2020

Καλή Χρόνια με Υγεία, Αγάπη, Ευημερία και Αισιοδοξία !!

Το 2020 ας αποτελέσει την αφετηρία μιας  Δημιουργικής Δεκαετίας.

 

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

BioExterminating Services

Στην  KlinTec, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων  μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την άψογη  καθαριότητα και υγιεινή:

Αναγνωρίζοντας  ότι ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να έχει διαφορετικές προσδοκίες για τον τρόπο καθαρισμού των χώρων διαβίωσης του, πραγματοποιούμε λεπτομερείς συνεννοήσεις  μαζί σας, για να βεβαιωθούμε ότι  μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας .

Προσοχή λοιπόν στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει  να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ , που επηρεάζουν πολύ ποιο σοβαρά την υγεία σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία και όχι από τους ‘’ακίνδυνους καθαριστές’’.

Έως ότου:

 • Το Υπ.Α.Α.Τ, αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’(εγκυκλίους –οδηγούς εφαρμογών κλπ ) σε ενδιαφερόμενους σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει επικινδυνότητα, για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού, ετσι  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων , π.χ.σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία.
 • Το Υπουργείο Υγείας , αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, θα πρέπει να αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ με Κατεπείγον εγκύκλιο προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, όπως προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη).
 • Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ θα πρέπει να αναφέρεται  για κάθε εφαρμογή (Ψύλλων –Κοριών ) όπως  αναφέρει – στα Περιβαλλοντικά μέτρα για την  Ψώρα, –όπου: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), σε εσωτερικούς χώρους,  πχ. σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία χώροι εργασίας, καθώς και σε κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ., Διότι ακόμα και  οι αναφερόμενες  για ‘’εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων’’ συνεχίζουν να εφαρμόζουν βιοκτόνα, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις έντονης ή επίμονης ενόχλησης, να είναι από τις επανειλημμένες  –μη ορθές και άσκοπες – εφαρμογές και όχι από τα έντομα.
 • Οι επαγγελματίες  επιστήμονες (που φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ ως υπεύθυνοι για τις εφαρμογές) και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να δείξουν  περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ελέγχοντας ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Καινοτομούμε και Μειώνουμε κατά 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε Εσωτερικούς Χώρους:

 • Εφαρμόζουμε πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών για πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και η μείωσης κινδύνου.
 • Εντοπίζονται έντομα η άλλα προβλήματα στον χώρο. Τα ωφέλημα έντομα-με την παραμονή τους-δεν δημιουργούν προβλήματα υγείας.
 • Γίνεται ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ.
 • Γίνεται εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’(με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), ως απολύμανση (Bio–Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’. Επιπλέον δε μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα και για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Εξουδετερώνουμε πρώτα τα προβλήματα που προήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν , το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση) , ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα  πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών με εγκεκριμένα βιοκτόνα σε αντικείμενα ή επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Επιπλέον γνωρίζουν  για τα επαγγελματικά συστήματα του Εξοπλισμού των Bio-Εφαρμογών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Απολύμανσης, μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες  των επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά και για τα προγράμματα του Greenest, όπου αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, , έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων.

Οι συμμετέχοντες στο τμήμα Greenest της KlinTec, κάθε Βεβαίωση –Πιστοποίηση την οποία αποκτάμε, την Αξιοποιούμε ως εργαλείο στη κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα και δεν την βλέπουμε  ως μια ‘’καλό αγορασμένη αντίκα’’ για να μας  διακοσμεί τον τοίχο. Πρωτοπόροι, μέσα από επενδύσεις σε εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό και για  το πρόγραμμα Bio-Exterminating Services, μεταφέρουμε ‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’  την διαρκή δράση μας για την προστασία που σκοπό έχει την λήψη προληπτικών μέτρων , ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , για την προαγωγή και  βελτίωση της υγιεινής από όλους μας– Πολίτες και Πολιτεία!

Ευελπιστώ ότι, σε Εκπαιδευτικές Ημερίδες άλλα και στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών ,να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, όπως στα σεμινάρια για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους, έτσι ώστε οι επαγγελματίες  επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services υποστηρίζονται από  Hygienichome, Bio-apolimantiki, CareHome , Greenkeepings, Ecological Life, GreenServices ,κλπ

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/καινοτομούμε-μει…ντας-εφαρμογές-β/

Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.

Η συνεισφορά των ‘’ακίνδυνων καθαριστών’’ στην αποδόμηση της οργανικής ύλης.

Μπορεί τα Ptinidae(τα έντομα αίνιγμα) να μοιάζουν πολύ με αράχνες ή  κοριούς αλλά δεν τρέφονται με αίμα. Συνεπώς ο κάθε ‘’μη ειδικός ‘’, μπορεί τα μπερδέψει ακόμα και με τις – μικρές μαύρες μελίγκρες (αφίδες) -το μελιτογόνο έντομο ,ως  “κοριό” του ελάτου.  Οι  περίοικοι που οι κατοικίες τους γειτονεύουν με έλατα, δεν πρέπει να φοβούνται τις (αφίδες) διότι δεν έχουν καμιά σχέση με το επικίνδυνο  παράσιτο Trypanosoma cruzi  και την  νόσο Chagas ( λοίμωξη του T. cruzi ) όπου αναφέρεται ως αμερικανική τρυπανοσωμίαση . Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή  στην νέα ασθένεια Trypanosomiasis (Chagas Disease), που την ονομάζουν … «νόσο των φτωχών» και μεταδίδεται  από μολυσμένα έντομα και κυρίως κοριούς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της ΠΟΥ, θάνατος από την  νέα ασθένεια Chagas  δεν έχει καταγράφει. Διαβάστε περισσότερα στο Ifo CHAGAS: Τι πρέπει να ξέρετε για την  νόσο Chagas.

Τα  Pillbugs και Sow bugs  ,αυτοί  οι “ενοχλητικοί μετανάστες” στα σπίτια μας, δεν είναι «πραγματικά έντομα» αλλά ζωικοί εχθροί που παρασιτούν και στο εσωτερικό χώρο των σπιτιών μας. Αυτοί οι ‘’ακίνδυνοι καθαριστές’’ , όλο και περισσότερο μεταναστεύουν στον εσωτερικό χώρο των σπιτιών με συνθήκες υγρασίας και οργανικής ύλης , την οποία χρειάζονται για να τραφούν, είναι όμως και τα ίδια μια πηγή τροφής για άλλους ζωικούς εχθρούς, όπως τα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’, όπου η προσέλκυση τους στα σπίτια μας, δημιουργεί ένα ‘’οικολογικό αντιστάθμισμα’’ απέναντι στα βιοκτόνα. Απρόσκλητα  μπορούν να εισέρθουν και τα Κολλέμβολα  που τα βρίσκουμε συνήθως, εκεί όπου υπάρχουν πηγές υψηλής υγρασίας, υγροί τοίχοι σε συνδυασμό με υπερβολική οργανική ύλη ,τρόφιμα, σπόρους ή μπαχαρικά και μύκητες. Οι εμφανίσεις τους, τείνουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια ζεστού και υγρού καιρού.

Συνεισφέρουν έμμεσα, στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, μέσω του κατακερματισμού της και του ελέγχου των μικροβιακών κοινοτήτων του εδάφους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις για αυτές τις κατηγορίες των ζωικών εχθρών ,για την αντιμετώπιση τους μπορεί να μην χρειαστεί καμιά χημική εφαρμογή , ακόμα και όταν ο αριθμός τους είναι υπερβολικός. Απεναντίας η προσέλκυση τους  προμηνύει, έκτος των άλλων και την εμφάνιση της επικίνδυνης μούχλας ,όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα στο να είναι σε όλο το δωμάτιο η/και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους και θα πρέπει να εξουδετερωθεί.

Ενοχλούν κυρίως λόγω της παρουσίας τους στους εσωτερικούς χώρους σε μεγάλες  συγκεντρώσεις.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση  των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Για την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών εφαρμογών στους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται  αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών , εφαρμόζοντας μεθόδους με Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης του χώρου, σε ινώδη υλικά (Στρώματα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες), λείες επιφάνειες, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του βιότοπου που ευνοεί την ανάπτυξη των  πληθυσμών από αυτά τα παράσιτα. Η ανάγκη μέριμνας για την υγεία, έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση ανάλογων εναλλακτικών μεθόδων μαζί με την ύπαρξη συντονισμένων δράσεων για τον  ‘‘έλεγχο αιωρούμενων ρυπογόνων μικροσωματιδίων”  και την αποφυγή επιμόλυνσης του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες που δημιουργούν άλλα προβλήματα υγείας.

Προσοχή λοιπόν στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων.

Οι καταναλωτές μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει  να κάνουν ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία τους,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις εφαρμογές των βιοκτόνων, αφού  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα  μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’ , που επηρεάζουν πολύ ποιο σοβαρά την υγεία σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία και όχι από τους ‘’ακίνδυνους καθαριστές’’.

Έως ότου το Υπ.Α.Α.Τ, αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ (εγκυκλίους –οδηγούς εφαρμογών κλπ ) σε ενδιαφερόμενους σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012) ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει επικινδυνότητα, για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού, ετσι  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων , π.χ.σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία.

Άλλα και το Υπουργείο Υγείας , αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, θα πρέπει να αρχίσει να διενεργεί  ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ με Κατεπείγον εγκύκλιο προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, όπως προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη).

Ο δε Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ θα πρέπει να αναφέρεται  για κάθε εφαρμογή (Ψύλλων – Κοριών ) όπως  αναφέρει – στα Περιβαλλοντικά μέτρα για την  Ψώρα, –όπου: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), σε εσωτερικούς χώρους,  πχ. σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία χώροι εργασίας, καθώς και σε κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ., Διότι ακόμα και  οι αναφερόμενες  για ‘’εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων’’ συνεχίζουν να εφαρμόζουν βιοκτόνα, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις έντονης ή επίμονης ενόχλησης, να είναι από τις επανειλημμένες  -μη ορθές και άσκοπες – εφαρμογές και όχι από τα έντομα.

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Μειώνετε κατά 5/6 τις εφαρμογές βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους όταν:

 • Εφαρμόζοντας πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών για πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και η μείωσης κινδύνου.
 • Εντοπίζονται τα έντομα στον χώρο. Τα ωφέλημα έντομα-με την παραμονή τους-δεν δημιουργούν προβλήματα υγείας.
 • Γίνει ενδελεχής απορρύπανση (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’,ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνει επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘ περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ
 • Γίνει εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η προτεινόμενη πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), ως απολύμανση (Bio–Disinfection) χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’. Επιπλέον δε μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα και για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Δεν εξουδετερώσουμε πρώτα τα προβλήματα που παραήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν , το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση) , ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα  πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών με εγκεκριμένα βιοκτόνα σε αντικείμενα ή επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Επιπλέον γνωρίζουν  για τα επαγγελματικά συστήματα του Εξοπλισμού των Bio-Εφαρμογών Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Απολύμανσης, μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες  των επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά και για τα προγράμματα του Greenest, όπου αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, , έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων.

Υ.Γ. : Έκτος από τα προαναφερόμενα (Ptinidae, Pillbugs και Sow bugs, Αρπακτικά ακάρεα, Κολλέμβολα,) βιοκτόνο  δεν συνίσταται και για το  Άκαρι της ψώρας, τις Ψείρες του σώματος, τα Ακάρεα (Dust mites) ,κλπ

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο email: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

 Πηγή:  http://klintec.gr/η-συνεισφορά-των-ακίνδυνων-καθαρι/

Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Όταν ένας “άρρωστος εσωτερικός χώρος” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας,  ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο ότι το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και στο ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας  για όλους μας , μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Ανέκαθεν ο άνθρωπος έπρεπε να ‘’παλεύει με τη Φύση’’ για να επιβιώσει, –προσπαθώντας να της επιβληθεί – χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες που επηρεάζουν τόσο τον εαυτό του όσο και τους γύρω του . Η τεράστια άνοδος του βιοτικού επιπέδου οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του , επηρεάζοντας –θετικά, αλλά και αρνητικά- με συνέπειες στις περισσότερες εκφάνσεις του , από την αρνητική χρήση της τεχνολογίας .

Σιγά- σιγά  έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι, αυτή η αρνητική χρήση προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί ,σε αυξανόμενο ρυθμό την καταστροφή του περιβάλλοντος και για να επιβιώσει, πρέπει να το προστατέψει. Παρ’ όλα αυτά όμως η θετική ανάπτυξη με την ορθή χρήση της τεχνολογίας ,μπορεί να φανεί σωτήρια στη αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Οι Bio-Εφαρμογές είναι μια Αναβάθμιση της Ζωτικής Σημασίας Υπηρεσιών, σε τομείς Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ,  η οποία συνδέει την Εναρμόνιση των Εφαρμοσμένων Τεχνικών για την τελειότητα των διαδικασιών, με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχειριστικών Λύσεων  Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , ακόμα και για την σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης από τους  P.C.S. Εφαρμοστές ,  αλλά και των Bio- Εφαρμοστών περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.  Στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας ,για εργασίες εφαρμογών στους χώρους σας, ώστε να εξασφαλίζεται μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Επιπλέον δε και οι ενασχολούμενοι με την καθαριότητα στους εσωτερικούς χώρους,  θα πρέπει να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, αναπροσαρμόζοντας  σύμφωνα με το άρθρο 3 , (…κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) της Υπουργικής  Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση μας με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας  (Sarcoptes scabiei) .

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν ότι,  το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων. Απορρέει από την ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012, προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση  και Τεκμαίρεται δε και από τον Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα, –όπου αναφέρει: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων) .

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημιμέτρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Επιπλέον δε χρειάζεται περισσότερη προσοχή , όπως στο να μην απορρυπαίνουμε – τινάζουμε στρώματα  αλλά και χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μην δημιουργείτε επιμόλυνση. Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρθηκε από τον Ειδικό  Ιατρό Εργασίας Θανασιά Ευθύμιο στα σεμινάρια, με θέμα  την  Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση για την αποκατάσταση των προβλημάτων  τους, έχουν επιβαρυνθεί κατά πολύ περισσότερο, όχι  μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη , την αφρικανική σκόνη  ,την επικίνδυνη και πολυδάπανη μούχλα ή τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους, αλλά και των ‘’φτηνών λύσεων’’ λόγω των ‘’οικονομικών συνθηκών’’.

Σε απάντηση του δε, στο ποιος πρέπει να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων –μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης ή/και σε ειδικευμένες εφαρμογές (Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα) στους εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές , με τον εξοπλισμό για εξειδικευμένες Bio -εφαρμογές  επαγγελματικής  απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομα της καθημερινής καθαρότητας.

Όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό  και τα Πρωτόκολλα αυτών. 

‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’ :Προάγοντας την προληπτική υγιεινή των χώρων …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Στην KlinTec έχοντας ως βασικές προτεραιότητες την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και το σεβασμό προς τον άνθρωπο άλλα και το Περιβάλλον. Διαθέτουμε  εμπειρία 35 χρόνων  με  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , με πολύπλευρη κατάρτιση διαφόρων ειδικοτήτων,  ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’  και πολυετή εμπειρία στη παροχή εξατομικευμένων λύσεων σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  Με συνεχή  ερευνά στην πράξη σε ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), έχουμε  αναπτύξει κατάλληλες τεχνικές για την επίτευξη της υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης των συγκεκριμένων στόχων, εφαρμόζοντας μεθόδους με  Πρωτόκολλα εφαρμογών για την αναγκαιότητα ανάδειξης των ‘’πράσινων στρατηγικών’’ στις   Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων.

Ευελπιστώ ότι, σε Εκπαιδευτικές Ημερίδες άλλα και στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών ,να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, για την  Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα των Εφαρμογών  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι Επαγγελματίες  επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1952

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Σχετικά Άρθρα

 1. Bio-Disinfection Solutions
 2. Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!
 3. Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!
 4. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 5. Ωφέλιμοι θηρευτές για την προστασία του αστικού πρασίνου !!!
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 8. Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια μας.
 9. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 10. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 11. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 12. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 13. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 14. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 15. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 16. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 17. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 18. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 19. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 20.  Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!

Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2020, όπως κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την  προώθηση, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών και καινοτόμων συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), ως κινητήρια δύναμη στην ενεργή συμβολή της ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων . Βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας για την κοινωνική υπευθυνότητα, στοχεύοντας συγχρόνως στην αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος ,με την λεπτομερέστατη τήρηση των Πρωτόκολλων εφαρμογών στην ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια’’ των εσωτερικών χώρων ,για μια Ασφαλέστερη και Ποιοτική Διαβίωση.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες  περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά εμπλέκονται και με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του. Ξεκινώντας αρχικά από τις συμβάσεις, του κάθε Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Φορέα ( Οργανισμοί-Υπηρεσίες), σχετικά με την Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, ιδικά στις αναφερόμενες ‘’ενδείξεις’’ οπού δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012,

Η  επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση. Όπως ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου έχει “Απαιτήσεις’’ ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας  για την προστασίας της υγείας. Στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, αναφέρεται σχετικά ο τρόπος με τον οποίο ο παρών κανονισμός ,συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και στην ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων και περισσότερη κατανόηση, ιδίως από τους επαγγελματίες εφαρμοστές  οι όποιοι να έχουν πάντα ως σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς άλλα και του περιβάλλοντος. Η συνεισφορά τους, στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ως παράδειγμα σας  υπενθυμίζω ότι πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλά και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα ,με ή/και χωρίς ευαισθησία, να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά , παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Οι επισημάνσεις μας για τους κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται, από τις ελλείψεις για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς   μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.  Όπως και για την ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες”, μαζί με τα προβλήματα της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  αλλά και το κατά πόσο  τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., μιας και δημιουργούν την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό.

Στις στοχευμένες ενημερώσεις θα αναφερόμαστε ακόμα ποιο αναλυτικά, για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης),  Condo Hotels, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων .

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων και η ποιότητα της ζωής τους με κομβικό ρόλο την πρόληψη, η ευημερία και η ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων –από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως, η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε όλους τους χώρους φιλοξενίας . Οι αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υγεία όλων των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών, με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  -δεν μπορεί  ‘’μετριέται’’  σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’, κλπ  (π.χ ,σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας,  κατοικίες με χώρους ενδιαίτησης (μακροχρόνιας  διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων, Condo Hotels, κατασκηνώσεις κ.λπ,)

Αυτοί ίσως να είναι οι πλέον σημαντικοί λόγοι οπού μπορεί να οδηγήσουν διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών ποιοτικής διαβίωσης και ευεξίας  –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον –με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα ήδη πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν .

Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’Η ανάδειξη της συνεισφοράς στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία με αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους και τα επίπεδα φιλοξενίας στον τουρισμό.

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Στα σεμινάρια των  Διαχειριστικών  Εφαρμογών  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών  σε κατοικημένους χώρους, γίνεται αναφορά για την  σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης, με την οποία ο καταναλωτής θα έχει πλήρη ενημέρωση εκ των προτέρων , για την προεργασία που πρέπει να γίνει, πριν/και μετά, από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή , για  εφαρμογές  μεθόδων που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες  αντιμετώπισης των προβλημάτων . Όπως π.χ ( Ακαρι της ψώρας, οπού ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ) για την- Ψώρα, – στα Περιβαλλοντικά μέτρα  αναφέρει: Δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων), αλλά και για τα Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), Σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,  Ψείρες του σώματος, Μούχλα σε στρώμαΜούχλα σε Χαλιά,  τα Κολλέμβολα που προκαλούν δερματίτιδες, αλλεργίες , τα – Ptinidae- τα έντομα αίνιγμα, που δεν τρέφονται με αίμα και δεν έχουν καμία σχέση με τους Κοριούς (Bed Bugs).

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), ,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’ κλπ,  δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’ ,απέναντι στα προβλήματα της“ εσωτερικής επιμόλυνσης’’. Αναδεικνύει δε την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων με Bio – εφαρμογές και μεθόδους υψηλής ποιότητας (Bio- decontamination Unit), με πρωτόκολλα εφαρμογών εναρμονισμένα πλήρως και με συστήματα ποιότητας ISO/HACCP., αλλά και την Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές πολλαπλών εφαρμογών  επαγγελματικής  Απορρύπανσης (Deep-Depollution) σε βάθος,  Εξυγίανσης  χωρίς την χρήση χημικών και Απολύμανσης (Bio–Disinfection)  χωρίς υπολειμματικότητα. Είναι πλέον γνωστό ότι  μετά τα ακάρεα  οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών  (βλέπε : Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) : Λεπτοσπείρωση  μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη , κλπ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως λένε οι ί ειδικοί στα έντομα, «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο » κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2.000),αλλά και ποιο πρόσφατα στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα(2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες) . Επενδύοντας στην προαγωγή ποιοτικής καθαριότητας ,  εξασφαλίζετε ένα υγιέστερο περιβάλλον για ένα βελτιωμένο τρόπο ζωής, καταρρίπτοντας σύγχρονος ισχυρισμούς με ισχυρά πλεονεκτήματα συμβίωσης με τα ακάρεα και την αντιμετώπιση τους. Με την ολιστική προσέγγιση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς  χώρους ,πρέπει να ξεπερνάμε τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας και να αναβαθμίζουμε την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας ,με την καλύτερη δυνατή απόδοση για μια ‘’Υγιέστερη Διαβίωση’’,  μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολλαπλή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας , έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη  ή /και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενα από αιωρούμενους εσωτερικούς   ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Η ανάδειξη της  επικεντρωμένης πρόληψης & «μικροβιολογικής ασφάλειας» στην Δημόσια Υγιεινή σε εσωτερικούς χώρους ,άρχισε να προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων , έτσι ώστε μετά από  κάθε άμεση ή/και στοχευόμενη επέμβαση. Έτσι οι P.C.S. Εφαρμοστές σε ιδικά διαμορφωμένους χώρους για εργοστασιακές εφαρμογές μπορούν να κάνουν χρήση του όζοντος (Ozone) ,ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου επιβλαβών οργανισμών. Όπως έχει αναφερθεί έκτος των άλλων, η χρήση αερίου όζοντος για τον έλεγχο των εντόμων και των μικροοργανισμών στα αποθηκευμένα προϊόντα, το δυναμικό του στις νέες βιομηχανικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων ,καθιστά τη χρήση του ευκολότερη και εφαρμόσιμη σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

Θα υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση για το Ozone ( οζονοποίηση με διεργασία  υψηλής απόδοσης) για τις  εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές του,  ώστε να παρέχεται  φυσική απολύμανση χωρίς χημικά και υπολείμματα για την  ασφάλεια των τροφίμων  από ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων,  για  εφαρμογές στην γεωργία, για   Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη , για εφαρμογές   στα πλυντήρια ιματισμού  αλλά και στην ανακύκλωση του (ανακτημένου νερού).

Έκτος των άλλων εφαρμογών της  Καταλυτικής Οζονοποίησης , θα υπάρχει επιπλέον ενημέρωση για την σειρά Hygene Box Clean ,μια επανάσταση στην έννοια της απολύμανσης , ιδιαίτερα χρήσιμη σε Στεγνοκαθαριστήρια-Σιδερωτήρια, κατασκηνώσεις αθλοπαιδιών (Camp), γυμναστήρια, αποδυτήρια κλπ, ως μικροβιολογική ασφάλεια σε ρούχα-γιλέκα, είδη ιματισμού , αθλητικά είδη, υποδήματα και άλλα αντικείμενα (π.χ.. Παιχνίδια,), αλλά και για την  συσκευή Hygene Air Split 200, ιδιαίτερα χρήσιμη σε κουζίνες, εστιατόρια, ιατρεία και χειρουργεία, μέσα μεταφοράς ασθενών , σε ειδικούς  χώρους επεξεργασίας –  συντήρησης- αποθήκευσης τροφίμων. ( πχ εξεργασίας κρεάτων κρεοπωλεία, αλλαντικών, κοτόπουλων,  ψαριών,) κλπ.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων του Greenest, έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της  KlinTec ,  φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και με αξιολόγηση των ποιοτικών  και οικονομικών υπηρεσιών σε τομείς περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος,  δημιουργώντας καινοτόμες μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας του After Sales Service. Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης στους  P.C.S. Εφαρμοστές σε κάθε Περιοχή , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος, αλλά και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες  Ταπητοκαθαριστήριου, Σεγνοκαθαριστηρίου – Σιδερωτηρίου, Bio- εφαρμογών σε εσωτερικούς  χώρους ,Καθαρισμού Deliverydrycleaning, Laundry, Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών κλπ, έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη του πρωταρχικού μας στόχου, καθίσταται η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες: Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/η-συμβολή-των-όρ…προϋποθέσεις-και/ 

 

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Αν και μαζί με τον αέρα – σε κάθε εισπνοή – εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα εκατομμύρια βλαβερά σωματίδια – σκόνη, ιοί, μικρόβια, καπνός, γύρη, ατμοσφαιρικοί ρύποι, κ.λπ, ο Βήχας είναι αυτός που προληπτικά ‘’προστατεύει’’ το αναπνευστικό,  ειδοποιώντας μας για έναν ‘’αόρατο εχθρό’’.

Οι επιστήμονες -ερευνητές αναφέρουν ότι εισέρχονται στο περιβάλλον  με πολλούς τρόπους. Τα ρεύματα αέρα μπορούν να έχουν ένα τεράστιο μερίδιο σε αυτό. Αρχίζουν να συνδέουν ,για πρώτη φορά τον καρκίνο του εγκεφάλου, με τα πολύ λεπτά σωματίδια περιβάλλοντος ( ατμοσφαιρική ρύπανση ), ακόμα δε και για περιστατικά εγκεφαλικών όγκων . Οι παράγοντες επίδρασης φέρονται να είναι , ρύποι παλαιάς και νέας τεχνολογίας, σε ‘’χημικα κοκτέιλ’’ όπου εισπνέουμε καθημερινά. Όπως τα  Μικροπλαστικά όπου οι επιστήμονες τα ονομάζουν «αόρατη απειλή», διότι χάρη στο απειροελάχιστο μέγεθός τους, διεισδύουν εύκολα στον οργανισμό μας – μάλιστα οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος (το 85%) βρίσκεται στον αέρα των εσωτερικών χώρων- ένα θέμα επιστημονικά “παρθένο”- και όχι στο νερό όπως πίστευαν. Τα (Microplastics) και οι εξαιρετικής ποιότητας μικροσκοπικές ίνες -‘’μικροΐνες’’-, εμφανίζονται στη σκόνη μαζί με σωματίδια ινώδους υλικού, ως η πλαστική ατμοσφαιρική ρύπανση από συνθετικά ρούχα, πλαστικές σακούλες και φιάλες, μήκους κάτω των 5 mm . Επιπλέον ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα ακάρεων, αλλά και (Βιολογικοί Παράγοντες ) από τα μικροτεμαχίδια εντομων ή/και μικροτριχίδια τρωκτικών , με μακροχρόνιες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, κλπ.

Η καλύτερη λύση, θα ήταν να συγκρατούνται κοντά στην πηγή παραγωγής τους. Για παράδειγμα, για τις συνθετικές υφασμάσιμες ίνες που απελευθερώνουν  ‘’μικροΐνες ‘’στον αέρα των εσωτερικών χώρων, αλλα και για τα ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα που είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα των ακαρεων ,( ‘’άγνωστοι κίνδυνοι’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων)οι προτεινόμενοι  τρόποι συγκράτησης τους‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’  (Green Decontamination ) είναι ενδεικνυόμενες και άμεσα εφαρμόσιμες για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος μας . Παράλληλα δε ,όλοι οι επαγγελματίες εφαρμοστές θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε να περιορίσουν την άσκοπη χρήση σε βιοκτόνα, αλλά να τηρούν τα πρωτόκολλα για την με την υποχρεωτική εφαρμογή των Bio-εφαρμογών διαχείρισης, στις  υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για τομείς  Περιβαλλοντικού  και Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς  χώρους, λαμβάνοντας σοβαρά την Υγιεινή και Ασφάλεια , για την αποφυγή σοβαρών -ακόμα και μακροπρόθεσμων -κίνδυνων στην ανθρώπινη υγεία.

Οι Bio-εφαρμογές διαχείρισης –Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας -των εσωτερικών χώρων( Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση) είναι μια αναδυόμενη Ενδο- Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης , που αναπτύσσεται σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.

 Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Π.χ Ελέγχουν αν  Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μ.Μ.Μ.;

Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν πως ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους φιλοξενίας και  τα επίπεδα του τουρισμού .

Η υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, δεν ‘’μετριέται’’ με αστερία, κλειδιά, κλπ , ή αν είναι μακροχρόνιας διαμονής ,κατασκηνώσεις και γενικά π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ,). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης- διαμονής- φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Πιστεύω πως οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στο  Νόμο 46352019 Άρθρο 19 Έλεγχο & εποπτεία (ΦΕΚ 167Α30-10-2019) κλπ να διορθώσουν προβλήματα που απορρέουν ακόμα και από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ   , κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια –για ξεκάθαρες εφαρμογές– π.χ. με Διευκρινιστικούς  εγκύκλιους  ,  για την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων, για τα προβλήματα σε διαγωνισμούς  υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, για τα αδιέξοδα με τις  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές και εφαρμογές,  επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μιας και η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  μας αφορά όλους, αλλά και την  ‘’μείωση’’  της ανεργίας σε Νέους Επιστήμονες  ,με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μας .

Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν πότε και ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται  να ελέγχουμε από μόνοι μας ως ευσυνείδητοι πολίτες , ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1917

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Σχετικά Άρθρα

 1. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 2. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 3. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
 4. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 5. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 6. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 7. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 8. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 9. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 10. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Με αφορμή της  σχετικής γνωστοποίησης για το κλείσιμο Σχολείου αλλά και την συνέντευξη του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού στο Δήμο Πατρέων για το κρούσμα με Ψείρες του σώματος ,αναφέρω έκτος των άλλων και ορισμένες σοβαρές επισημάνσεις που έπεσαν στην αντίληψη μου.

Γράφτηκε και ακουστικέ ότι …το ειδικό συνεργείο με ‘’φυτικό πιστοποιημένο φάρμακο’’ με ‘’Άδεια χρήσης από την Ε.Ε’’.   Αυτές οι ‘’ενδείξεις’’ δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012, σχετικά με τη Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, αναφέρεται δε και στην Σύμβαση του Δήμου με την Εταιρία Απεντομώσεων , όπου αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σκευάσματα χωρίς χρωστικές, χωρίς άρωμα και να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ ειδικά για απολύμανση σε χώρους τροφίμων, όταν πρόκειται για απολύμανση επιφανειών σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων (π.χ. σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών). Αναφέρει δε ότι ο ψεκασμός θα γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα και να παίρνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.

Δηλαδή το εξειδικευμένο συνεργείο θα ψεκάσει σε χώρο καθαρισμένο από τις καθαρίστριες– όταν στον χώρο που θα γίνει με οποιανδήποτε τρόπο η απολύμανση-  θα πρέπει πρώτα να γίνει ενδελεχή απορρύπανση– διεξάγεται με επιμέλεια και λεπτομέρεια, ως ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα με εξειδικευμένα επαγγελματικά μηχανήματα που δεν θα ανακυκλώνουν την σκόνη με τα ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’. Κατόπιν ο χώρος θα πρέπει να ‘‘εξυγιανθεί αποτελεσματικά  ’’ κατ όγκο, (Green Decontamination) για την  μείωση και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,  από τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, αλλά και από τα σπόρια, τις αιρούμενες τρίχες-τριχοειδή μαζί με τα μικροτεμαχίδια εντόμων,  κλπ, ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα.

Για αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει  Έξαρση από ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’   όπως και για την ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), η προτεινόμενη εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’ χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας τους  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’  σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς),  δρώντας μαζί με την παράλληλη ‘’ανασταλτική’’ ανάπτυξη τους, χωρίς την χρήση χημικών.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’, διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία

α) Γιατί τότε   ….οι καθαρίστριες θα πρέπει να καθαρίσουν με ειδικές στολές κλπ. Μήπως ο κάθε Δήμος , ή/και η κάθε Περιφέρεια έχει τον Απαιτούμενο Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Εξοπλισμό ,για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , ή ζητούσαν από τον κάθε  ανάδοχο στις Συμβάσεις  να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους χωρίς την χρήση χημικών ,για πριν ή/και για μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, με την απαιτουμένη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, για αυτού του είδους τις επεμβάσεις σε επανεμφανιζόμενες απειλές που επηρεάζουν και την ψυχικής υγεία των πολιτών;

β) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα  δημιουργούταν  ‘’χωρίς κανένα λόγο ‘’ πανικός ;

γ) ) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα ‘’ στιγματιζόντουσαν’’ ,παιδιά, γονείς αλλά και όλη η Πόλη, κλπ

δ)  Αν στο σχολείο γίνουν όλα αυτά που αναφέρθησαν , στα σπίτια των μαθητών ποιος θα φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα , ώστε να γίνουν σωστά οι απαιτούμενες εφαρμογές και οι μαθητές επιστέφοντας στο σχολείο  να μην επαναφέρουν  το πρόβλημα;

ε) Το τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  μαζί με τους το τμήμα των Κοινωνικών Λειτουργών , λόγο της λεπτότητας του θέματος σε παιδιά, ερεύνησαν να εντοπίσουν από πού προσήλθε το πρόβλημα ; (π.χ τα Δημόσια Μ.Μ.Μ., μήπως ανήκουν σε γονείς που εργάζονται σε ‘’ευάλωτες εργασίες’’, κλπ)

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σεμινάρια για την Αντιμετώπιση Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους, οι αναφορές για  Ψείρες του εφηβαίου αλλά και με Ψείρες του σώματος, συνίσταται να προτείνεται περισσότερη και λεπτομερέστατη διερεύνηση .κλπ)

στ) Εκτός το κόστος και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας –μαθητών και γονέων- το κόστος  για τις εφαρμογές στα σπίτια ποιος θα αναλάβει ;

ζ) Τα τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας επ΄ ευκαιρία -σε όλες τις Περιφέρειες, ελέγχουν κατά πόσο Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Πολλές φορές δελτία τύπου για καθησυχασμό ,μπορεί να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα , γιατί οι καταναλωτές που μπορούν και ενημερώνονται  ‘’ψάχνονται περισσότερο’’ κ.λ.π. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, έχουν επισημανθεί .

Ποιος θα αναλάβει τυχόν ευθύνες ή/και να ενδιαφερθεί για όλα αυτά τα ερωτήματα ;

Οι δήμοι , οι Περιφέρειες, ή μήπως τα Υπουργεία;

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’λοιπόν και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών, απέναντι ακόμα και στις προειδοποιήσεις,  μετά από έρευνες για μελλοντικές  πανδημίες από τον Π.Ο.Υ.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1890

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων, για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος  και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλα και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” , αλλά και των προβλημάτων  της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” μαζί με το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Για του κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , έχουν επισημανθεί τα προβλήματα ελλείψεων για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,

Σε προσωπική επιστολή και θέμα την – «Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας.»-επεσήμανα στα αρμόδια τμήματα του Υπ.Α.Α.Τ – τα τεραστία προβλήματα που προκύπτουν ακόμα και σε διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την λειψή μέτρων ,πριν αρχίσουν να γίνονται “σοβαρά ατυχήματα “.  Επεσήμανα δε, ότι λόγω τις χρονίζουσας ανοχής και ‘’δυσανεξίας’’ του ίδιου του συστήματος (έλλειψη οργάνωσης ελέγχων, δομημένης νομοθεσίας, κλπ), η απουσία συγκεκριμένης δομής με καθορισμένες ευθύνες κι αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού να καθιστά το έργο της σύνταξης και ανάπτυξης προγραμμάτων καταπολέμησης σε συνδυασμό ή/και μετά την χρήση βιοκτόνων ιδιαίτερα δύσκολο.

Με έκπληξη στην απάντηση διαπίστωσα ότι, το συγκεκριμένο τμήμα  του Υπ.Α.Α.Τ, μου αναφέρει,  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, για τα οποία δεν αναφέρομαι στην επιστολή (π.χ. κουνούπια κλπ.) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και α) Γεν. Δ/νση. Πρ.Φυτ. αρ.Υπ.Α.Α.Τ β) Γεν.Δ/νση Δημ Υγείας   γ) Τμ.Υγειον.Κανονισμών δ)  Ε.Ε.Ε.Ε.Υ. ε) ΣΕΑΜΕ.

Στους επαγγελματίες εφαρμοστές έχουν γίνει επισημάνσεις για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού των βιοκτόνων’’,   αλλά και για τον τρόπο με οποίον ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, έτσι ώστε να γίνεται σχετικά κατανοητή η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων,  με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων , των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα, αλλά και μέσα από απαντήσεις προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΜΕ .

Ως παράδειγμα για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού,  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων, θα αναφερθώ στο (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  (Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

Στις στοχευμένες ενημερώσεις αναφέρουμε αναλυτικά  για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων ). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ευελπιστώ στην Εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΕΑΜΕ την 07/12/2019 οι παρευρισκόμενοι να έχουν την δυνατότητα ώστε να τους διευκρινιστούν τυχών απορίες από τα προαναφερόμενα .

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Αυτά γιατί όπως αντιλαμβάνεστε  η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών υγειονομικής σημασίας έχει αφεθεί , στο φιλότιμο και στην ευσυνειδησία του όποιου υπαλλήλου που θα πρέπει να εργαστεί γι αυτό ενδεχομένως συμπληρωματικά των υποχρεώσεών του, είτε σε συλλογικές προσπάθειες (Σύνδεσμος ΣΕΑΜΕ απεντομώσεων-μυοκτονιών, Σωματεία Επιστημών Υγείας και Ελεγκτών Υγείας, κλπ) είτε και σε φιλότιμες προσπάθειες ακόμα και ιδιωτών .

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, άλλα και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1871

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

Ανακαλύψετε την διαφορετικότητα σε μια Βεβαίωση Εφαρμογών για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” και συγκρίνετε τη με το ‘‘Πιστοποιητικό Καθαρισμού στρωμάτων’’ ενός ‘’Επιμολυσμένου Δωματίου’’.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές   με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  αφού  θα μπορούν να είναι σίγουροι για τα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας . Ένας ίσως σημαντικός  λόγος που μπορεί να οδήγηση διοικήσεις επιχειρήσεων-εταιρειών στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας .

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”  θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν , μετά την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια φιλοξενίας σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” 

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολήσουν κατά πολύ τους υπεύθυνους στις επιχειρήσεις- εταιρίες φιλοξενίας , μιας και η Ελλάδα προσφέρεται για όλο το χρόνο και για όλες τις ηλικίες επισκεπτών .π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ, ).

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ένα Υγειονομικό έλεγχο, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον  ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’, τους Βιολογικούς Καθαρισμούς  και τις  ‘‘πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων‘’ , ή/και με τους (ατμοκαθαριστές )οπού  αναφέρεται στην ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27,  ή/και με τα φορητά μηχανήματα χειρός τύπου Vacuette των εφαρμογών συντήρησης  για να περάσουν το κριτήριο, πολύ δε περισσότερο με τα ‘’ χαρτάκια πιστοποίησης ‘’. Αν και οι επισημάνσεις έχουν γίνει από 2017, όταν η ευθύνη που ίσως να ξεκινά από την ‘’ κατά το δοκούν’’ ερμηνεία στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντα θα υπερτερεί η οποία νομοθεσία ή/και η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση ,που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων- εταιριών φιλοξενίας  , έως ότου το Υπουργείο  τουρισμού και την – Νέα παράταση μέχρι το 2021 – μαζί με τους εμπλεκομένους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές , θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπηρεσίες ενός τουριστικό προϊόντος πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να γίνεται όλο και ποιοτικά καλύτερο, ώστε να μπορεί να τους προσφέρει στους φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Ο τουριστικός κλάδος πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ακόμα και το μοντέλο παροχής και τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της φιλοξενίας  που περεχεί, ώστε να ανακαλύψουν την “άγνωστη ακόμα φιλοξενία ” για την Ελλάδα.

Η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις. 

Οι εκθέσεις και οι ημερίδες για τον τουρισμό –άλλες τελειώνουν και άλλες αρχίζουν– με τους ενδιαφερόμενους στους κλάδους φιλοξενίας  να ενημερώνονται. Θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι, η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση, των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ,   ‘‘Bio-εξυγίανσης’’, εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών και ανά όγκο (m³) ενός χώρου. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Ανταποκρινόμενοι στην εξωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε ανατρέποντας τα δεδομένα να συμβάλλουμε για ότι το καλύτερο, μέσα από την περιβαλλοντική μας πολιτική μας πολιτική και στην φιλοξενία. Υιοθετώντας καινοτομίες με εναρμονισμένες εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και επαγγελματική βαρύτητα, προσαρμόζονται σε ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις , για ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών, στοχεύουμε στην αναβαθμισμένη ποιότητα  των “Καθαρών δωματίων με φιλικό περιβάλλον”.  

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1859

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας τους, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Όπως έχω αναφερθεί και στις “10 μισές αλήθειες”  ο βομβαρδισμός με διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα  με προσφερόμενες υπηρεσίες για καθαρισμούς η/και βιολογικούς καθαρισμούς   με την «οικονομικότερη λύση» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,  κρύβοντας την επικινδυνότητας τους  στις “ μισές αλήθειες” .  Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι, το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων , όπως και για τις υπηρεσίες  εξυγίανσης  των στρωμάτων με  ‘‘ Ατμισμό’’   και  τους  ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  μετά τον ‘’Οικολογικό καθαρισμό’’ , αλλά και τις Πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μαζί με την ρύπανση των εσωτερικών χώρων  και τις επιπτώσεις στην υγεία μας .

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο , σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής  για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης   με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών ,  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων συστημάτων και μεθόδων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα, χωρίς την δημιουργία  επιμόλυνσης,  αποφέροντας δε την δημιουργία  ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορούν να παρέχουν Βεβαίωση των παρεχόμενων εφαρμογών, εφόσον πρώτα έχουν μελετήσει ορθά και λεπτομερέστατα την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) του Υπουργείου Υγείας, όπου περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Την ώρα που η βιομηχανία καθαρισμών αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι καταναλωτές –ιδιώτες και επαγγελματίες– έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις. Από τη μία ο ισχυρός ανταγωνισμός– αθέμιτος και μη– και από την άλλη ο πλήρης εγκλωβισμός στις “ μισές αλήθειες”  σε πολλά Websites ,ακόμα και των διαδικτυακών  Brokers  που προσπαθούν να προσελκύσουν  επισκέπτες –πελάτες, μέσα από την αντιγραφή φράσεων και εννοιών , ωστε  να πείσουν έκτος από τους καταναλωτές και τις εταιρείες ΜΜΜ (Λεωφορεία}  και τους ξενοδόχους.

Ίσως και να υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών με ελλιπή ενημέρωση, για το τι είναι στην πραγματικότητα ένας βιολογικός καθαρισμός , ώστε να κατανοήσουν  ότι  δεν έχει καμία σχέση με τον καθαρισμό στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών, σαλονιών αυτοκινήτων , Μ.Μ.Μ. κλπ.

Βιολογικοί Καθαρισμοί : Η διαχείριση υγρών όσο και στερεών αποβλήτων, είναι ένα πρόβλημα που η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα αστικά απόβλητα.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 300 βιολογικοί καθαρισμοί …(Π.χ των Δήμων  Τρικάλων,  Βέροιας,κ.α)  .. εναρμονισμένοι με αυτή Ελληνική νομοθεσία. H ΕΥΔΑΠ, πάντα πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα  ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων  στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο Θριάσιο Πεδίο και στη νήσο Ψυττάλεια. Στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις  Βιολογικού  καθαρισμού  των λυμάτων  που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου.

Συμπέρασμα : Οι αναφορές  για βιολογικούς καθαρισμούς σε αυτοκίνητα, σαλόνια, στρώματα, κ.α. πρέπει να ερμηνεύονται ως  ‘’επεξεργασία των αποβλήτων’’ που βρίσκονται στους κάδους των μηχανημάτων.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το   Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους.

Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές στην αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης, εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η έννοια της καθαριότητας του  Βιο – περιβάλλοντος χώρου,  ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Όταν ανατρέξτε στα άρθρα για όλους τους εσωτερικούς χώρους θα ανακαλύψετε:

α)  Στο Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα, θα ανακαλύψετε γιατί ‘‘ το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

β) Στο Προάγοντας την καθαριότητα… θα ανακαλύψετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε την ποιότητα του χώρου σας, αλλά και γιατί το σύστημα Kirby δεν είναι σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

γ) Στο Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα ανακαλύψτε πως οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες παρακολουθώντας τα  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια ενημερώνονται  για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  σε εσωτερικούς Χώρους.

δ) Στις εφαρμογές Bio-καθαρισμού  έκτος από το να ανακαλύψετε πως μπορείτε να Προσφέρετε ευεξία και άνεση στα ταξίδια των φιλοξενούμενων ταξιδευτών σας, θα βρείτε και τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στον   ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’  και στο επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, για να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’. Συνδυάζειτο δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης . Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τουςχωρίς την χρήση χημικών. Επιπλέον δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την  δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών ( 184,13⁰C), όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .

ε) Προσοχή λοιπόν στους ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντοςOzone – O3), για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, χρειάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις όπου το όζον είναι επιβλαβές με την εισπνοή του για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει μετά την παραγωγή όζοντος ,από όποιο σύστημα εκκένωσης μέσα στον περιβάλλοντα χώρο –με την απουσία ανθρώπων – να γίνεται υποχρεωτική εξουδετέρωση με (καταλυτική διεργασία -μετατροπή και επαναφορά σε οξυγόνο), όπως τα καινοτόμα πατενταρισμένα συστήματα Hygene Air 200 με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ για απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα. Πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με οζονοποιημένο νερό (Hygene Water ) για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Όταν χρειάζονται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για την στοχευμένη απολύμανση, (ποσότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό) και η αφαίρεση του γίνει μόνο με τον αερισμό  και το άνοιγμα των παραθύρων , οι επιστήμονες δεν μπορούν να μας αποκλείσουν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, από την παραμονή σε κρυφά σημεία του βλαβερού όζοντος στον εσωτερικό χώρο.

στ) Στο Καθαρισμός-Εξυγίανση του Αέρα το σύστημα HealthWay EMF™ , (Powerful High Ozone air purification) με τον χαρακτηρισμό ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ και  την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών, εξουδετερώνει: 98-100% ιούς 98-100% βακτηρίδια 94-100% μύκητες. Με την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ για έναν Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, μπορεί να  συνεισφέρει  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, έως την Επαναβεβαίωση των Bio-εφαρμογών, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Απολύμανση: Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Όπως και να ονομάζεται ο καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/είναι-επικίνδυνε…ι-μισές-αλήθειες/ ‎