουλος Καθαριότητας

Πηγή:  https://klintec.gr/μήπως-οι-ρύποι-β…ογικών-παραγόντω/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 2. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 3. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 4. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 5. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 6. Πράσινα και καθαρά δωμάτια Ξενοδοχεία 2024 ,
 7. Ρύπανση εσωτερικών χώρων
 8. Επιτακτική Ανάγκη ο Επαγγελματικός Καθαρισμός Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών. pdf
 9. Επενδύσεις σε Πράσινες Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Καθαρισμού. pdf
 10. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.

Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή  αποσκοπεί στην υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους μας. Θέτει ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού αέρα , βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Ξοδεύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στην ευημερία ή στην υγεία μας;

Μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν.

Με τα καινοτόμα προγράμματα της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης  , δημιουργούνται επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας , ώστε να καλύπτουν την  αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , με σκοπό να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Στο σχέδιο περιγράφονται  μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

Η επίδραση του εσωτερικού περιβάλλοντος στην απόδοση.

Κίνδυνοι από αυξημένη συγκέντρωση ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ και την εισπνοή αέριων ρύπων, (αιωρούμενη σκόνη,  φορμαλδεΰδη και παθογόνους μικροοργανισμούς). Τα αίτια αυτής της καχεξίας που νοιώθουμε σε αυτούς τους χώρους, με συμπτώματα όπως  πονοκέφαλο , αδιαθεσία, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, βουλωμένη μύτη, αναπνευστικά προβλήματα , δεν είναι πάντα ορατά, οι λύσεις όμως υπάρχουν κι είναι απτές.

 • Επιπλέον οι μη ορθές εφαρμογές των βιοκτόνων είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και στην εργασιακή ικανοποίηση –ανασφάλεια– για την απόδοση των εργαζομένων ,  οι οποίοι στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή επίδοση των υπηρεσιών τους.
 • Οι δε ‘’Bio-κτόνοι ‘’ του 2013 έγιναν σήμερα ‘’Υγειο-κτόνοι εκτελεστές’’ και ζουν ανάμεσα μας ,  είτε να ’’απολυμαίνουν τους κοριούς’’  είτε ‘’ατμίζοντας  στρώματα- σαλόνια’’, γιατί  επαφίενται στο ”πατριωτικό ‘’…και ποιος θα μας ελέγξει ;

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών Η διαδικασία μιας συστηματικής μεθόδου περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης στοχεύει στη μείωση της βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, βελτιώνοντας παράλληλα την υγιεινή των εσωτερικών χώρων . Η δε ορθή διαδικασία εφαρμογής παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης μεταδοτικών παθογόνων μικροοργανισμών. Ωστόσο, πολλές τρέχουσες πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού -απολύμανσης εσωτερικών χώρων ,ανεξάρτητα από την επιλογή της όποιας μεθόδου για την εφαρμογή ,μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών ή/και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Μηχανικός τρόπος αντιμετώπισης επιβλαβών ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’  σε εσωτερικούς χώρους, πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Η δε συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος με τον σχεδιασμό διεργασιών εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει την ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

Η προσαρμογή  στον υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού -απολύμανσης , προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι μετά την συμμετοχή τους στην Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, όπου αποκτούν επιπλέον γνώσεις με οδηγίες και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και  -μετά από εξετάσεις- αξιολογούνται για την καταλληλότητά τους ως  πιστοποιημένοι  εφαρμοστές .

Επιπλέον οι ομιλητές σε ενημερώσεις ημερίδων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  θα πρέπει να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και της αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Μετά από κάθε Βεβαίωση  ή το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης , όλοι οι εμπλεκόμενοι με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, χρειάζονται και τον απαιτούμενο εξοπλισμό μαζί με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

…..επι του Πρακτέου.

Έτσι θα υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Πληροφορίες για το μη αναρτημένο βίντεο της ημερίδας 02/12/2023, για τις ‘’Νομικές ευθύνες’’, Επικοινωνία στον ΣΕΑΜΕ.!!!

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Η Αμοιβαιότητα ωφελεί τους πάντες, με σύνεση και αποτελεσματικότητα.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/προληπτική-υγιει…επιλογή-προγραμμ/

Ανοιξιάτικες Δράσεις Προληπτικής Υγιεινής

Ανοιξιάτικες Δράσεις Προληπτικής Υγιεινής

Η Ανοιξιάτικη Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή αποτελείται από μέτρα υιοθέτησης και εφαρμογής «προληπτικών δράσεων» (λήψη εκ των προτέρων ) που λαμβάνονται τόσο στους εσωτερικούς χώρους , αλλά και στα αφαιρούμενα είδη (χαλιά-μοκέτες, παπλώματα ,κουβέρτες) με σκοπό να προλάβουν ή να αποτρέψουν την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων στην Δημοσιά Υγεία.

Η διαχρονική αξία των συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εσωτερικό περιβαλλοντικό καθαρισμό είναι μια απ’ τις βασικές προϋποθέσεις για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σε μια επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από τους αιωρούμενους εσωτερικούς  ρύπους βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο.

Στρέφοντας την προσοχή σας στη βελτιστοποίηση του ολικού περιβάλλοντος ανά όγκο ³  (Indoor Air Quality ) των εσωτερικών χώρων , μπορείτε  να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις και  έναν υγιή ύπνο υψηλής ποιότητας  σε ένα Bio – περιβάλλον Bio (βίος=το ζείν),  χωρίς περισπασμούς μιας και  στην καθημερινότητά μας υπάρχει πληθώρα καταστάσεων που μας ’’ κλέβουν ‘’ τον υγιή ύπνο, χωρίς  να το συνειδητοποιούμε. Η καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης αναβαθμίζει τους εσωτερικούς χώρους φιλοξενίας μετατρέποντας τους σε χώρους που διασφαλίζουν προστασία για την προαγωγή  παροχής  ενός υγιή ύπνου, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνεται ο  κίνδυνος από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.

Ο απλούστερος τρόπος για να βελτιώσετε τον αερισμό των εσωτερικών χωρών είναι να ανοίξετε το παράθυρο ή την πόρτα όταν δεν έχει, καυσαέριο, αερομεταφερόμενη σκόνη , ρυπογόνους καπνούς από φωτιές ή αναμμένα τζάκια . Η επιλογή συσκευών καθαρισμού αέρα  μαζί με τον έλεγχο για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους , μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality) για ευεργετική επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο.

Δεν χρησιμοποιώ μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή):

Μειώστε τον κίνδυνο και στις επιφάνειες.

Η μόλυνση των επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών υψηλής αφής, μολύνεται με έναν  ποικίλο πληθυσμό μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως δεξαμενές πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών . Ως εκ τούτου, η κατασταλτική μέθοδος για τον καθαρισμό – απολύμανση των περιβαλλοντικών επιφανειών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της πιθανής συμβολής σε λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγιεινή των χώρων.

Η ενσωμάτωση της ”Διαπιστευμένης βεβαίωσης”– «Πολλαπλής Θωράκισης » – στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνει και την εξειδικευμένη τεχνολογία πρόληψης με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’ με το τείχος  των «Νανοπαγίδων»  και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., δρα με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης, παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες, διατηρώντας τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών.

Αποφόρτιση με μύωση ή/και απαλλαγή από ‘‘υγειονομικές βόμβες’’  μη ορατού ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας ,η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού-απολύμανσης και στα αφαιρούμενα είδη (χαλιά-μοκέτεςς, παπλώματα ,κουβέρτες)  σκοπό έχει να προλάβει ή να αποτρέψει  ‘’την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Στην KlinTec και για την βελτίωση  της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων , προτείνουμε εφαρμογές Πολλαπλών μεθόδων καθαρισμού-απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. και  εφαρμοστές με Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση, ώστε να  μειώνεται ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων . Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση παρέχουμε την εξειδικευμένη  ενημέρωση  στα ολοκληρωμένα προγράμματα, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”.

Τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα που πρέπει να τηρούνται Αυστηρά οι  Κανονισμοί & η Ορθή Χρήση τους.

Η εφαρμογή του Protect Surface 3Q μειώνει σε ένα μεγάλο φάσμα τα μικροβιακά φορτία , ενώ παράλληλα μειώνει και την κατανάλωση νερού, απορρυπαντικών, ώστε  στο τελικό ξέβγαλμα των χαλιών με το Sera Απολυμαντικό, να παρέχεται επιπλέον υψηλή καθαρότητα με βέλτιστη φωτεινότητα και εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση.

H ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και  θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους ,με επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας ,π,χ. (Επιτόπιων καθαρισμών – Ταπητοκαθαριστήρια). Η συνεργασία με  έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση , για τους φακέλους πχ, (καθαριότητας απορρύπανσης -απολύμανσης στρωμάτων, κλπ ).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/ανοιξιάτικες-δρά…ς-προληπτικής-υγ/

Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων.

Εξ’ αποστάσεως -Πιστοποιημένη εκπαίδευση διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης, αποστείρωσης & πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας, έναντι μολυσματικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του SARS-COV2. Έναρξη 26/03/2024

Θα υπάρξει ενημέρωση και για τους (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) μπορεί πλέον να προσδιοριστεί ποιοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμούαπολύμανσης.

Ανάλυση του (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την  (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, όπου μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

 Επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό – απολύμανση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, όταν οι φορείς  ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , ‘’είναι εδώ.’’

Για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Επιτακτική ανάγκη και για επιπλέον γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές προγραμμάτων ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών’’ , ως  ‘’ομάδες κρούσεις ‘’  για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων , όπως με κοριούς και ψώρα, μούχλα σε στρώμα και τοίχο , σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ

Προσοχή χρειάζεται και από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και στους παρέχοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση  με την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Η εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα εγκύκλιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση καλύπτει τα νομικά θέματα, ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  και τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων μας είναι το ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

 Επιπλέον ανάλυση

 • για την  δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ
 • για τους κοριούς και την υποχρεωτικήη απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί η μηχανική μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, ιών, όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία, κλπ

Απευθύνεται σε Υπηρεσίες Καθαρισμών -Απολυμάνσεων,

 1. Ξενοδοχειακού Κλάδου / Τουριστικά Καταλύματα / Κατασκηνώσεις/ φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων
 2. Επισιτιστικού Κλάδου / Εστιατόρια / Καφέ / Μπαρ Σούπερ Μάρκετ,
 3. Μεταφορές Προσώπων (Μ.Μ.Μ, Πλοίων, Rent a car, τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.)
 4. Κλάδους υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης
 5. Υπηρεσίες Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Γενικών Καθαρισμών , Facility –Διαχείρισης κτηρίων , Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίου,
 6. Αίθουσες μαθημάτων, Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

 Πηγή:  https://klintec.gr/πιστοποιημένη-εκ…δευση-ολοκληρωμέ/ ‎